Tuur Elzinga, voorzitter FNV

Tuur Elzinga (51) heeft de voorzittersverkiezing van de FNV, waar Nautilus/FNV Waterbouw ook bij is aangesloten, vandaag gewonnen. Hij volgt Han Busker op, die na vier jaar stopt als voorzitter. De leden konden afgelopen maanden kiezen tussen de FNV vice-voorzitters Kitty Jong en Tuur Elzinga. Elzinga kreeg 52,2% van de stemmen. Het Ledenparlement nam vervolgens deze bindende voordracht over.

Tuur Elzinga: ‘Ik ben zeer verheugd dat ik deze prachtige vereniging mag gaan leiden.’

In zijn toespraak bedankte Elzinga alle leden die hebben gestemd en ook Kitty Jong (56), de andere kandidaat voor het voorzitterschap. ‘Het was een mooie en eerlijke verkiezingsstrijd en het was spannend. We hebben er allebei voor geknokt en de leden hebben gesproken. Ik ben blij dat Kitty, samen met mij en de hele FNV, mee blijft bouwen aan een nog sterkere vakbeweging.’

Aan de slag

Elzinga gaat de komende periode vol inzetten op het behoud van banen, het bieden van meer zekerheid en hogere lonen. ‘Ons land staat voor grote uitdagingen met de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis. We moeten nu flink investeren in duurzame banen die mensen zekerheid bieden en in sterke vitale sectoren die tegen een stootje kunnen. Er moet een stevige verhoging komen van het minimumloon, de AOW en het sociaal minimum. En verlaging van de lasten voor werkenden, met name ook voor de middeninkomens. Dat kan alleen als we de verslaving aan flexcontracten, lage lonen en belastingontwijking van werkgevers aanpakken. En de grote bedrijven, die miljarden aan steun ontvingen, winsten maakten en belasting ontweken, moeten extra meebetalen aan de crisisrekening. Want wie in crisistijd veel winst maakt, kan daarvan meer bijdragen aan herstel.’

Kitty Jong reageerde: ‘Ik feliciteer Tuur met zijn overwinning en dank iedereen die op mij heeft gestemd. Ik blijf graag in het bestuur en zal vanuit die positie alles in het werk stellen de FNV verder te versterken.’

Tweede Kamerverkiezingen

Elzinga: ‘De Tweede Kamerverkiezingen zijn volgende week al. Het is dan aan de kiezer om te beslissen hoe Nederland uit deze crisis moet komen. Wat de FNV betreft moet dat sterker, duurzamer en bovenal socialer. Ons 11 puntenplan is hiervoor een goede leidraad. De komende week zullen we dat nog vaak onder de aandacht brengen.’

Uitslag

Van de bijna 1 miljoen FNV leden brachten er 120.425 hun stem uit, Tuur Elzinga kreeg 52,2% van de stemmen. De leden konden sinds 4 februari stemmen op één van de twee kandidaten en op hun vertegenwoordiging in het Ledenparlement van de FNV. De FNV-verkiezing kent geen gelijke in Nederland wat betreft omvang en directe invloed van leden op het bestuur van de vereniging.

Nieuw Ledenparlement

Tevens is er vandaag een nieuw Ledenparlement, het hoogste bestuursorgaan van de FNV, geïnstalleerd. Namens Nautilus/FNV Waterbouw neemt Peter Berlijn hierin plaats. Hij volgt hiermee Henk Eijkenaar op.

Ook dit jaar helpt Nautilus/FNV Waterbouw haar leden weer graag bij het invullen van hun Nederlandse belastingaangifte.
Als je alleen een Nederlands inkomen hebt, kun je gebruik maken van de FNV telefonische hulp bij aangifte. Je kunt dan vanaf 15 februari een afspraak maken via afspraakmakenfnv.nl. Lees meer

De FNV, waarbij FNV Waterbouw ook bij is aangesloten, kiest (van 4 februari t/m 9 maart, 11 uur) en benoemt op 10 maart a.s. een nieuwe voorzitter. De kandidaten hiervoor werden op 11 december 2020 bekend gemaakt. Het zijn de huidige FNV vice-voorzitters Kitty Jong en Tuur Elzinga.

