Buitenlandovereenkomst bij Boskalis en Van Oord

Aan alle leden van FNV Waterbouw werkzaam bij Boskalis en Van Oord
Beste mensen,

Zoals bekend houden Van Oord en Boskalis duidelijk de boot af om een Buitenlandovereenkomst met de vakbonden af te sluiten. Hiermee onthouden zij hun medewerkers die in het buitenland werken een loonsverhoging.

Boskalis heeft weliswaar voor 2018 eenzijdig de salarissen voor de mensen die onder de Buitenlandovereenkomst vallen, verhoogd. Echter, voor de jaren 2017 en 2016 hebben zij niets erbij gekregen.

Van Oord heeft haar medewerkers die onder de Buitenlandovereenkomst vallen helemaal niets toegekend. En dit zijn nog maar de eerste nadelige consequenties voor de betrokken medewerkers die te maken hebben met de Buitenlandovereenkomst die niet meer afgesloten wordt met vakbonden.

Honderden reacties retour
FNV Waterbouw heeft onlangs haar leden bij beide bedrijven via een enquête gevraagd wat zij van deze situatie vinden. Deze enquête kon tot begin december 2018 worden ingevuld.

Onze leden bij beide bedrijven hebben daar massaal gehoor aan gegeven. Uit honderden retour ontvangen enquêtes geeft, op 1 persoon na, eenieder aan het belangrijk te vinden dat de Buitenlandovereenkomst door Van Oord en Boskalis met FNV Waterbouw en CNV dient te worden afgesloten. Medewerkers, onze leden, zijn zeer bezorgd dat hun positie met betrekking tot loon- en arbeidsvoorwaarden verder zal worden aangetast. Ook willen zij absoluut niet hebben dat met de OR over de Buitenlandoverkomst wordt onderhandeld. Dat gevaar is immers aanwezig.

Staan voor je rechten, samen met de vakbond!
Nogal wat leden hebben aangegeven bereid te zijn om voor hun rechten te willen gaan staan. Samen met hun vakbond.
De tijd van herhaaldelijke verzoeken aan Van Oord en Boskalis om de onderhandelingen met ons over de Buitenlandovereenkomst te starten nadert zijn einde. Want onze herhaaldelijke oproepen daartoe zijn tot nog toe helaas aan dovemansoren gericht.

FNV Waterbouw gaat het met jullie over een andere boeg gooien. Binnenkort zullen wij de koppen bij elkaar steken om onze plannen, waarmee wij de druk willen gaan opvoeren, met jullie te bespreken. De aantasting van jullie positie moet worden gestopt! Dat vraagt om een gepast antwoord op het gedrag van beide werkgevers. Dat zullen wij wel met elkaar moeten doen. Voor jezelf, maar zeker ook voor je naasten, je gezin!

Houd je mail/brievenbus in de gaten!
Voor nu wensen wij jou en je dierbaren mooie feestdagen en een werknemersvriendelijk Nieuwjaar toe.

Vriendelijke groet,

Charley Ramdas

> Klik hier voor deze brief als pdf.