,

Een goed pensioen is een kwestie van fatsoen

Kom in actie voor een goed pensioen!
Op de laatste werkdag van de Tweede Kamer voor het kerstreces, donderdag 20 december aanstaande, wil het FNV, waarbij ook FNV Waterbouw is aangesloten, het kabinet een stevige kerstboodschap meegeven. Letterlijk, want we rijden met zoveel mogelijk sectoren in colonne van Utrecht naar Den Haag. Per sector is er 1 auto met 3-4 inzittenden, de rest gaat per bus.

DOE MEE EN MELD JE AAN!

Pensioenoverleg geklapt: FNV tekent alleen voor goed pensioen
Een goed pensioen – en in het bijzonder eerder kunnen stoppen met werken – is voor veel leden een grote zorg. De FNV staat voor een goed pensioen: iedereen moet eerlijk kunnen stoppen met werken. En ga je met pensioen, dan moet je kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen. Dat geldt voor iedereen, óók voor flex en ZZP.

Maar als het aan het kabinet ligt wordt de boete op eerder stoppen met werken niet geschrapt. Verder moeten we het vooral doen met beloftes: een onderzoek naar eerder stoppen met werken, het besluit over de rekenrente dat wordt doorgeschoven naar een commissie en niets meer dan een advies voor flex en ZZP. Wij konden dan ook absoluut niet akkoord gaan met de voorstellen van het kabinet.

Een goed pensioen: hier draait het om
Een goed pensioen, dat wil toch iedereen? Lees waar een goed pensioen voor de FNV aan moet voldoen:

  • De huidige stijging van de AOW-leeftijd is onhoudbaar. Mensen redden het niet tot hun pensioen en op eerder stoppen staat zelfs een boete. Er zijn goede afspraken en structureel geld nodig om dit op te lossen.
  • Pensioenuitkeringen en pensioenopbouw worden al jaren niet geïndexeerd (gecompenseerd voor prijsstijgingen). De rekenregels moeten evenwichtig zijn!
  • Werkgevers concurreren op de pensioenpremies van flexwerkers en zzp’ers. Daarom is wetgeving nodig om ervoor te zorgen dat alle werkenden een goed pensioen opbouwen.
,

Van FNV/Menzis naar AZVZ..?

Zorgcollectief FNV/Menzis stopt per 1 januari 2019
De afgelopen 13 jaar werkten de FNV, waarbij ook FNV Waterbouw is aangesloten, en zorgverzekeraar Menzis nauw samen in het Zorgcollectief FNV/Menzis. Zo kwamen werk en gezondheid bij elkaar en konden leden van de FNV profiteren van voordeel. Per 1 januari 2019 komt er een einde aan deze samenwerking. Het Zorgcollectief FNV/Menzis houdt op met bestaan!
Dat heeft gevolgen voor alle verzekerde FNV-leden en hun eventuele gezinsleden. Zij ontvingen de afgelopen jaren korting op hun basisverzekering een aanvullende verzekeringen. Daarnaast profiteerden zij van exclusieve zorgservices die ondersteunen om gezond te leven en vitaal te blijven.

Voor 31 december a.s. beslissen
Deze voordelen van het Zorgcollectief FNV/Menzis vervallen per 1 januari. FNV-leden kunnen ervoor kiezen om verzekerd te blijven bij Menzis. Medio november ontvangen zij een nieuwe polis, waarna zij zelf kunnen bepalen of het voorgestelde pakket passend is, ze het pakket willen aanpassen of opzeggen. De FNV adviseert leden om goed te onderzoeken welke zorgverzekering en pakketten bij hen passen. Dit kunt u nog tot 31 december 2018 aangeven.

Verzekeren bij AZVZ?
Veel leden van FNV Waterbouw zijn verzekerd bij AZVZ. Ook iets voor u? Vanaf 1 januari 2011 is AZVZ een label van zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid in Leiden. Het label AZVZ richt zich specifiek op maritieme bedrijven en op maritieme werknemers en hun gezinsleden.

