Op 1 mei viert FNV, waar Nautilus/FNV Waterbouw ook bij is aangesloten, de Dag van de Arbeid. Dit jaar maakt de FNV een online, interactief programma met een plenair deel en met keuzesessies. Er zijn diverse sprekers, muziek, cultuur en discussies.

Speeddaten

FNV-voorzitter Tuur Elzinga trapt af en deelnemers kunnen speeddaten met o.a. Mariëtte Hamer (SER), Luce van Kempen (SER Jongerenplatform), Alina Bijl (nieuwe voorzitter FNV Young & United), Hugo Afecto (arbeidsmigrant), Harry Balgobind (netwerk Wereldburgers) en anderen. De presentatie wordt verzorgd door Ajouad El Miloudi (NPO) en Khadija Tahiri (FNV Schoonmaak).

Lees meer en meld je aan: FNV Dag van de Arbeid.

Update 14 april 2021

Vanaf 28 maart 2021 is er een aanpassing in de corona regelgeving en testen voor reizigers naar de VK, waaronder zeevarenden:

U hoeft geen coronavirus-test te doen voordat u naar Engeland reist als u een zeevarende of visser, inspecteur van schepen bent vanwege werkzaamheden aan een schip of als u door het VK moet reizen om aan boord te gaan of te vertrekken.

gov.uk/government/publications/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules/coronavirus-covid-19-travellers-exempt-from-uk-border-rules#seamen-and-masters-and-inspectors-and-surveyors-of-ships

De onzekerheid rond het coronavirus raakt ons nog steeds allemaal. Naar aanleiding van de laatste persconferentie van het kabinet en de berichtgevingen van het RIVM, valt niet te verwachten dat er op korte termijn sprake zal zijn van een aanzienlijke verlaging van de besmettingsrisico’s. Om die reden besluiten veel organisaties als die van ons nog altijd hun leden en medewerkers niet te laten deelnemen aan bijeenkomsten met risico’s voor de gezondheid.

In dit verband heeft het bestuur van FNV Waterbouw zorgvuldige afwegingen gemaakt over het tijdstip van de te plannen jaarvergadering en gekeken naar eventuele alternatieve (digitale) scenario’s.

Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp

Aangezien gezondheid voor ons op de eerste plaats komt en we er ook naar uitkijken elkaar live te ontmoeten acht het bestuur het, naar de inschatting van dit moment, de beste oplossing om de jaarvergadering te plannen op 21 september a.s., van 10.00 – 12.00 uur. Mits uiteraard de dan geldende coronaregels dit toelaten. Locatie: Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp.

De International Transport Workers’ Federation (ITF), waarbij Nautilus/FNV Waterbouw ook is aangesloten, heeft in samenwerking met de International Chamber of Shipping (ICS) een praktische brochure voor zeevarenden samengesteld over vaccinaties tegen Covid-19. In deze brochure worden de op feiten gebaseerde risico’s uitgelegd die samenhangen met de belangrijkste vaccinmerken die momenteel op de markt zijn.

Update 24 maart 2021

Vaardocumenten Zeevaart

Omdat voor certificaten en monsterboekjes het nu niet mogelijk is deze tijdig te verlengen, is hierin in voorzien met Coronavirus (COVID-19) calamiteitenplan en richtlijnen (Nederlandse zeevaart) van de Nederlandse overheid (ILT).

Het laatste contingency plan is hier te lezen: Corona virus (COVID-19) Contingency Plan and Guidelines | Publicatie | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl).

Dit calamiteitenplan is van toepassing op alle schepen die de vlag van Nederland voeren, inclusief visserijtrawlers >75 meter. Bij het samenstellen van dit deel van het calamiteitenplan en de richtlijnen heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport rekening gehouden met Circulaire IMO nr. 4204/ Add.5 van 17 maart 2020.

Monsterboekjes en Nederlandse vaarbevoegdheidsbewijzen en bekwaamheidsbewijzen

Vaarbevoegdheidsbewijzen die zijn verlopen of zullen verlopen tussen 19 maart 2020 en 30 juni 2021, blijven geldig (vanaf de vervaldatum) voor een maximum van 6 maanden.
Monsterboekjes die verlopen op 30 juni 2021, blijven geldig (vanaf de vervaldatum) voor een maximum van 6 maanden.

