BOSKALIS/FAIRMOUNT: DE BALANS OPGEMAAKT

Uitslag ledenraadpleging en ledenvergadering Boskalis en Fairmount

FNV Waterbouw ondertekent slecht sociaal plan niet

Leden blijven strijdbaar voor noodzakelijke vervolgstappen

 

Op 11 november 2016 hebben de leden van FNV Waterbouw/Nautilus International bij Boskalis en Fairmount zich uitgesproken. De uitslag van de schriftelijke peilingen en vlootbezoeken is bevestigd. Het sociaal plan wordt door een overgrote meerderheid afgewezen en dus niet ondertekend. We blijven Boskalis strijdbaar volgen. Onze leden blijven knokken tegen de uitverkoop van Echte Banen door Boskalis.

Interne mededeling Boskalis
Dit zal ook hard nodig zijn. In een interne mededeling van 31 oktober 2016 deelde Boskalis haar medewerkers als volgt mee:

‘In de eerste week van november zal voor een deel van de arbeidsplaatsen die komen te vervallen duidelijkheid ontstaan welke medewerkers boventallig zullen worden. Voor de overige arbeidsplaatsen zal dit pas op een later moment duidelijk worden, aangezien de vlootrationalisatie gefaseerd tussen 2016 en 2018 zal worden uitgevoerd.’

Het is dus duidelijk dat er een zwaard van Damocles boven het hoofd van onze leden blijft hangen ook als onze leden nu gelukkig niet bij de boventalligen zitten.

Een strijdbare vakbond blijft dus hard nodig om de belangen van onze leden goed te kunnen behartigen. Graag roepen we onze leden daarom op om door te gaan met leden werven en om contact met ons te leggen als men actief voor de bond wil zijn.

Achtergrond
Sinds de reorganisatie aankondiging door Boskalis hebben wij diverse malen met Boskalis onderhandeld over een goed sociaal plan. Voor zowel Boskalis Bagger als voor Fairmount.

Ook hebben wij namens onze leden de eis neergelegd om bij Fairmount het onzalige plan in te trekken om vaste, goede banen in te ruilen voor onzeker werk, ten koste van alle 34 Nederlandse officieren.

Rammelend raamwerk dankzij de OR
Om deze onderhandelingen kracht bij te zetten, zijn veel van onze leden in actie gekomen. Deze actiedruk was hard nodig. Want Boskalis heeft van meet af aan zeer magere voorstellen gedaan die voor onze leden onacceptabel waren.

Toen de onderhandelingen nog maar nauwelijks begonnen waren, had Boskalis al snel genoeg van de redelijke eisen van onze leden. En koos er toen voor om een rammelend raamwerk voor een sociaal plan met de OR af te spreken. De OR heeft onze leden hierin nooit gekend. Een OR die daar ook helemaal niet de (deskundige) partij voor is. Dat zijn de vakbonden immers.

De actiedruk heeft er vervolgens wel toe geleid dat we vervolgens alsnog werden uitgenodigd om verder te praten over het sociaal plan. Maar wel op basis van het rammelend raamwerk.

Belangrijkste uitgangspunten leden
Wij zijn toen aan tafel gegaan met de voor onze leden belangrijkste uitgangspunten, waaronder:

 • niemand de WW in, dus goede ‘van werk naar werk’ afspraken
 • een goede ouderenregeling
 • een goede vrijwillig vertrekregeling
 • een robuuste ontslagvergoeding

Op deze punten had de OR al een poging gewaagd om afspraken te maken. Deze waren echter niet stevig genoeg. Wij hebben hier vervolgens een paar verbeteringen op kunnen afspreken.

De door ons en dankzij de acties met leden binnengehaalde punten zijn:

 • Een ouderenregeling vanaf 63 jaar op basis van 90% van het basissalaris.
 • Een vrijwillig vertrekregeling voor mensen in die functies waarin boventalligheid valt. Met een uitzondering voor mensen met essentiële onmisbare ervaring en deskundigheid.
 • Het ophogen van de beëindigingstoeslag in de Bagger naar 55% van het bruto basisloon. Bij Fairmount met het ophogen van de B-factor naar 100% (dit was 70%).
 • Een terugkeergarantie voor de Bagger gedurende 12 maanden vanaf datum einde dienstverband. Voor Fairmount geldt dit echter niet!
 • Ook ons punt van een minimum van 3 maanden voor de ontslagvergoeding (met name met het oog op korte dienstverbanden) is binnengehaald.
 • Wie afziet van bemiddeling krijgt een bonus van 3500 euro. (Factor C blijft in hun voorstel echter 1, niet 1,5).

Mager eindbod Boskalis
Deze verbeteringen waren echter ook meteen het eindbod van Boskalis. Maar deze afspraken waren bij lange na nog niet goed genoeg voor de belangen van onze leden. Dat bleek ook meteen uit onze eerste ledenpeilingen, waarin dit magere eindbod door een overgrote meerderheid wordt afgewezen. Ook ledenvergaderingen en vlootbezoeken bevestigen dit beeld.

Wij hadden voor onze leden nog meer willen binnenhalen, namelijk:

 • Intrekking melding collectief ontslag bij Fairmount en afspraken over baanbehoud.
 • Een redelijke bemiddelingsperiode zodat u van werk naar werk geholpen kunt worden gedurende het dienstverband.
 • Als men verweer tegen het ontslag zou willen voeren, blijven aanspraken uit het sociaal plan inclusief het recht op ontslagvergoeding gehandhaafd.
 • Het salaris bij het stoppen op 64- en/of 63 jaar moet, net als de ontslagvergoeding, gebaseerd zijn op het loon, inclusief 55% beëindigingstoeslag, in plaats van alleen op basis van het basis cao-loon.
 • Een betere ontslagvergoeding bij Fairmount, gebaseerd op het hele loon, inclusief vakantietoeslag en 13e maand, en niet op basis van het uitgeklede loon.
 • C factor c=1,5 in beide sociaal plannen.
 • Geld voor scholing voor wie boventallig wordt.

