Boskalis traineert onderhandelingen over sociaal plan

14-09-2016: FNV Protestactie Boskalis: Papendrecht Binnen bij Boskalis zitten de onderhandelaars van FNV Waterbouw en Nautilus International om tafel met de directie van Boskalis. Voor de poort van het hoofdkantoor in Papendrecht krijgen zij steun van leden in een ‘aanmoedigingsactie'. Zij willen de reorganisatie bij Boskalis Bagger en Fairmount stoppen. Foto: Gertjan Kooij

Op 14 september 2016, stond een onderhandelingsronde gepland tussen Boskalis en FNV Waterbouw /Nautilus over Fairmount en de Baggerdivisie.

Echter, op het laatste moment heeft Boskalis deze afspraak onverwacht afgezegd. Wij hebben Boskalis dringend verzocht, alsnog dezelfde dag met ons om de tafel te gaan. Maar daar waren zij niet toe bereid.  In de diverse media mochten wij  lezen dat de reden was, dat zij nu eerst de discussie met de OR willen afronden. Boskalis zou al dichtbij een akkoord met de OR zijn.

Wij vinden dit uitstel van overleg onverantwoord en onfatsoenlijk naar de werknemers toe. Onze leden en hun collega’s zitten immers al vanaf 8 juli op duidelijkheid te wachten. Boskalis verhoogt hiermee onnodig de onrust en onzekerheid bij u allemaal.

Boskalis suggereert in de media dat de bonden niet meewerken aan een sociaal plan. Dit is volstrekt onjuist! Onze leden willen een goed sociaal plan, dus dat heeft onze topprioriteit. De bonden zijn sinds 8 juli dag en nacht beschikbaar geweest om hierover te onderhandelen. Dat hebben we Boskalis letterlijk meegedeeld.

Onjuiste beeldvorming
Deze onjuiste beeldvorming lijkt door Boskalis bewust gecreëerd te worden om de bonden op een zijspoor te zetten en met de ondernemingsraad te dealen. En we worden in ons vermoeden gesterkt door de uitlatingen van Boskalis in de media.

Laat er geen misverstand over bestaan: alleen vakbonden zijn verantwoordelijk voor het sluiten van sociale plannen. Niet ondernemingsraden. Die hebben andere taken. Alleen bonden kunnen zich kritisch en onafhankelijk opstellen ten opzichte van de werkgever. Ook hebben wij ruime ervaring in het sluiten van sociale plannen, dit is immers een van onze kernactiviteiten.

Vakbondsinzet voor sociaal plan
Onze leden hebben ons de volgende inzet meegegeven voor de onderhandelingen:

• Spreek eerst reële kwalitatieve interne herplaatsingen zonder inkomensachteruitgang af.
• Spreek ook een aantrekkelijke vrijwillig vertrekregeling af en een ouderenregeling.

Doel is om op die manier het aantal boventalligen zo klein mogelijk te laten worden. Pas als na alle getroffen maatregelen blijkt dat ontslagen onverhoopt toch onvermijdelijk zijn dan dient er een royale vergoeding te komen. En dan moeten er natuurlijk ook afspraken komen over onder meer externe herplaatsing en scholingsbudgetten.

Vanaf dag 1: van werk naar werk
Deze uitgangspunten hebben we vanaf dag 1 bij Boskalis op tafel gelegd. Om dit alles te kunnen afspreken, hebben wij informatie gevraagd, onder andere over uitwisselbaarheid van functies concernbreed en over reële herplaatsingsmogelijkheden. Boskalis weigert pertinent ons deze informatie te geven. Dit geeft ons de indruk dat Boskalis het niet echt meent om zich in te zullen spannen voor ‘van werk naar werk’ oplossingen.

Schending vakbondsrecht
Verder maakt Boskalis ons vakbondswerk onnodig lastig door niet alleen het overleg maar ook vlootbezoeken te blokkeren. Daarmee schenden ze uw grondrecht op vereniging en vergadering.

Wij maken ons grote zorgen dat Boskalis het met de OR op een akkoordje gaat gooien. En dat dit onvermijdelijk zal leiden tot een slechter sociaal plan dan u, als hardwerkende loyale medewerkers van Boskalis, verdient. Dit mogen wij niet laten gebeuren. En we kunnen het alleen ombuigen samen met onze leden.

Bijeenkomst actiecomité
Nu het overleg door Boskalis tegen onze zin eenzijdig is opgeschort en er geen zicht is op een nieuwe afspraak, hebben onze kaderleden besloten het actiecomité bijeen te roepen.
Op maandag 19 september om 11 uur op het kantoor van FNV Waterbouw/Nautilus in Rotterdam.

Leden die hier een actieve bijdrage aan willen leveren zijn uiteraard van harte welkom. Meld u in verband met de lunch wel even aan bij infowaterbouw@nautilusint.org.

Uiteraard zullen wij spoedig een ledenvergadering organiseren om vervolgstappen met u te bespreken.

 

Er was er weer volop aandacht in de media:

078 media

RTV Dordrecht