Zie Kiwa register.

Certificaten voor medical aid of medical care die zijn verlopen of zullen verlopen tussen 19 maart 2020 en 30 juni 2021, blijven geldig (vanaf de vervaldatum) voor een maximum van 6 maanden.
Een monsterboekje, Nederlands vaarbevoegdheidsbewijs en Nederlands bekwaamheidsbewijs, welke verloopt vóór of óp 31 maart 2021, kan tot maximaal zes maanden vanaf de afloopdatum worden gebruikt. Echter niet langer dan tot en met 30 juni 2021, afhankelijk van welke datum het eerst wordt bereikt.
Indien u aan alle eisen voldoet en de mogelijkheid heeft om een aanvraag te doen, wordt aangeraden om tijdig een aanvraag te doen via het digitale aanvraagportaal van Kiwa Register.

Medische zeevaartkeuringen

Op basis van artikel 47 van de wet zeevarenden mogen zeevarenden een medische keuring, welke tijdens de reis verloopt of niet tijdig kan worden verlengd, tot maximaal zes maanden vanaf de afloopdatum gebruiken. Een Medische keuring certificaat die afloopt in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 juni 2021, blijft 6 maanden geldig vanaf de vervaldatum. Dit betekent dat certificaten welke geldig zijn tussen 19 maart 2020 en 30 juni 2021, gebruikt kunnen worden voor het aanvragen van een COC of COP.

Op donderdag 20 mei 2021 wordt voor de 13e keer de OR-contactdag gehouden.
Deelneming is open voor leden van Nautilus International/FNV Waterbouw en leden van de FNV. Maar ook niet-leden van een vakbond zijn van harte welkom.
De contact (mid)dag wordt georganiseerd door advocatenkantoor Wybenga en Nautilus International.

Vanwege de coronarestricties is er voor gekozen deze bijeenkomst online te organiseren via Microsoft Teams in de middag, van 13.00 tot 17.00 uur.

Er gelden geen beperkingen voor het aantal deelnemers per Ondernemingsraad. In principe mag iedereen, actief in de OR of commissies, zich aanmelden.

Meld je aan vóór 6 mei 2021 via orcontactdag@nautilusint.org
Vermeld hierbij:
• Naam
• OR waarin je actief bent
• Nautilus lid of lid van andere vakbond

Programma

Mochten er onderwerpen zijn die jullie graag willen bespreken laat het ons dan weten!

13.00 uur: Kennismakingsronde
13.30 uur: Corona-actualiteiten (inclusief quizvragen) – Walla al Jaboury en Lisanne Winde (Wybenga Advocaten)
14.30 uur: PAUZE
14.45 uur: Verkiezingen en werving kandidaten – Jos Hilberding (Nautilus International)
15.15 uur: (Tussentijdse) Verkiezingen en interne rolverdeling OR: hoe moet dat worden georganiseerd? – Kirsten Boele en Willemijn Lenders (Wybenga Advocaten)
15.45 uur: PAUZE
16.00 uur: Break out sessies: discussie in kleinere groepjes
16.20 uur: Centrale slotdiscussie, inclusief plenaire vragen
17.00 uur: Afsluiting

Graag tot ziens op donderdag 20 mei 2021.

De onderhandelingen voor de cao Waterbouw zijn onlangs van start gegaan. Voor de goede orde: de cao Waterbouw is van toepassing op werknemers die in Nederland werkzaam zijn.

Zorgwekkend en onzeker beeld

De werkgevers zijn begonnen met de situatie in de sector te schetsen. Zij verwachten dat 2021 nog een lastig jaar zal worden. Het werkaanbod zal nog krimpen. Zij zien dat met name vanuit Rijkswaterstaat en gemeentes weinig werk beschikbaar komt. Daar komen de stikstofmaatregelen nog bij. Met name de wat kleinere bedrijven verwachten tegen het eind van dit jaar in zwaar weer te komen. De projecten die zij in portefeuille hebben, zorgen nog voor werk. Helaas komt er nauwelijks werk bij. Kortom, voor dit jaar is er een zorgwekkend en onzeker beeld door de werkgevers neergezet.

