Op 29 september is er tussen de delegaties van de bonden en Boskalis verder onderhandeld over een sociaal plan voor de Baggerdivisie en Fairmount. Zoals bekend had Boskalis het geplande overleg op 14 september eenzijdig afgezegd om vervolgens een rammelend ‘raamwerk sociaal plan’ af te spreken met de OR. Lees meer

Beste vakbondsvrienden,

Nadat Boskalis op 14 september eenzijdig het overleg met de bonden om te komen tot een sociaal plan had afgezegd, en vervolgens in de tussentijd met de OR een rammelend ‘raamwerk sociaal plan’ heeft afgesproken, zijn er nu twee nieuwe data voor overleg vastgesteld.

De eerste overlegdatum is:
Donderdagmiddag 29 september a.s.

De tweede overlegdatum is:
Maandagochtend 3 oktober a.s.

FNV Waterbouw/Nautilus heeft er vanaf 14 september steeds voor gepleit het door Boskalis afgebroken overleg snel te hervatten en blijft inzetten op een sociaal verantwoord sociaal plan, waarbij bovendien niemand de WW in gaat.

Na afloop van deze belangrijke overleggen zullen wij u weer over de uitkomsten ervan berichten.

Protestactie Boskalis

Maandagmiddag 19 september heeft FNV Waterbouw/Nautilus uit de pers moeten vernemen dat de ondernemingsraad (OR) van Boskalis positief heeft geadviseerd over de voorgenomen kille saneringsplannen van Boskalis. Lees meer

14-09-2016: FNV Protestactie Boskalis: Papendrecht Binnen bij Boskalis zitten de onderhandelaars van FNV Waterbouw en Nautilus International om tafel met de directie van Boskalis. Voor de poort van het hoofdkantoor in Papendrecht krijgen zij steun van leden in een ‘aanmoedigingsactie'. Zij willen de reorganisatie bij Boskalis Bagger en Fairmount stoppen. Foto: Gertjan Kooij

Op 14 september 2016, stond een onderhandelingsronde gepland tussen Boskalis en FNV Waterbouw /Nautilus over Fairmount en de Baggerdivisie.

Lees meer

Protestactie Boskalis

Boskalis heeft inmiddels laten weten het geplande overleg vanmiddag met de bonden over de voorgenomen reorganisatieplannen tot nader order op te schorten.

Lees meer

Protestactie Boskalis

 

Tijdens een goed bezochte ledenvergadering op 2 september bleek dat de Boskalis Bagger en Fairmount leden de druk op Boskalis op willen voeren.

Lees meer