CNV ging ineens akkoord met mager eindbod Boskalis
Op vrijdag 28 oktober bleek echter helaas dat het CNV ineens akkoord ging met het magere eindbod sociaal plan. Wij vinden het bijzonder jammer dat het CNV zo snel overstag is gegaan.

Dit was voor Boskalis gelijk het startschot om de aangekondigde reorganisatie in werking te zetten en mensen hun boventalligheid aan te zeggen.

Boskalis liet mensen lang in onzekerheid
Dit gehele onderhandelings- en actietraject heeft langer geduurd dan gemiddeld. Sommige van onze leden hebben aangegeven dat zij moeite hadden met de lange periode van onzekerheid. Dit begrijpen wij heel goed, wij beseffen hoe zwaar dit kan zijn. Het is goed te weten dat het traject wat ons betreft veel sneller had kunnen gaan. Als Boskalis betere voorstellen had gedaan en ons de juiste informatie had verstrekt waren we snel klaar geweest. Maar Boskalis wilde de reorganisatie ‘op een koopje’ afhandelen en weigerde ons informatie. Daardoor zijn vele gesprekken en diverse acties nodig geweest.

Wel zijn hierdoor in ieder geval verbeteringspunten binnengehaald. Maar dat is voor de overgrote meerderheid van onze leden nog steeds terecht niet genoeg. Ook is dit magere met de OR en het CNV afgesloten sociaal plan in strijd met het FNV/Nautilus beleid! Met name waar het gaat om het recht op verweer tegen ontslag.

Individuele ledenservice
De leden die boventallig verklaard worden en zich bij de bond hebben gemeld worden nu individueel geadviseerd en geholpen. Voor deze groep hebben wij op 10 november een collectieve voorlichtingsbijeenkomst gehouden. Daarnaast zijn onze juristen druk bezig om hen van persoonlijke adviezen te voorzien. Wie zijn ontslag wil aanvechten, zullen wij natuurlijk tot het uiterste ondersteunen.

Verder knokken voor een beter sociaal plan?
Met het tekenen van een mager sociaal plan door het CNV was het moeilijker geworden om als FNV/Nautilus een beter sociaal plan voor onze leden af te spreken. Moeilijker, maar niet onmogelijk.

De bond was en is bereid om samen met de leden verder te vechten voor een beter sociaal plan. De leden van FNV Waterbouw/Nautilus in de Bagger en bij Fairmount hebben op 11 november (en via een schriftelijke peiling) besloten dat stakingen en andere verdergaande acties in de huidige situatie een brug te ver zijn. Tot ludieke en vriendelijke (publiciteits)acties waren de leden bereid, maar men wil de opdrachten en de klanten van het bedrijf niet schaden door het werk neer te leggen.

Internationale vakbondscampagne gaat door
Gelet op het feit dat dit pas de eerste fase van de reorganisatie is, hebben onze leden besloten dat zij de strijd tegen de uitverkoop van Echte Banen bij Boskalis niet zullen opgeven. Samen met de internationale vakbeweging blijven wij Boskalis wereldwijd confronteren met haar praktijken. In het bijzonder waar het gaat om onnodig ontslag van vaste medewerkers. Wij blijven de belangen van onze leden en de belangen van wereldwijd ‘gewoon goed werk’ behartigen in de vorm van een doorlopende internationale vakbondscampagne. Net zo lang als dat nodig mocht zijn. Daarbij zullen wij, net als de afgelopen maanden, de publiciteit zoeken waar dat nuttig is. Ook als leden alsnog hun werk dreigen te gaan verliezen, pakken we met hen de strijdbijl weer op. En uiteraard claimen wij bij de volgende ontslagrondes weer een onderhandelingspositie. De strijd gaat dus door.

De leden hebben de voorlopige balans opgemaakt. Mede door hun actiebereidheid hebben we verbeteringen kunnen aanbrengen in het rammelende sociaal plan. En mede door de stevige inzet van onze leden bij Fairmount is hun werk nu voor minimaal een jaar behouden. Daar kan iedereen trots op zijn.

We hebben echter niet alles binnengehaald wat we voor onze leden hadden willen uitonderhandelen. De ondermijnende rol van de OR en het CNV hebben daar negatief aan bijgedragen. Maar vooral natuurlijk de houding van Boskalis. Dat ondanks miljoenenwinsten niet verder heeft willen gaan dan een mager sociaal plan.

Samen staan we sterker
Samen met onze leden vormen wij de bond. Naar de toekomst is het van belang dat FNV Waterbouw/Nautilus een nog sterkere bond wordt. Want alleen samen en met veel leden staan we sterk. We hebben een flinke groep moedige, actieve leden leren kennen. Graag roepen we onze leden op om FNV Waterbouw/Nautilus sterker te maken door collega’s lid te maken van de bond. Ook nodigen we iedereen uit om actief te worden binnen de bond.

Neem ook contact op als u namens de bond actief wil worden in de OR van Boskalis of, als u Boskalis verlaat, bij uw toekomstige werkgever. Want sterke, moedige ondernemingsraden met krachtige vakbondsleden erin, die door hun bond worden ondersteund, zijn van groot belang. Dat is de afgelopen maanden weer eens pijnlijk duidelijk geworden.

Houd contact, blijf ons bellen of mailen als u vragen of ideeën heeft, en heel veel sterkte voor wie helaas boventallig is. Samen zetten wij de strijd voort!