AZVZ heeft geen winstoogmerk en doordat wij collectieve overeenkomsten met maritieme sectoren hebben gesloten, profiteren verzekerden van gunstige premies en voorwaarden.

Voor wie?
• Zeevarenden en voormalig zeevarenden
• Opvarenden in de binnenvaart
• Zeegaande waterbouw
• Walpersoneel van rederijen
• Gezinsleden van bovenstaande groepen

Kijk voor meer informatie over AZVZ op de site van Scheepvaartnet. Hier kunt u zich ook aanmelden voor de zorgverzekering.

,

FNV demonstratie op De Dam voor een socialer Nederland

Op zaterdag 10 november organiseerde de FNV, waarbij FNV Waterbouw ook is aangesloten, samen met andere vakbonden een manifestatie op De Dam in Amsterdam. Ruim 8.000 leden demonstreerden hier voor een socialer Nederland. Na toespraken van onder meer FNV-voorzitter Han Busker vertrok de stoet naar het Museumplein.

Sterk en solidair
Welk Nederland geven we door? Als het aan de FNV ligt een sterk en solidair Nederland. Een land waar werknemers zekerheid hebben over hun inkomen en daar goed van kunnen leven. Een land waar mensen de tijd krijgen om hun vak goed uit te oefenen, maar waar ook tijd is voor het gezin en voor vrienden. Waar zelfstandigen eerlijke tarieven betaald krijgen. En waar, als het even tegenzit, een sociaal vangnet is voor mensen die hun baan verliezen, ziek worden of met pensioen gaan. Dit alles zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet. De werkdruk stijgt, het aantal onzekere contracten neemt toe en het sociale vangnet wordt uitgekleed.

Samen voor een socialer Nederland

,

Samen voor een sociaal Nederland: Kom Naar De Dam!

Welk Nederland geven we door? Als het aan de FNV ligt, waarbij Nautilus/FNV Waterbouw ook is aangesloten, een sterk en solidair Nederland. Een land waar werknemers zekerheid hebben over hun inkomen en daar goed van kunnen leven. Een land waar mensen de tijd krijgen om hun vak goed uit te oefenen, maar waar ook tijd is voor het gezin en voor vrienden. Waar zelfstandigen eerlijke tarieven betaald krijgen. En waar, als het even tegenzit, een sociaal vangnet is voor mensen die hun baan verliezen, ziek worden of met pensioen gaan. Dit alles zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar dat is het niet. De werkdruk stijgt, het aantal onzekere contracten neemt toe en het sociale vangnet wordt uitgekleed.

#NaarDeDam
Dat kan anders. En daarvoor moeten we ons niet tegen elkaar laten uitspelen, maar samen opkomen voor een sociaal Nederland.
Dat doen we op 10 november, op de Dam in Amsterdam. Ben jij erbij? Kom #NaarDeDam.

#NaarDeDam op 10 november 2018

,

Kom naar de bijeenkomst Helden van sociaal Nederland

logo fnv

Wanneer: Woensdag 17 oktober van 10.30 tot 13.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur)
Waar: Tabaksfabriek (Van Nelle Fabriek), Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam
Wat: Onze werkende helden aan het woord en de presentatie van een sociaal alternatief

Het gaat economisch gezien weer goed met Nederland. Als we de mooie woorden uit de troonrede mogen geloven gaat iedereen er komend jaar op vooruit. De harde werkelijkheid is voor velen anders. Werkenden merken té weinig van de economische groei. Terwijl de lonen achterblijven krijgen buitenlandse aandeelhouders miljarden cadeau van dit kabinet door de afschaffing van de dividendbelasting. Een kabinet dat alleen kijkt naar spreadsheets en analyses over de bloeiende economie.

