Kustwacht heeft nieuwe telefoonnummers

Kustwacht heeft nieuwe telefoonnummers


Hieronder vinden jullie het bericht over de nieuwe telefoonnummers welke de Kustwacht en de Radio Medische Dienst vanaf vrijdag 22 juli 2022 hebben. Pas het aan en geef het door!

Below you will find the message about the new telephone numbers that the Coast Guard and the Radio Medical Service will have from Friday 22 July 2022. Change it and spread the news!


PERSBERICHT – Het operationele nummer van de Kustwacht verandert. Vanaf nu is het Kustwachtcentrum te bereiken via 088 – 958 4000. Ook de nummers van de Radio Medische Dienst en de persvoorlichter van dienst veranderen. Het alarmnummer 0900-0111 verandert niet. Voor alle hulpdiensten, partnerorganisaties en andere belanghebbenden geldt dat ze de nummers moeten aanpassen.

De oude 0223-nummers blijven voorlopig doorgeschakeld, maar werken uiteindelijk niet meer. Het is van belang om overal de oude nummers van de Kustwacht die beginnen met de netnummers ‘0223’ te verwijderen. Denk hierbij niet alleen aan de eigen telefoon, maar ook bijvoorbeeld aan telefooncentrales, notitieboeken, interne telefoonlijsten, formulieren, procedures en noodplannen. Voeg daarna het nieuwe telefoonnummer 088 – 958 4000 toe. Wacht dus niet met het aanpassen van de 0223-nummers!
Radio Medische Dienst

Via de Kustwacht zijn 24 uur per dag artsen van de Radio Medische Dienst (RMD) bereikbaar. De RMD is een dienst van de Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM). Het Kustwachtcentrum legt de verbinding tussen de hulpvrager en de arts. De RMD is te bereiken via het nieuwe telefoonnummer 088 – 958 4020.
Persnummer

Ook het nummer voor persvragen wijzigt. Het nieuwe nummer 088 – 950 2222 is bereikbaar voor de media tijdens incidenten en calamiteiten.
Nieuwe telefooncentrale

De wijziging is het gevolg van een nieuwe telefooncentrale die de Kustwacht in gebruik heeft genomen. Dat houdt in dat alle 0223-nummers veranderen. Uiteindelijk is de Kustwacht niet meer te bereiken via de 0223-nummers. Het noodnummer 0900-0111 blijft ongewijzigd. De oude nummers blijven voorlopig doorgeschakeld.
Vragen en antwoorden

Hoe lang blijft de doorschakeling van de oude 0223-nummers werken? De oude 0223-nummers worden nog een aantal maanden doorgeschakeld, maar werken uiteindelijk niet meer. Wacht dus niet met het wijzigen van de 0223-nummers!
Welke nummers wijzigen allemaal? Alle nummers die starten met 0223- waarop de Kustwacht is te bereiken gaan veranderen. Neem voortaan dus contact op met het Kustwachtcentrum via 088 – 958 4000. Bij spoed, bel dan het alarmnummer 0900-0111.

Ik heb andere 0223-nummers van de Kustwacht dan het operationele nummer. In welk nummer verandert dat? Als u een ander 0223-nummer heeft waarop u belde richting de Kustwacht, neem dan contact op met uw contactpersoon bij de Kustwacht in welk nummer dat verandert.

Is er een lijst met nieuwe telefoonnummers? Neem bij vragen contact op met uw contactpersoon bij de Kustwacht. Het Kustwachtcentrum is te bereiken via het operationele nummer 088 – 958 4000 en de woordvoerder van dienst via 088 – 950 2222. De Radio Medische Dienst (RMD) is te bereiken via 088 – 958 4020. Het spoedeisende noodnummer 0900-0111 verandert niet.


PRESS RELEASE – The operational telephone number of the Netherlands Coastguard has changed. From today, the Netherlands Coastguard Centre can be reached at +31 88 – 958 4000 (for emergency and operational). The emergency number for national calls remains 0900-0111. All emergency services, partner organisations and other stakeholders should use the new numbers from now on. Calls to the old 0223 numbers will be forwarded for the time being, but that will eventually be discontinued. So don’t wait to change the 0223 numbers!

It is essential that you remove the Netherlands Coastguard’s old 0223 numbers from all systems. This includes not only your own telephone, but also telephone exchanges, notebooks, internal telephone lists, forms, procedures and emergency plans, for example. Then add the new operational telephone number +31 88 – 958 4000. The emergency number for national calls remains 0900-0111.
Radio Medical Service

Doctors from the Radio Medical Service are available via the Netherlands Coastguard 24/7. The Radio Medical Service is part of the Royal Netherlands Sea Rescue Institution. The Netherlands Coastguard will put callers in contact with a doctor. You can reach the Radio Medical Service on the new telephone number +31 88 – 958 4020.
Telephone number for the press

The telephone number for press questions has also changed. The new number +31 88 – 950 2222 is available to the press 24/7 during incidents and emergencies.
New telephone exchange

The change is the result of the Netherlands Coastguard adopting a new telephone exchange system. It means that all 0223 numbers have been replaced. Eventually it will no longer be possible to reach the Netherlands Coastguard on the 0223 numbers. Calls to the old numbers will be forwarded for a limited period of time.
Questions and Answers

For how long will calls to the old 0223 numbers continue to be forwarded? Calls to the old 0223 numbers will continue to be forwarded for several months, but that will eventually stop. So don’t wait to change the 0223 numbers!

Which numbers have changed? All the Netherlands Coastguard telephone numbers that start with 0223 have changed. In future, always contact the Netherlands Coastguard Centre on +31 88 – 958 4000. In an emergency, call 0900-0111 (national number) or +31 88 – 958 4000 (international number).

I have Netherlands Coastguard telephone numbers that start with 0223, other than the operational number. What numbers will replace them? If you have other 0223 numbers that you use to call the Netherlands Coastguard, please ask your Netherlands Coastguard contact person which numbers to use in future.

Is there a list of the new telephone numbers? If you have any questions, please ask your Netherlands Coastguard contact person. The Netherlands Coastguard Centre can be reached on the operational number 088-9584000, and the spokesperson on duty at +31 88 – 950 2222. The emergency number remains 0900-0111 (national calls). The new emergency number for international calls is +31 88 – 958 4000. The Radio Medical Service can be reached on +31 88 – 958 4020.