Als u uw werk verliest, heeft u behoefte aan inkomenszekerheid. Het kabinet heeft besloten om de WW-uitkering uit te kleden. Door de WW uit te kleden, belanden mensen sneller in de bijstand, of hebben zij geen enkel inkomen meer omdat ze spaargeld hebben of een eigen huis, of een partner die verdient. Om de zekerheid op inkomen te behouden heeft de FNV, waarbij Nautilus ook is aangesloten, afspraken met werkgevers gemaakt om deze WW-afbraak te repareren. Lees meer

De vakbonden, waaronder FNV, en de werkgevers hebben, in overleg met minister Asscher van Sociale Zaken overeenstemming bereikt over de reparatie van het derde WW jaar. Deze afspraak is een uitwerking van het Sociaal Akkoord, dat in april 2013 werd afgesloten.

Ingrijpende versoberingen van de WW zijn hiermede gerepareerd, nu er een bovenwettelijke WW kan worden gerealiseerd tegen volgens de FNV aanvaardbare kosten voor werknemers. Nautilus is blij met deze centrale behartiging van de werknemersbelangen. Met onze leden zullen we de komende tijd gaan bespreken of we ook voor onze sectoren, waar nu gelukkig nog weinig werkloosheid voorkomt, nadere cao afspraken kunnen maken inzake de bovenwettelijke WW.

Lees meer op de FNV website