Schrijf je collega in als lid van FNV Waterbouw!

Wij hebben een aantal argumenten op een rij gezet, die jou als lid kunnen helpen met het overtuigen van collega’s (die nog geen lid zijn) om ook lid te worden.

Aanmeldingsformulieren nodig?
Mail even naar infonl@nautilusint.org.

Veel succes!

Samen Nautilus

Nautilus International/FNV Waterbouw is dé vakbond van en voor werknemers in de maritieme sector in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland.

Samen zorgen de leden van Nautilus International/FNV Waterbouw ervoor dat, op basis van vaktrots, het unieke beroep en vakmanschap, hun belangen in de maritieme sector, professioneel, invloedrijk en veerkrachtig worden behartigd.

Samen gewicht in de schaal

Hoe meer leden, hoe sterker we staan! Vooral ook als we onderhandelen over lonen, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden.

Met elkaar zorgen de leden ervoor dat Nautilus International/FNV Waterbouw gewicht in de schaal legt.

Samen sterk

Georganiseerd in een vakbond zijn er voor werknemers meer mogelijkheden om goede collectieve afspraken te maken, individuele ondersteuning te organiseren en sterker te worden.

Als collectief bereik je meer.

Samen voor elkaar

Bij problemen staat Nautilus International/FNV Waterbouw 24/7 wereldwijd klaar voor haar leden met een scala aan specialistische diensten.

De leden maken dit samen voor en met elkaar mogelijk.

Samen werken

Nautilus International/FNV Waterbouw bestuurders, juristen, vlootbezoekers en andere medewerkers werken samen met leden en kaderleden omdat die precies weten wat er speelt op de werkvloer. Bijvoorbeeld bij onderhandelingen over loon- en arbeidsvoorwaarden, of bij het opstellen van een sociaal plan.

Samen de koers bepalen

Nautilus International/FNV Waterbouw is een democratische organisatie. Het beleid wordt door leden bepaald.

Leden worden op allerlei wijzen aangemoedigd om hun mening te geven.

Samen veel bereikt

De Nautilus International/FNV Waterbouw leden hebben in ruim anderhalve eeuw vakbondswerk al heel veel bereikt waar we met zijn allen trots op mogen zijn. Maar het kan altijd beter. Er is nog steeds werk aan de winkel voor gewoon goed werk. En: hoe meer leden, hoe sterker we staan!

Samen besluiten

Neem de cao-onderhandelingen. Eerst bepalen de leden de inzet. Dan gaan we onderhandelen met de werkgever. Daarna bespreken we het concept-resultaat met de leden die hun op- en aanmerkingen kunnen geven om tot een cao-resultaat te komen. Vervolgens stemmen en besluiten we.

Samen invloed hebben

Dankzij haar internationale basis biedt Nautilus International/FNV Waterbouw haar leden ongeëvenaarde kennis en inzichten. En een indrukwekkende invloed op nationaal en internationaal niveau binnen de maritieme sector

Samen staan we sterker

Maak een collega lid

Voor goede loon- en arbeidsvoorwaarden, kansen op werkgelegenheid en vele andere zaken die we nu als ‘normaal’ beschouwen, is in het verleden hard geknokt door vakbonds-leden (jouw voorgangers en huidige collega’s!). Maar wat je hebt, kun je kwijtraken. Werkgevers hebben immers vaak een ander belang dan jij. Zonder het tegenwicht van vakbondsleden, verenigd in Nautilus International/FNV Waterbouw, kunnen al die verworven rechten worden wegbezuinigd en is er een groeiend risico dat zelfs jouw baan wordt weggegeven aan een goedkopere collega. Daarom is het belangrijk onze groep zo groot mogelijk te houden: maak een collega lid, samen staan we nog sterker!