Wij zetten het echte kapitaal van Nederland weer centraal; de werkenden. Door de persoonlijke verhalen van ‘de helden van sociaal Nederland’ te vertellen laten wij zien wat er echt speelt. Zorgmedewerkers, politieagenten en leraren hebben te weinig collega’s om hun werk goed te doen en daardoor een te hoge werkdruk. En te veel mensen, waaronder vele jongeren, leven in onzekerheid vanwege een flexibel contract. Dit kan en moet anders. Op 17 oktober maken de helden uit de diverse sectoren zichtbaar hoe het er werkelijk voor staat met Nederland.

KOM JIJ OOK? MELD JE NU AAN!

Wij zijn de verandering
De FNV, waarbij FNV Waterbouw ook is aangesloten, maakt zich samen met haar leden sterk voor meer zekerheid, minder werkdruk en een eerlijker verdeling van de welvaart. Dit begint bij de mensen op de werkvloer. Bij de zorgmedewerkers die opstaan voor betere zorg voor hun patiënten, cliënten en bewoners. Bij de jongeren die strijden voor meer vaste banen. Bij de medewerkers in de metaalindustrie, bouw, beveiliging en al die andere sectoren die opstaan voor een fatsoenlijke loonsverhoging. Dit begint bij de werknemers die Nederland draaiende houden. Zij zijn de helden van een sociaal Nederland en zij zijn de verandering. Het kan en het moet anders. FNV presenteert haar agenda op 17 oktober.

Verander de regels
Steeds meer medewerkers uit verschillende sectoren staan op, komen in beweging, bouwen aan een sterke FNV en voeren actie. Zij bereiken resultaten. De acties staan niet los van elkaar. De jarenlange trend om alles goedkoper te maken door te bezuinigen op arbeid moet nu gekeerd worden. Om verandering te kunnen bewerkstelligen moeten de oorzaken van de problemen aangepakt worden. Zolang flexibele contracten goedkoper zijn dan vaste contracten, zal het aantal flex-contracten alleen maar stijgen. Zolang dit kabinet liever cadeautjes aan buitenlandse aandeelhouders uitdeelt is er te weinig geld voor investeringen in onderwijs, zorg en politie.

Zolang er geen regels zijn voor aanbestedingen in thuiszorg, streekvervoer en beveiliging gaat het werk altijd naar de goedkoopste aanbieder en betalen de werknemer en de klant hier de rekening voor. Het is daarom van groot belang dat we de handen ineen slaan. We voeren strijd in de sectoren en bij bedrijven om misstanden aan te pakken en onze agenda te realiseren. Daarnaast willen we samen optrekken naar de politiek om de regels te veranderen. Samen voor een socialer Nederland.

Sta op en doe mee!
De politiek praat over de mensen, wij praten met de mensen. Zij weten wat er speelt en wat er nodig is om Nederland weer sociaal te maken, om de FNV te versterken en de agenda van de FNV te realiseren.

Woensdag 17 oktober brengen we de verhalen van de helden van sociaal Nederland en de presentatie van een sociaal alternatief voor het huidige beleid. Zorg dat je er bij bent en meld je nu aan voor de bijeenkomst. Er is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus wees er snel bij en meld je aan! En: FNV-leden reizen gratis met de trein!

Programma bijeenkomst Helden van een sociaal Nederland 17 oktober 2018
Tabaksfabriek: Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam

10.00 uur Inloop
10.30 uur Start bijeenkomst
12.30 uur Lunch
13.15 uur Einde

ZORG DAT JE ERBIJ BENT EN MELD JE AAN!

, ,

FNV in actie voor een goed pensioen

Zaterdag 8 september voert de FNV, waarbij ook FNV Waterbouw/Nautilus is aangesloten, actie voor een goed pensioen. In een fatsoenlijk land als Nederland moet iedereen op tijd kunnen stoppen met werken en dan kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen.

