Verkiezingen Verantwoordingsorgaan

Onlangs zijn er verkiezingen gehouden voor het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Waterbouw. Het Verantwoordingsorgaan is een belangrijk orgaan, waaraan het bestuur van het pensioenfonds verantwoording aflegt over het beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een adviesrecht bij een aantal belangrijke voorgenomen besluiten van het bestuur. Onder andere over de vaststelling van het […]