Eerste peilingen: eindbod sociaal plan Boskalis veel te mager

FNV Waterbouw/Nautilus heeft op 11 oktober een ledenvergadering over het eindbod sociaal plan van Boskalis gehouden. Ook is op deze dag het Boskalis/Fairmount actiecomité bijeengekomen. Daarnaast zijn de eerste reacties vanaf de vloot binnengekomen. Uit deze eerste peilingen blijkt dat de overgrote meerderheid het eindbod van Boskalis voor een sociaal plan voor de Bagger en Fairmount veel te mager vindt. De leden vinden de ‘van werk naar werk afspraken’ volstrekt onvoldoende. Immers, zij willen dat niemand de WW in zou moeten gaan bij zo’n groot winstgevend concern met goede toekomstperspectieven.

Leden zeer ontstemd
Daarnaast zijn de leden zeer ontstemd dat Boskalis voor boventallige medewerkers alleen een ontslagvergoeding wil betalen als deze werknemers geen verweer voeren, maar meteen ‘tekenen bij het kruisje’. Ook de ouderenregeling en de vrijwillig vertrekregeling zijn nog altijd te mager. Want de ouderenregeling is gebaseerd op het kale basissalaris. En voor toepassing van de vrijwillig vertrekregeling wil Boskalis het laatste woord hebben of iemand weg mag.

Druk opvoeren
Boskalis noemt hun magere sociaal plan zelf een eindbod. Voor een beter sociaal plan zal alleen praten niet genoeg zijn en zal met de leden de druk opgevoerd moeten worden. De aanwezige leden gaven aan het eindbod van Boskalis een Koninklijk bedrijf onwaardig te vinden en vooral door te gaan de overige leden te raadplegen. En als uiteindelijk blijkt dat een brede meerderheid eveneens het eindbod sociaal plan afwijst, hiertegen in protest te gaan.

Ledenpeilingen sociaal plan gaan door
Intussen gaat FNV Waterbouw/Nautilus dus door met het peilen van de meningen van onze leden. Immers, een belangrijk deel van hen vaart en het is belangrijk dat zoveel mogelijk leden hun mening geven.

Internationale vakbondsbijeenkomst
Ook is op 11 oktober in Rotterdam een internationale vakbondsbijeenkomst gehouden over Boskalis. Met vakbondsbestuurders uit verschillende landen die geraakt worden door de reorganisatie. De bonden hebben een gezamenlijke internationale strategie uitgezet om onze leden, baggeraars en zeevarenden bij Boskalis zo goed mogelijk te steunen.

ITF rapport Boskalis
Tijdens deze bijeenkomst werd ook -naar onze leden en de pers- een wetenschappelijk rapport van Dr. Randall Williams, van de Universiteit van California, gelanceerd. Over de financiële situatie en de strategie van Boskalis. In opdracht van de Internationale Transport Werkers Federatie (ITF). Uit dit rapport blijkt dat er geen financiële noodzaak is voor de grootschalige sanering, noch voor een ondermaats sociaal plan. Boskalis wil met deze reorganisatie gewoon de winst verder verhogen…