De onzekerheid rond het coronavirus raakt ons nog steeds allemaal. Naar aanleiding van de laatste persconferentie van het kabinet en de berichtgevingen van het RIVM, valt niet te verwachten dat er op korte termijn sprake zal zijn van een aanzienlijke verlaging van de besmettingsrisico’s. Om die reden besluiten veel organisaties als die van ons nog altijd hun leden en medewerkers niet te laten deelnemen aan bijeenkomsten met risico’s voor de gezondheid.

In dit verband heeft het bestuur van FNV Waterbouw zorgvuldige afwegingen gemaakt over het tijdstip van de te plannen jaarvergadering en gekeken naar eventuele alternatieve (digitale) scenario’s.

Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp

Aangezien gezondheid voor ons op de eerste plaats komt en we er ook naar uitkijken elkaar live te ontmoeten acht het bestuur het, naar de inschatting van dit moment, de beste oplossing om de jaarvergadering te plannen op 21 september a.s., van 10.00 – 12.00 uur. Mits uiteraard de dan geldende coronaregels dit toelaten. Locatie: Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp.

Het coronavirus heeft dit jaar de samenleving aardig ontwricht en zo ook ons verenigingsleven. De jaarvergaderingen van Nautilus International, FNV Waterbouw en Maritiem Platform Gepensioneerden konden niet op de geplande data worden gehouden. Inmiddels is de situatie in Nederland gelukkig weer enigszins gestabiliseerd en mogen bijeenkomsten, zoals het houden van jaarvergaderingen weer doorgang vinden. Uiteraard wel met inachtneming van een reeks van maatregelen die spreiding van het virus moeten voorkomen.

Lees meer

In verband met de zeer onzekere tijden inzake alle maatregelen rondom het corona virus wordt de FNV Waterbouw Jaarvergadering, die gepland stond voor 27 mei a.s., tot nader order uitgesteld.

Lees meer

Ieder jaar organiseert FNV Waterbouw omstreeks mei een algemene ledenjaarvergadering. Zo ook dit jaar. De jaarvergadering van FNV Waterbouw wordt gehouden op:

Woensdag 29 mei 2019
Locatie: Kantoor FNV Waterbouw/Nautilus International,
Schorpioenstraat 266, 3067 KW Rotterdam
Aanvang: 13.00 uur

Lees meer

Ieder jaar organiseren wij omstreeks mei onze jaarvergadering. Zo ook dit jaar. Om ervan verzekerd te zijn dat we al onze leden bereiken, ontvangt u hierbij een uitnodiging.

De jaarvergadering van FNV Waterbouw is op:

Woensdag 23 mei 2018
Locatie: Kantoor FNV Waterbouw/Nautilus Int.
Schorpioenstraat 266, 3067 KW Rotterdam
Aanvang 15.00 uur

In de vergadering zullen onder andere aan de orde komen: het jaarverslag en de jaarrekening 2017, begroting en werkplan 2018. Daarna willen wij met de leden de actualiteiten in de sector bespreken. We noemen in dit verband o.a. onze campagne “Stop de verdringing in de Waterbouw” en stand van zaken pensioenen.
Na de vergadering nodigen wij u uit voor een diner.
In verband met de reservering stellen wij het op prijs dat u zich van tevoren opgeeft en eventuele dieetwensen doorgeeft.

U kunt zich opgeven voor de jaarvergadering voor maandag 14 mei, door een e-mail te sturen naar infowaterbouw@nautilusint.org of bellen naar 010-2862989. In de week van 14 mei ontvangt u de agenda.

Wij zien uw aanmelding gaarne tegemoet.

Met vriendelijke groet,

C. Ramdas
Voorzitter

FNV Waterbouw houdt op woensdag 31 mei 2017 haar jaarvergadering op het kantoor aan de Schorpioenstraat 266 te Rotterdam.
De vergadering begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. De dag wordt afgesloten met een diner bij een Chinees Restaurant om de hoek van het kantoor.

Lees meer

Gaan zelfvarende schepen de wereld veroveren? Op zee, in de binnenvaart en in de waterbouw? En wat betekent dat voor de positie van de werknemers in de nautische sector?

Deze vragen stonden centraal tijdens het drukbezochte Nautilus symposium Smart Ships dat op 21 juni plaatsvond in het Marriot Hotel in Rotterdam. Wilt u meer weten klik dan hier .

Lees meer

Op 15 juni 2016 vond in het Scheepvaart en Transportcollege (STC) in Rotterdam de jaarvergadering van FNV Waterbouw plaats. De vergadering (her)benoemde, op voordracht van de Raad van Advies, Charley Ramdas tot voorzitter. Dit was procedureel noodzakelijk, daar Charley Ramdas in februari 2015 bij coöptatie benoemd was tot voorzitter, als opvolger van Dick Koerselman, wiens termijn nu afliep. Tevens werd Raad van Advieslid Jan Danser benoemd tot lid van de Raad van Advies. Lees meer

FNV Waterbouw houdt op woensdag 15 juni 2016 haar jaarvergadering in het Scheepvaart en Transportcollege aan Lloydstraat 300 in Rotterdam.
De vergadering begint om 10.00 uur in de Mullerzaal en duurt tot ongeveer 17.00 uur. Verlet- en reiskosten binnen Nederland worden vergoed.

Lees meer