Nieuws/updates Corona-virus (COVID-19) 1 juli 2022

Hierbij de revisie 10 van het Calamiteitenplan van de Inspectie Leefomgeving en Transport. Deze herziening van het Calamiteitenplan zorgt voor een verdere uitfasering van een aantal maatregelen.

Dag van de Zeevarende | 25 juni

Komende zaterdag is het de Dag van de Zeevarende! Nautilus International / FNV Waterbouw werkt samen met andere organisaties om deze dag meer bekendheid te genereren voor zeevarenden.

Presentatie ‘Het Nieuwe Pensioenstelsel’

Op 14 juni jl. vond de jaarvergadering van het Maritiem Platform Gepensioneerden plaats. Op de jaarvergadering stond naast het gevoerde beleid over 2021 en de herbenoeming van bestuurder Joost Boonstra het onderwerp ‘Het Nieuwe Pensioenstelsel’ op de agenda.

Bekendmaking sprekers symposium

Op 14 juni 2022 om 15.00 uur vindt ons symposium plaats in het Hilton Hotel aan de Weena 10 te Rotterdam. Wij kijken ernaar uit samen met jou, reders en andere belanghebbenden in gesprek te gaan over veilig varen met voldoening!

Spannende verkiezing kiesgroep gepensioneerden

Binnen de Raad van Advies kiesgroep Gepensioneerden zal er komende jaarvergadering een spannende verkiezing plaats vinden. Er is slechts één zetel beschikbaar binnen deze kiesgroep, maar er zijn twee kandidaten

Uitnodiging jaarvergadering en symposium 2022

Op dinsdagmiddag 14 juni 2022, van 13.00 tot 14.30 uur, vindt de jaarvergadering van de Nederlandse branche van Nautilus International plaats in het Hilton hotel in Rotterdam, Weena 10, 3012 CM Rotterdam. Alle leden van Nautilus International / FNV Waterbouw zijn van harte welkom.

Kom ook naar de Nautilus / FNV Waterbouw (kader)ledendag

Wil jij ook weer varen met meer voldoening? Hoe doe je dat? Wat kunnen wij als vakbond doen? Wat kun jij doen? En hoe kunnen Nautilus en haar leden samen zorgen dat jij meer voldoening uit je werk haalt?

Gevolgen voor de Nederlandse scheepvaart en alle betrokken zeevarenden

Nautilus International/FNV Waterbouw is vandaag in gesprek gegaan met vertegenwoordigers van het ministerie van I&W (Infrastructuur en Waterstaat) en de KVNR  over de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de Nederlandse scheepvaart en voor alle betrokken zeevarenden. Tijdens dit gesprek zijn de mogelijke korte en lange termijn gevolgen met elkaar doorgenomen: Gevolgen korte termijn […]

FNV Waterbouw kantoor weer geopend voor leden (op afspraak)

Beste leden, Bij FNV Waterbouw stellen wij nog altijd de gezondheid en veiligheid van onze leden en collega’s, en natuurlijk ook de algehele volksgezondheid, in deze tijd voorop. Inmiddels kunnen wij dankzij de laatste versoepelingen sinds 25 februari jongstleden ook weer (op afspraak) leden ontvangen op kantoor. Wel blijven wij ons uiteraard aan de bekende […]

Mogelijke gevolgen Russisch aanval op Oekraïne voor zeevarenden

De afgelopen dagen is het onderwerp varen met Russische bemanning/onder Russisch gezag door verschillende Nautilus leden naar voren gebracht vanwege de Russische oorlogsdreiging jegens Oekraïne. Inmiddels is de Russische aanval op Oekraïne begonnen. Als vakbond hebben wij besloten op korte termijn met reders en overheid in overleg te gaan met betrekking tot dit onderwerp. Ook […]