Uitnodiging jaarvergadering FNV Waterbouw

Ieder jaar organiseert FNV Waterbouw omstreeks mei een algemene ledenjaarvergadering. Zo ook dit jaar. De jaarvergadering van FNV Waterbouw wordt gehouden op:

Woensdag 29 mei 2019
Locatie: Kantoor FNV Waterbouw/Nautilus International,
Schorpioenstraat 266, 3067 KW Rotterdam
Aanvang: 13.00 uur

In de vergadering zullen onder andere aan de orde komen: het jaarverslag en de jaarrekening 2018, begroting en werkplan 2019.

Daarna willen wij met de leden de actuele ontwikkelingen in de sector bespreken. We hebben enerzijds in de cao afspraken gemaakt waarbij er in Nederlandse vaklieden wordt geïnvesteerd. Zoals regelingen die in de maak zijn om oudere medewerkers gezond hun pensioen te laten halen. Anderzijds zien wij dat er steeds minder Nederlandse vaklieden in vast dienstverband op de schepen werken.

Na de vergadering nodigen wij u uit voor een diner. In verband met de reservering bij het restaurant stellen wij het op prijs dat u zich van tevoren opgeeft.

Aanmelden
U kunt zich opgeven voor de jaarvergadering door voor 10 mei 2019 een e-mail te sturen naar infowaterbouw@nautilusint.org of bellen naar 010-2862989. In de week van 14 mei ontvangt u de agenda.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,

C. Ramdas
voorzitter

Uitnodiging Jaarvergadering 2018

Ieder jaar organiseren wij omstreeks mei onze jaarvergadering. Zo ook dit jaar. Om ervan verzekerd te zijn dat we al onze leden bereiken, ontvangt u hierbij een uitnodiging.

De jaarvergadering van FNV Waterbouw is op:

Woensdag 23 mei 2018
Locatie: Kantoor FNV Waterbouw/Nautilus Int.
Schorpioenstraat 266, 3067 KW Rotterdam
Aanvang 15.00 uur

In de vergadering zullen onder andere aan de orde komen: het jaarverslag en de jaarrekening 2017, begroting en werkplan 2018. Daarna willen wij met de leden de actualiteiten in de sector bespreken. We noemen in dit verband o.a. onze campagne “Stop de verdringing in de Waterbouw” en stand van zaken pensioenen.
Na de vergadering nodigen wij u uit voor een diner.
In verband met de reservering stellen wij het op prijs dat u zich van tevoren opgeeft en eventuele dieetwensen doorgeeft.

U kunt zich opgeven voor de jaarvergadering voor maandag 14 mei, door een e-mail te sturen naar infowaterbouw@nautilusint.org of bellen naar 010-2862989. In de week van 14 mei ontvangt u de agenda.

Wij zien uw aanmelding gaarne tegemoet.

Met vriendelijke groet,

C. Ramdas
Voorzitter

,

FNV Waterbouw laat zich meer zien!

Op 15 juni 2016 vond in het Scheepvaart en Transportcollege (STC) in Rotterdam de jaarvergadering van FNV Waterbouw plaats. De vergadering (her)benoemde, op voordracht van de Raad van Advies, Charley Ramdas tot voorzitter. Dit was procedureel noodzakelijk, daar Charley Ramdas in februari 2015 bij coöptatie benoemd was tot voorzitter, als opvolger van Dick Koerselman, wiens termijn nu afliep. Tevens werd Raad van Advieslid Jan Danser benoemd tot lid van de Raad van Advies. Lees meer