Aan alle leden van FNV Waterbouw werkzaam bij Boskalis en Van Oord
Beste mensen,

Zoals bekend houden Van Oord en Boskalis duidelijk de boot af om een Buitenlandovereenkomst met de vakbonden af te sluiten. Hiermee onthouden zij hun medewerkers die in het buitenland werken een loonsverhoging.

Boskalis heeft weliswaar voor 2018 eenzijdig de salarissen voor de mensen die onder de Buitenlandovereenkomst vallen, verhoogd. Echter, voor de jaren 2017 en 2016 hebben zij niets erbij gekregen.

Van Oord heeft haar medewerkers die onder de Buitenlandovereenkomst vallen helemaal niets toegekend. En dit zijn nog maar de eerste nadelige consequenties voor de betrokken medewerkers die te maken hebben met de Buitenlandovereenkomst die niet meer afgesloten wordt met vakbonden.

Lees meer

Aan alle leden van FNV Waterbouw werkzaam bij Boskalis en Van Oord

Stand van zaken ‘Uitzendvoorwaarden Tewerkstelling buiten Nederland’

Beste mensen,

Het traject rond de cao arbeidsvoorwaarden is afgerond. Het onderhandelingsresultaat is door alle achterbannen akkoord bevonden en we zijn inmiddels druk bezig met de uitwerking van de gemaakte afspraken. Dit gaat de komende weken en maanden verder plaatsvinden. Uiteraard zullen wij jullie van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Lees meer

Boskalis gaat zijn Nederlandse bemanningsleden bij dochteronderneming Fairmount Marine verruilen voor ‘lage lonen landers’.

Lees meer

FNV Waterbouw is kritisch over het reorganisatie proces. Staat uw baan ook op het spel…..laat het ons dan weten.

Lees meer

Uitslag ledenraadpleging en ledenvergadering Boskalis en Fairmount

FNV Waterbouw ondertekent slecht sociaal plan niet

Leden blijven strijdbaar voor noodzakelijke vervolgstappen

 

Op 11 november 2016 hebben de leden van FNV Waterbouw/Nautilus International bij Boskalis en Fairmount zich uitgesproken. De uitslag van de schriftelijke peilingen en vlootbezoeken is bevestigd. Het sociaal plan wordt door een overgrote meerderheid afgewezen en dus niet ondertekend. We blijven Boskalis strijdbaar volgen. Onze leden blijven knokken tegen de uitverkoop van Echte Banen door Boskalis. Lees meer

ONTMOET MINISTER ASSCHER

Donderdag 3 november aanstaande van 12.00 – 15.00 uur, Plein, Den Haag.

 

Zoals bekend wil Koninklijke Boskalis bij Fairmount Nederlandse officieren vervangen door goedkope flexwerkers uit lage lonen landen. En bij Boskalis Bagger lijkt het ook snel die kant op te gaan. Exit Echte Banen dus. Onkoninklijk gedrag!

Lees meer

Boskalis wil Nederlandse werknemers vervangen door goedkope flexwerkers uit lage lonen landen. Wereldwijd gaat Boskalis 650 banen schrappen, waarvan 150 in Nederland. Daarom voeren Nautilus/FNV Waterbouw met baggeraars en zeeslepers van Boskalis/Fairmount op vrijdagmiddag 28 oktober een spectaculaire actie vóór echte banen en tegen social dumping. In de Rotterdamse haven. Ook schilders voeren actie, omdat zij plotseling een deel van hun salaris moeten inleveren. Lees meer

FNV Waterbouw/Nautilus heeft op 11 oktober een ledenvergadering over het eindbod sociaal plan van Boskalis gehouden. Ook is op deze dag het Boskalis/Fairmount actiecomité bijeengekomen. Daarnaast zijn de eerste reacties vanaf de vloot binnengekomen. Uit deze eerste peilingen blijkt dat de overgrote meerderheid het eindbod van Boskalis voor een sociaal plan voor de Bagger en Fairmount veel te mager vindt. De leden vinden de ‘van werk naar werk afspraken’ volstrekt onvoldoende. Immers, zij willen dat niemand de WW in zou moeten gaan bij zo’n groot winstgevend concern met goede toekomstperspectieven. Lees meer

Op 29 september en 3 oktober 2016 hebben de vakbonden en Boskalis onderhandeld over een sociaal plan inzake de door Boskalis aangekondigde voorgenomen reorganisaties.

FNV Waterbouw/Nautilus heeft zoals afgesproken de wensen van de leden neergelegd, waarmee we alsnog tot een sociaal verantwoord sociaal plan willen komen. In aanvulling op de tussen Boskalis en de OR overeengekomen ‘rammelende raamovereenkomst’, die onvoldoende sociaal verantwoord is. Lees meer