Geen uitholling van koopkracht

FNV Waterbouw heeft bij het toelichten van de voorstellen benadrukt dat het niet zo kan zijn dat er dit jaar geen loonsverhoging in zit. Er mag geen sprake zijn van uitholling van koopkracht voor medewerkers in de sector. Jullie hebben in het afgelopen jaar nogal wat moeten doorstaan als gevolg van de corona maatregelen. Daar waar in veel sectoren medewerkers vanuit huis hebben kunnen werken, zijn jullie gewoon aan boord
doorgegaan. Daar mag niet aan voorbij worden gegaan door de werkgevers.

Behoud van werkgelegenheid erg belangrijk

Een loonafspraak is wat FNV Waterbouw betreft dan ook zeker op z’n plaats. Daarnaast vinden wij behoud van werkgelegenheid erg belangrijk. Vooral nu met name de kleinere werkgevers hebben aangegeven tegen het eind van dit jaar zwaar weer te verwachten. Daarom willen we tot afspraken komen waarmee wij vakmensen voor de sector kunnen behouden. Bijvoorbeeld door collegiale in- en uitleen. Ook hebben we benadrukt dat voor onze leden afspraken omtrent ‘eerder stoppen met werken’ een belangrijk speerpunt is. Het werk is zwaar. Velen zijn op jonge leeftijd begonnen met werken en zijn er aan toe om een andere fase van hun leven in te gaan.

Wij gaan er voor, met jullie steun in de rug!

De onderhandelingen worden op 8 april vervolgd. De verwachting is dat die niet van een leien dakje zullen gaan. Echter, met jullie steun in de rug en aan onze zij gaan we er voor! Wordt vervolgd.

Update 15 maart 2021

Het vlieg- en aanmeerverbod voor het Verenigd Koninkrijk is op 9 maart opgeheven. De Britse variant van het coronavirus is al in Nederland verspreid, daarom had dit verbod geen toegevoegde waarde meer.  De huidige testverplichtingen voor reizigers uit het Verenigd Koninkrijk blijven wel van kracht, evenals het dringende quarantaineadvies.

Tuur Elzinga, voorzitter FNV

Tuur Elzinga (51) heeft de voorzittersverkiezing van de FNV, waar Nautilus/FNV Waterbouw ook bij is aangesloten, vandaag gewonnen. Hij volgt Han Busker op, die na vier jaar stopt als voorzitter. De leden konden afgelopen maanden kiezen tussen de FNV vice-voorzitters Kitty Jong en Tuur Elzinga. Elzinga kreeg 52,2% van de stemmen. Het Ledenparlement nam vervolgens deze bindende voordracht over.

Tuur Elzinga: ‘Ik ben zeer verheugd dat ik deze prachtige vereniging mag gaan leiden.’

In zijn toespraak bedankte Elzinga alle leden die hebben gestemd en ook Kitty Jong (56), de andere kandidaat voor het voorzitterschap. ‘Het was een mooie en eerlijke verkiezingsstrijd en het was spannend. We hebben er allebei voor geknokt en de leden hebben gesproken. Ik ben blij dat Kitty, samen met mij en de hele FNV, mee blijft bouwen aan een nog sterkere vakbeweging.’

Aan de slag

Elzinga gaat de komende periode vol inzetten op het behoud van banen, het bieden van meer zekerheid en hogere lonen. ‘Ons land staat voor grote uitdagingen met de sociaaleconomische gevolgen van de coronacrisis. We moeten nu flink investeren in duurzame banen die mensen zekerheid bieden en in sterke vitale sectoren die tegen een stootje kunnen. Er moet een stevige verhoging komen van het minimumloon, de AOW en het sociaal minimum. En verlaging van de lasten voor werkenden, met name ook voor de middeninkomens. Dat kan alleen als we de verslaving aan flexcontracten, lage lonen en belastingontwijking van werkgevers aanpakken. En de grote bedrijven, die miljarden aan steun ontvingen, winsten maakten en belasting ontweken, moeten extra meebetalen aan de crisisrekening. Want wie in crisistijd veel winst maakt, kan daarvan meer bijdragen aan herstel.’

Kitty Jong reageerde: ‘Ik feliciteer Tuur met zijn overwinning en dank iedereen die op mij heeft gestemd. Ik blijf graag in het bestuur en zal vanuit die positie alles in het werk stellen de FNV verder te versterken.’

