Boskalis blokkeert verder overleg!

Protestactie Boskalis

Boskalis heeft inmiddels laten weten het geplande overleg vanmiddag met de bonden over de voorgenomen reorganisatieplannen tot nader order op te schorten.

FNV Waterbouw voorzitter/Nautilus International secretaris Charley Ramdas: ‘Boskalis blokkeert hiermee ons overleg om tot een verantwoord reorganisatieplan te komen. Ons uitgangspunt is en blijft dat het huidige kille reorganisatieplan ernstig moet worden bijgesteld, zodat niemand in de WW komt. Bovendien moet de ontslagaanvraag voor alle 34 Nederlandse Fairmount officieren van tafel. Daar zijn al onze leden het unaniem over eens. Boskalis acht het nu dus naar eigen zeggen noodzakelijk een schorsing in te lassen om zich te beraden over de thans ontstane situatie. Wij roepen de Boskalis directie juist op tot constructief overleg. Daar hebben ook alle hardwerkende Boskalis/Fairmount/Smit medewerkers meer dan recht op.’

De geplande poortactie woensdagmiddag 14 september gaat wel gewoon door:

ACTIE VOOR DE POORT BOSKALIS

Woensdagmiddag 14 september, van 14.00 – 16.00 uur.
Voor de poort van het Boskalis hoofdkantoor.
Rosmolenweg 20, Papendrecht.

De actievoerenden blijven pleiten voor constructief overleg, liefst nog deze middag…

Boskalis reorganisatieplannen
Als de Boskalis reorganisatieplannen doorgaan, zullen bij Fairmount Marine alle Nederlanders worden gedumpt en (via Anglo Eastern) vervangen worden door werknemers uit lage lonen landen, zoals Filipijnen en Oost-Europeanen. Ook bij Baggermaatschappij Boskalis is er sprake van pijn:1 op de 3 Nederlandse gezellen en 1 op de 7 Nederlandse officieren verliest hier zijn baan. Dit betekent dat er minimaal 60 gezinnen getroffen worden. Daarnaast is er bij Smit Salvage een reductie aangekondigd voor 22 zeevarenden. Het is niet onwaarschijnlijk dat ook bij Boskalis en Smit het Anglo Eastern model zal worden uitgerold.