Kustwacht heeft nieuwe telefoonnummers

Het operationele nummer van de Kustwacht verandert. Vanaf nu is het Kustwachtcentrum te bereiken via 088 – 958 4000.

Vacature: Hoofd bedrijfsvoering (35 uur per week)

Nautilus International is een vakbond van en voor maritieme professionals verenigd op basis van vaktrots, ons unieke beroep en vakmanschap.

Aanwijzing gebied oorlogstoeslagregeling vanwege oorlog Oekraïne opnieuw verlengd

Partijen bij de cao’s van toepassing zijnde op zeevarenden werkzaam aan boord van Nederlands gevlagde schepen gesloten tussen de VWH, NEMEA, Neptune of Spliethoff en Nautilus International komen het volgende overeen…

Nieuws/updates Corona-virus (COVID-19) 1 juli 2022

Hierbij de revisie 10 van het Calamiteitenplan van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze herziening van het Calamiteitenplan zorgt voor een verdere uitfasering van een aantal maatregelen.

Dag van de Zeevarende | 25 juni

Komende zaterdag is het de Dag van de Zeevarende! Nautilus International / FNV Waterbouw werkt samen met andere organisaties om deze dag meer bekendheid te genereren voor zeevarenden.

Presentatie ‘Het Nieuwe Pensioenstelsel’

Op 14 juni jl. vond de jaarvergadering van het Maritiem Platform Gepensioneerden plaats. Op de jaarvergadering stond naast het gevoerde beleid over 2021 en de herbenoeming van bestuurder Joost Boonstra het onderwerp ‘Het Nieuwe Pensioenstelsel’ op de agenda.

Bekendmaking sprekers symposium

Op 14 juni 2022 om 15.00 uur vindt ons symposium plaats in het Hilton Hotel aan de Weena 10 te Rotterdam. Wij kijken ernaar uit samen met jou, reders en andere belanghebbenden in gesprek te gaan over veilig varen met voldoening!

Spannende verkiezing kiesgroep gepensioneerden

Binnen de Raad van Advies kiesgroep Gepensioneerden zal er komende jaarvergadering een spannende verkiezing plaats vinden. Er is slechts één zetel beschikbaar binnen deze kiesgroep, maar er zijn twee kandidaten

Uitnodiging jaarvergadering en symposium 2022

Op dinsdagmiddag 14 juni 2022, van 13.00 tot 14.30 uur, vindt de jaarvergadering van de Nederlandse branche van Nautilus International plaats in het Hilton hotel in Rotterdam, Weena 10, 3012 CM Rotterdam. Alle leden van Nautilus International / FNV Waterbouw zijn van harte welkom.

Kom ook naar de Nautilus / FNV Waterbouw (kader)ledendag

Wil jij ook weer varen met meer voldoening? Hoe doe je dat? Wat kunnen wij als vakbond doen? Wat kun jij doen? En hoe kunnen Nautilus en haar leden samen zorgen dat jij meer voldoening uit je werk haalt?