Tweede Kamerverkiezingen

Elzinga: ‘De Tweede Kamerverkiezingen zijn volgende week al. Het is dan aan de kiezer om te beslissen hoe Nederland uit deze crisis moet komen. Wat de FNV betreft moet dat sterker, duurzamer en bovenal socialer. Ons 11 puntenplan is hiervoor een goede leidraad. De komende week zullen we dat nog vaak onder de aandacht brengen.’

Uitslag

Van de bijna 1 miljoen FNV leden brachten er 120.425 hun stem uit, Tuur Elzinga kreeg 52,2% van de stemmen. De leden konden sinds 4 februari stemmen op één van de twee kandidaten en op hun vertegenwoordiging in het Ledenparlement van de FNV. De FNV-verkiezing kent geen gelijke in Nederland wat betreft omvang en directe invloed van leden op het bestuur van de vereniging.

Nieuw Ledenparlement

Tevens is er vandaag een nieuw Ledenparlement, het hoogste bestuursorgaan van de FNV, geïnstalleerd. Namens Nautilus/FNV Waterbouw neemt Peter Berlijn hierin plaats. Hij volgt hiermee Henk Eijkenaar op.

Het zijn bijzondere tijden. Zowel in ons privé – als in ons werkende leven is en blijft het belangrijk met elkaar veerkracht en flexibiliteit te tonen. Dat geldt uiteraard ook voor ons als vakbond. Bestaanszekerheid en behoud van werkgelegenheid staan centraal. Daarnaast zijn juist nu het afspreken van stevige sociale plannen, realiseren van goede ‘van werk naar werk’ regelingen en het opkomen voor onze verworven (cao) rechten heel belangrijk. Onze bekende Nautilus/FNV Waterbouw lijfspreuk ‘Samen staan we sterker’ geldt in deze tijd meer dan ooit!

Ledenbinding en Ledenwerving

De afgelopen maanden hebben we ook gezien dat steeds meer actieve Nautilus/FNV Waterbouw leden opkomen voor elkaar. En daar waar nodig dreigende verslechteringsmaatregelen van bepaalde werkgevers stevig aan de kaak stellen. Hoe actiever onze leden, hoe sterker we staan uiteraard. En hoe meer leden, hoe meer vakbondsmacht we kunnen uitoefenen.

Niet voor niets staan Ledenbinding en Ledenwerving bij ons hoog in het vaandel. Ook hier spelen onze leden een belangrijke rol. We krijgen hierover veel positieve geluiden, maar het kan natuurlijk altijd beter. En het is goed om ook regelmatig bij onze leden te toetsen waar het nog beter en wellicht anders kan. Hoe we elkaar kunnen stimuleren ook om meer leden te werven. Wat werkt goed, wat kan beter?

Samen staan we sterker

We nodigen onze leden daarom graag uit voor onze Online ledenmiddag, via Microsoft Teams, op donderdagmiddag 15 april a.s., van 13.30 – 16.30 uur.

Speciaal borrelpakket voor snelle aanmelders

We sluiten af met een Bijzondere Borrel. De 25 eerste aanmelders krijgen namelijk een speciaal borrelpakket thuisgestuurd!

Aanmelden kan nog tot en met 12 april a.s. bij: mbrandsema@nautilusint.org

Programma:

13.30 – 13.45 uur: Welkom door Nautilus vicevoorzitter Sascha Meijer & voorstelrondje

13.45 – 14.15 uur: Korte toelichting centrale thema ‘Ledenbinding en Ledenwerving’/Wat doen we al?/Wat bereiken we daarmee?/Wat kan nog meer en beter?

14.15 – 15.00 uur: Rondje tops, tips en ervaringen

15.00 – 15.15 uur: ‘Zo breng ik ‘ledenbinding en ledenwerving in de praktijk’. … actief Nautilus lid deelt zijn ervaringen.

15.15 – 15.30 uur: Pauze (en even nadenken over ‘wat vind ik voor mezelf de beste suggesties tot nog toe?’)

15.30 – 16.00 uur: Stimuleren gedane goede suggesties jou en hoe kunnen we elkaar steunen…?

16.00 – 16.30 uur: Bespreking andere onderwerpen die naar voren zijn gebracht

16.30 – 16.45 uur: Afronding & Borrel