We kunnen pas een akkoord sluiten als op alle onderdelen overeenstemming is

Vrijdag 31 augustus maakte FNV vicevoorzitter Tuur Elzinga het kabinet duidelijk dat de FNV niet zal wijken als het om de pensioenen gaat. Een goed pensioen betekent dat je op tijd moet kunnen stoppen met werken en dan moet kunnen rekenen op een fatsoenlijk inkomen, voor iedereen, óók flex en ZZP. ‘We kunnen pas een akkoord sluiten als op alle onderdelen overeenstemming is. Het enige signaal dat minister Koolmees geeft, is dat mensen toch langer moeten doorwerken. Prinsjesdag nadert. Het is nú tijd om iets te doen.’

Goed pensioen

Elzinga: ‘De FNV knokt voor een goed pensioen voor iedereen. De problemen van mensen worden steeds nijpender, dus er moet nu wat gebeuren! Veel mensen halen niet gezond hun pensioenleeftijd. Mensen moeten daarom tijdig kunnen stoppen met werken en daar is haast bij. Een groot deel van de pensioenen is de afgelopen tien jaar niet geïndexeerd. In een nieuw stelsel moet dat veranderen. Daarnaast moeten mensen weer zicht hebben op tijdig stoppen met werken. Tot twee keer toe hebben opeenvolgende kabinetten de AOW-leeftijd verhoogd, terwijl onze achterban bezig is met de vraag: hoe lang moet ik nog?’

Actie in Amsterdam

Zaterdag 8 september komt de FNV in actie op het Beursplein in Amsterdam.

De belangrijkste punten zijn dan:
1. Bevries de AOW-leeftijd op 66 jaar en schrap de fiscale boete op eerder stoppen;
2. Regel indexatie (aanpassing aan de prijzen) voor elke generatie;
3. Bied een pensioen voor iedereen, ook voor flex en zpp.

Juist nú!

Op 8 september gaan we met zo veel mogelijk mensen uit zo veel mogelijk sectoren demonstreren voor een goed pensioen. Juist nu, aan de vooravond van komende Prinsjesdag (18 september), willen wij laten zien dat wij staan voor werkenden, werkzoekenden en gepensioneerden. Daarom voeren wij actie op pensioen. Dus kom op 8 september naar Amsterdam, want samen staan we immers sterker!

8 september demonstratie voor een goed pensioen

Kom ook naar Amsterdam, inschrijven en meer informatie kan via deze link:

 

Verkiezingen Verantwoordingsorgaan

Onlangs zijn er verkiezingen gehouden voor het verantwoordingsorgaan van het Pensioenfonds Waterbouw.

Het Verantwoordingsorgaan is een belangrijk orgaan, waaraan het bestuur van het pensioenfonds verantwoording aflegt over het beleid en de uitvoering daarvan. Daarnaast heeft het verantwoordingsorgaan een adviesrecht bij een aantal belangrijke voorgenomen besluiten van het bestuur. Onder andere over de vaststelling van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.

Namens FNV Waterbouw zijn voor de Kiesgroep Actieven de volgende personen gekozen: Kees Zuidweg, Jochem Kapitein en Ben Veltman. Voor de Kiesgroep Gepensioneerden zijn Jan Klein, Joop Drost en Peter Berlijn gekozen.

Wij feliciteren onze kandidaten en wensen hen veel inspiratie toe bij het behartigen van uw pensioenbelangen.

FNV Waterbouw, FNV Havens en ITF inspectors willen intensievere samenwerking in Offshore Wind

Tijdens een inspirerende werklunch op 8 juli in het FNV Waterbouw/Nautilus kantoor in Rotterdam hebben bestuurders van FNV Havens en FNV Waterbouw/Nautilus, tezamen met de ITF Inspectors Nederland, eerste verkennende gesprekken gevoerd over intensievere samenwerking in een aantal dossiers en sectoren. Eerste stap die gezet gaat worden is het uitwerken van een campagneplan inzake ‘Arbeidsvoorwaarden Nederlandse stroomvoorziening’, als onderdeel van de Energietransitie. Met name in de Offshore Wind sector valt op dat het hoog tijd wordt dat er nu snel een goede cao komt.

