Boskalis doet mager eindbod sociaal plan: leden nu aan zet!

Op 29 september en 3 oktober 2016 hebben de vakbonden en Boskalis onderhandeld over een sociaal plan inzake de door Boskalis aangekondigde voorgenomen reorganisaties.

FNV Waterbouw/Nautilus heeft zoals afgesproken de wensen van de leden neergelegd, waarmee we alsnog tot een sociaal verantwoord sociaal plan willen komen. In aanvulling op de tussen Boskalis en de OR overeengekomen ‘rammelende raamovereenkomst’, die onvoldoende sociaal verantwoord is.

Niemand de WW in..?

Kern van onze wensen was en is ‘ niemand de WW in’. Wij wilden een betere vrijwillig vertrekregeling, een haalbare ouderenregeling, robuuste herplaatsingsafspraken (in- en extern) en een goede beëindigingsvergoeding.

Boskalis is ons op enige punten uiteindelijk enigszins tegemoetgekomen. Helaas bleek hun kleine beweging, na opnieuw nader beraad van hun kant, ook meteen hun eindbod te zijn.

De binnengehaalde punten zijn:

  • Boskalis biedt een ouderenregeling vanaf 63 jaar op basis van 90% van het salaris.
  • Boskalis is akkoord met een vrijwillig vertrekregeling voor mensen in die functies waarin boventalligheid valt. Helaas stelt Boskalis hier allerlei bezwarende eisen aan.
  • Boskalis is akkoord met het ophogen van de beëindigingstoeslag in de Bagger naar 55% van het bruto basisloon. En bij Fairmount met het ophogen van de B factor naar 100% (dit was 70%).
  • Boskalis is in de Bagger akkoord met een terugkeergarantie gedurende 12 maanden vanaf datum einde dienstverband. Voor Fairmount wenst Boskalis dit echter niet!
  • Ons punt van een minimum van 3 maanden voor de ontslagvergoeding (met name met het oog op korte dienstverbanden) is acceptabel voor Boskalis.
  • Wie afziet van bemiddeling krijgt een bonus van 3.500 euro, maar de factor C wenst Boskalis op 1 te houden terwijl wij 1,5 willen.

Van werk naar werk: ondermaats in eindbod
Op het punt ‘van werk naar werk’ is Boskalis niet bereid om boventallige werknemers die in- of extern bemiddeld willen worden een bemiddelingsperiode te geven waarbij het dienstverband nog blijft bestaan. Dit betekent dat deze mensen na de opzegtermijn in de WW komen. En dit staat haaks op ons uitgangspunt niemand de WW in!

Rookgordijnen rondom Fairmount blijven
Rondom de Nederlandse werkgelegenheid bij Fairmount blijven de rookgordijnen bestaan. De met de OR afgesproken garanties zijn nog steeds niet schriftelijk vastgelegd. Er zijn geen twee maar drie schepen aan het werk en nieuwe contracten zijn getekend. Toch blijft Boskalis bij het opleggen van drie schepen en het boventallig verklaren van de hierbij behorende aantallen zeevarenden. Onze stellige indruk blijft dan ook dat er sprake is van uitstel maar zeker niet van afstel van het onzalige plan tot het omkatten van goede banen naar onzeker werk. Boskalis blijft de loonkosten van de Nederlandse zeevarenden immers te hoog vinden. Bij Fairmount geeft Boskalis de boventallige medewerkers dan ook geen terugkeergarantie!

Recht op verweer
Wij vinden dat u altijd uw recht om verweer te voeren tegen het ontslag moet behouden en tegelijkertijd ook het recht om in aanmerking te komen voor een ontslagvergoeding. Dit in tegenstelling tot wat Boskalis wenst.
Dit houdt in wanneer u gebruik wenst te maken van het voeren van verweer tegen ontslag u geen aanspraak kunt maken op de regeling in het sociaal plan.

Kortom, we hebben het rammelende raamwerk al aardig kunnen ophogen met punten die onze leden belangrijk vinden. Maar de bovenstaande punten vinden wij niet goed genoeg.

Het woord is nu aan de leden!


Ledenvergadering dinsdag 11 oktober 2016

Graag nodigen wij onze leden uit voor een ledenvergadering op dinsdag 11 oktober a.s. van 13.00 tot 15.00 uur in het FNV Kantoor op de Pegasusweg 200 in Rotterdam.

Meld u aan voor de bijeenkomst via infowaterbouw@nautilusint.org