Overleg bonden met Boskalis over sociaal plan op 29 september

Beste vakbondsvrienden,

Nadat Boskalis op 14 september eenzijdig het overleg met de bonden om te komen tot een sociaal plan had afgezegd, en vervolgens in de tussentijd met de OR een rammelend ‘raamwerk sociaal plan’ heeft afgesproken, zijn er nu twee nieuwe data voor overleg vastgesteld.

De eerste overlegdatum is:
Donderdagmiddag 29 september a.s.

De tweede overlegdatum is:
Maandagochtend 3 oktober a.s.

FNV Waterbouw/Nautilus heeft er vanaf 14 september steeds voor gepleit het door Boskalis afgebroken overleg snel te hervatten en blijft inzetten op een sociaal verantwoord sociaal plan, waarbij bovendien niemand de WW in gaat.

Na afloop van deze belangrijke overleggen zullen wij u weer over de uitkomsten ervan berichten.