Sociaal verantwoord sociaal plan Boskalis nog niet in zicht

Op 29 september is er tussen de delegaties van de bonden en Boskalis verder onderhandeld over een sociaal plan voor de Baggerdivisie en Fairmount. Zoals bekend had Boskalis het geplande overleg op 14 september eenzijdig afgezegd om vervolgens een rammelend ‘raamwerk sociaal plan’ af te spreken met de OR.

Als FNV Waterbouw/Nautilus hebben wij wederom onze uitgangspunten neergelegd waarmee we alsnog tot een sociaal verantwoord sociaal plan willen komen. Mede op basis van de tussen het bedrijf en de OR overeengekomen raamovereenkomst.

Niemand de WW in
Kern van onze uitgangspunten, zoals ook duidelijk onderschreven door onze leden, is en blijft ‘Niemand de WW’ in. Wij willen voorts een betere vrijwillige vertrekregeling, een haalbare ouderenregeling, robuuste herplaatsingsafspraken (in- en extern) en een goede beëindigingsvergoeding.

Vervolggesprek op 3 oktober
Boskalis heeft onze voorstellen nu in beraad genomen en komt hier komende maandagochtend, 3 oktober, op terug. Dan spreken wij opnieuw met elkaar.

Boskalis gaf wel aan, het verschil tussen de eisen van de bonden en de deal met de OR groot te vinden. Dat klopt ook: het sluiten van sociaal verantwoorde sociale plannen is immers ons vak. En anders dan de OR hebben wij een mandaat van onze achterban.

Voor de vakbonden was het gesprek zeer teleurstellend. Wij wilden graag snel goede afspraken maken om nu eindelijk een einde te maken aan de onzekerheid van de werknemers. Onze gesprekspartners moeten nu echter wederom terug voor intern beraad…!

Mistbanken rondom Fairmount
Rond de werkgelegenheid van de Nederlandse officieren bij Fairmount blijven er veel mistbanken hangen. De met de OR afgesproken garanties zijn nog steeds niet schriftelijk vastgelegd! De indruk blijft bestaan dat er sprake is van enig uitstel maar zeker niet van afstel van het onzalige plan tot het omkatten van goede banen naar onzeker werk. Boskalis stelt immers zelf de loonkosten van de Nederlandse zeevarenden te hoog te vinden.

Druk hooghouden
Als bonden vonden wij het een moeizaam gesprek omdat we weinig beweging van werkgeverskant hebben gezien en gevoeld. We zijn er nog lang niet…en het is meer dan ooit nodig om de (actie)druk onverminderd hoog te houden!