Bekendmaking sprekers symposium

Op 14 juni 2022 om 15.00 uur vindt ons symposium plaats in het Hilton Hotel aan de Weena 10 te Rotterdam. Wij kijken ernaar uit samen met jou, reders en andere belanghebbenden in gesprek te gaan over veilig varen met voldoening!

Fusie en statutenwijziging Nautilus/FNV Waterbouw

In Golf 1 schreven wij onlangs over de voorgenomen fusie van Nautilus International en FNV Waterbouw met ingang van 1 januari 2022. Inmiddels hebben informatiebijeenkomsten met onze leden plaatsgevonden. Uit deze bijeenkomsten bleek brede steun onder de aanwezigen voor de fusie. Het definitieve woord is nu aan de jaarvergaderingen van Nautilus International en FNV Waterbouw […]

FNV Waterbouw Jaarvergadering gepland op 21 september

De onzekerheid rond het coronavirus raakt ons nog steeds allemaal. Naar aanleiding van de laatste persconferentie van het kabinet en de berichtgevingen van het RIVM, valt niet te verwachten dat er op korte termijn sprake zal zijn van een aanzienlijke verlaging van de besmettingsrisico’s. Om die reden besluiten veel organisaties als die van ons nog […]

Jaarvergaderingen 2020 Nautilus/FNV Waterbouw op 22 september a.s.

Het coronavirus heeft dit jaar de samenleving aardig ontwricht en zo ook ons verenigingsleven. De jaarvergaderingen van Nautilus International, FNV Waterbouw en Maritiem Platform Gepensioneerden konden niet op de geplande data worden gehouden. Inmiddels is de situatie in Nederland gelukkig weer enigszins gestabiliseerd en mogen bijeenkomsten, zoals het houden van jaarvergaderingen weer doorgang vinden. Uiteraard […]

FNV Waterbouw jaarvergadering tot nader order uitgesteld

In verband met de zeer onzekere tijden inzake alle maatregelen rondom het corona virus wordt de FNV Waterbouw Jaarvergadering, die gepland stond voor 27 mei a.s., tot nader order uitgesteld.

Uitnodiging jaarvergadering FNV Waterbouw

Ieder jaar organiseert FNV Waterbouw omstreeks mei een algemene ledenjaarvergadering. Zo ook dit jaar. De jaarvergadering van FNV Waterbouw wordt gehouden op: Woensdag 29 mei 2019 Locatie: Kantoor FNV Waterbouw/Nautilus International, Schorpioenstraat 266, 3067 KW Rotterdam Aanvang: 13.00 uur

Uitnodiging Jaarvergadering 2018

Ieder jaar organiseren wij omstreeks mei onze jaarvergadering. Zo ook dit jaar. Om ervan verzekerd te zijn dat we al onze leden bereiken, ontvangt u hierbij een uitnodiging. De jaarvergadering van FNV Waterbouw is op: Woensdag 23 mei 2018 Locatie: Kantoor FNV Waterbouw/Nautilus Int. Schorpioenstraat 266, 3067 KW Rotterdam Aanvang 15.00 uur In de vergadering […]

Kom naar de jaarvergadering op 31 mei in Rotterdam

FNV Waterbouw houdt op woensdag 31 mei 2017 haar jaarvergadering op het kantoor aan de Schorpioenstraat 266 te Rotterdam. De vergadering begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. De dag wordt afgesloten met een diner bij een Chinees Restaurant om de hoek van het kantoor.

Zelfvarende schepen komen er aan…

Gaan zelfvarende schepen de wereld veroveren? Op zee, in de binnenvaart en in de waterbouw? En wat betekent dat voor de positie van de werknemers in de nautische sector? Deze vragen stonden centraal tijdens het drukbezochte Nautilus symposium Smart Ships dat op 21 juni plaatsvond in het Marriot Hotel in Rotterdam. Wilt u meer weten […]

FNV Waterbouw laat zich meer zien!

Op 15 juni 2016 vond in het Scheepvaart en Transportcollege (STC) in Rotterdam de jaarvergadering van FNV Waterbouw plaats. De vergadering (her)benoemde, op voordracht van de Raad van Advies, Charley Ramdas tot voorzitter. Dit was procedureel noodzakelijk, daar Charley Ramdas in februari 2015 bij coöptatie benoemd was tot voorzitter, als opvolger van Dick Koerselman, wiens […]