Tijd voor volwassen arbeidsvoorwaarden
Nautilus voorzitter Marcel van den Broek: ‘In deze nieuwe sector zijn de verhoudingen tussen de sociale partners nog niet uitgekristalliseerd. Het wordt nu tijd om volwassen arbeidsvoorwaarden te gaan opstellen in de Offshore Wind sector. Zoals we die ook kennen in de koopvaardij, de havens en de waterbouw. Qua werkgelegenheid zijn goede afspraken tussen de sociale partners hard nodig.

Doorpakken nu
FNV Havens bestuurder Niek Stam: ‘Het wordt nu echt hoog tijd dat we een campagne ‘Arbeidsvoorwaarden Nederlandse stroomvoorziening’ gaan starten. We sluiten als FNV al jaren aan land allerlei cao’s af, die met opwekking, opslag en transport van allerlei soorten energie te maken hebben. Maar in de Offshore Wind is er nog niets fatsoenlijks geregeld. Hier ligt een belangrijke taak voor met name FNV Havens, Nautilus en de controlerende ITF Inspectors straks ook. We hebben nu tijdens onze werklunch afgesproken hier op korte termijn door te gaan pakken met elkaar.’

Windturbines

,

Stand van zaken ‘Uitzendvoorwaarden Tewerkstelling buiten Nederland’

Aan alle leden van FNV Waterbouw werkzaam bij Boskalis en Van Oord

Stand van zaken ‘Uitzendvoorwaarden Tewerkstelling buiten Nederland’

Beste mensen,

Het traject rond de cao arbeidsvoorwaarden is afgerond. Het onderhandelingsresultaat is door alle achterbannen akkoord bevonden en we zijn inmiddels druk bezig met de uitwerking van de gemaakte afspraken. Dit gaat de komende weken en maanden verder plaatsvinden. Uiteraard zullen wij jullie van de ontwikkelingen op de hoogte houden. Lees meer

Ana Duškov winnares Jong Haventalent prijs

‘Ik ga jongeren uit het hele land enthousiasmeren in de haven te werken’
Ana Duškov (24 jaar), werkzaam als management trainee bij ECT Rotterdam, won 7 juni de prijs van ‘Jong Haventalent’, tijdens de lustrumeditie van het Rotterdams Havenevenement. Uitgereikt in de Lloydzaal – gevuld met familieleden, vrienden, fans, Havenondernemers en -werkers – van de STC-Group in Rotterdam.

‘Haven is hele, grote wereld’
Een glunderende Ana, kort erna in gesprek met de Telegraph: ‘Ontzettend leuk dat ik ben gekozen. Ik wil jongeren enthousiast gaan maken voor werken in de Rotterdamse haven. Toen ik, na mijn afstuderen aan de Erasmus Universiteit, als management trainee aan de slag ging bij ETC, ging er ook een ‘hele grote wereld’ voor mij open. In de eerste plaats 42 kilometer havengebied, maar vooral ook alles wat zich hier afspeelt qua logistiek en transport. Een bruisend gebeuren. En alles wat daar dan nog omheen zit, qua digitalisering en technologie. Veel jongeren zijn zich hier niet van bewust. Ik wil hen hiervoor actief gaan benaderen. Ook via de weg van sociale media. Niet alleen de jongeren uit de omgeving van Rotterdam, maar ik wil ook jongeren van andere universiteiten en opleidingen in het hele land warm maken hiervoor. Hoe? Daar moet ik nog eens goed over na gaan denken. Maar vanaf nu ga ik me er volledig instorten. Ik heb er in ieder geval heel veel zin in!’

Havenwerker van het jaar
Andere prijswinnaars, die in het zonnetje werden gezet: Dennis Maat werd door het publiek gekozen tot Havenwerker van het Jaar. MCR-prijsfinalist Martine Kooy won de prijs van meest talentvolle mbo-student. En Stefan Gerrits de SmartPort scriptieprijs.

Ana Duškov winnares Jong Haventalent prijs

Ana Duškov winnares Jong Haventalent prijs