Lees meer

Bent u ook een actief (kader-) lid of wilt u zelf als FNV Waterbouw lid eens kijken wat dat inhoudt?
Op donderdag 31 oktober a.s. organiseert Nautilus/FNV Waterbouw zijn tweede kaderledendag, na een succesvolle en boeiende première op 5 oktober vorig jaar.

Lees meer

Check uw post/mail op 12 juni a.s.

Beste leden,

In de afgelopen maanden zijn tienduizenden mensen in beweging gekomen voor een goed pensioen. Ook een aantal van onze leden heeft zich laten horen en zien. Als gezamenlijke vakbonden hadden we een duidelijke boodschap: Minister Koolmees: Kom over de brug! Lees meer

uitdelen pamletten

WIE/WAT
FNV Waterbouw/Nautilus International en werknemers van Fairmount Marine, Boskalis Bagger en  Smit Salvage houden een protestactie tegen de Boskalis ontslag plannen.
Aandeelhouders Boskalis Westminster BV ontvangen een Open Brief met de oproep hun sociale verantwoordelijkheid te nemen. Voorafgaand aan Buitengewone Algemene vergadering van Aandeelhouders.

Lees meer

Op woensdag 16 maart 2016 organiseert Nautilus International/FNV Waterbouw voor de 9e keer de OR Contactdag; dit keer in het Maritiem Museum in Rotterdam.

De OR-contactdag is een goede gelegenheid om de banden met de Ondernemingsraden in de Binnenvaart, Zeevaart, Offshore en Waterbouw aan te halen en onderlinge ervaringen in de Medezeggenschap uit te wisselen. Lees meer

In de voorbije weken hebben FNV Waterbouw en CNV Vakmensen een drietal bijeenkomsten gehouden over de toekomst van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw. Aan de hand van de resultaten van het vervolgonderzoek, uitgevoerd door het bureau Towers Watson, werden de opties voor de toekomst van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw besproken. De opties die onderzocht zijn, waren het Bedrijfspensioenfonds Koopvaardij en het pensioenfonds voor de Grafische sector/ Grafimedia ( PGB).

Directe aanleiding tot het onderzoek was de druk die op het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw staat. Dit wordt enerzijds ingegeven door de relatief kleine omvang van de uitvoeringsorganisatie van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw en de steeds zwaardere eisen die De Nederlandse Bank stelt. Om aan de zwaardere eisen te kunnen voldoen zal men steeds meer afhankelijk worden van externe expertise. Bovendien hebben we begrepen dat ook het bestuur van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw van mening is dat de uitvoeringsorganisatie kwetsbaar is. Lees meer

Praktijkervaring belangrijker dan diploma’s

Op 1 november 2015 was Jo Meeuwsen 60 jaar lid van FNV Waterbouw. De 80-jarige jubilaris wilde dit heuglijk feit niet ongemerkt voor bij laten gaan. Daarom gingen vakbondsmedewerkers Maarten Keuss en Ingrid Linschoten op 4 november naar Nijmegen om Jo te huldigen.

Vanuit de verte zag Jo ons al aankomen en stond enthousiast voor het raam te zwaaien. Bij binnenkomst was meteen duidelijk dat we met een (oud) baggeraar te maken hebben. Op de vensterbank in de woning van Jo en zijn vrouw Gerrie prijken namelijk twee mammoetkiezen. Lees meer

​“We maken er een mooi feestje van!” Dat ze de 93-jarige Jantinus Lanting toen wij hem belden met de vraag of wij hem op 1 oktober mochten huldigen voor zijn 70-jarig lidmaatschap.

Op 1 oktober 1945 werd de heer Lanting lid van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). Het NVV was een op 1 januari 1906 opgerichte vakbond die in 1977, samen met het Nederlands Katholiek Vakverbond, is opgegaan in de FNV. Op de vraag waarom hij als 23-jariglid werd van de bond, antwoordt hij: ”Dat is toch normaal? De vakbond komt op voor je belangen als werknemer. Zowel individueel, als je bijvoorbeeld met ontslag wordt bedreigd, als bij het afsluiten van de cao voor alle werknemers. ” De heer Lantingwas toentertijd werkzaam als elektricien en een ander vakbondslid ,uit zijn woonplaats Emmen, heeft hem lid gemaakt. Onze jubilaris herinnert zich nog goed dat hij als kaderlid de deuren langs ging om bij de leden contributie op te halen. Lees meer