Protestactie Boskalis

ON-KONINKLIJK GEDRAG VAN BOSKALIS

Maandagmiddag 19 september heeft FNV Waterbouw/Nautilus uit de pers moeten vernemen dat de ondernemingsraad (OR) van Boskalis positief heeft geadviseerd over de voorgenomen kille saneringsplannen van Boskalis.

Telegraaf en NU.NL: ‘De ondernemingsraad (OR) van Boskalis heeft unaniem een advies gegeven over de geplande vlootreductie van de baggeraar en maritiem dienstverlener. Daarbij worden de komende twee jaar 24 schepen uit de vaart genomen en komen wereldwijd 650 banen te vervallen, waarvan circa 150 in Nederland.’

Verdeel en heers
Met de OR hadden we de afspraak om samen te werken. Zij zouden niet eerder met een advies komen dan dat de vakbonden klaar waren met het uitonderhandelen van een sociaal plan. Toch is de OR, in strijd met deze afspraak, met open ogen in de ‘verdeel en heers’-val van de ondernemer gelopen. Hiermee heeft de OR onze leden en de andere werknemers van Boskalis, ernstig benadeeld. Immers, nu staat de deur wagenwijd open om medewerkers onmiddellijk boventallig te verklaren en het UWV om toestemming te vragen tal van Boskalis werknemers te ontslaan. Onze strategie als FNV Waterbouw/Nautilus was nu juist om ontslagaanvragen te voorkomen door eerst concrete herplaatsingsafspraken te maken.

OR: geen achterban geraadpleegd
Ook heeft de OR niet aan achterbanraadpleging gedaan. De Boskalis medewerkers zijn hierin totaal niet gehoord! Dit is zeer ongebruikelijk en ongepast bij dergelijke belangrijke reorganisaties, waarbij zoveel banen op de tocht staan.

On-Koninlijk gedrag
Van de kant van het Koninklijke bedrijf Boskalis vinden wij dit bovendien zeer on-Koninklijk gedrag. Een echt Koninklijk bedrijf overlegt immers netjes met de bonden over een sociaal plan. Ook als de bonden kritisch zijn en daadwerkelijk opkomen voor de gerechtvaardigde belangen van onze leden! Dat is immers onze taak.

Fairmount: kleine pleister op de wonde
In de stukken zoals wij die nu kennen, lijkt er een kleine pleister op de wonde te komen voor een aantal Fairmount medewerkers.

Financieel Dagblad: ‘Onderdeel van het positieve advies van de OR, is een akkoord om twee van de vijf Fairmount schepen vooralsnog te blijven bemannen met Nederlandse werknemers.’

Hun werk lijkt dus gedeeltelijk nog even te blijven bestaan: tot 31-12 -2017. Ook het onzalige plan tot uitbesteding aan het payroll bedrijf Anglo Eastern is eveneens even opgeschort tot 31-12-2017. Deze ‘kleine pleister op de wonde’ kunnen we toeschrijven aan de acties van onze leden!

Schijnbeweging
Maar let op, wij zien dit als een tijdelijke schijnbeweging. We vrezen dat het oorspronkelijke reorganisatieplan in 2018 alsnog wordt doorgezet. Nadat eerst de expertise van de Nederlandse Fairmount officieren nog enige tijd is ‘afgetapt’ om de overgang naar Anglo Eastern te faciliteren.

Hoe nu verder?
Uiteraard gaan wij nu eerst met onze leden praten. En met het actiecomité van actieve leden.

Niemand de WW in
Als onze leden ons daar mandaat voor geven, gaan wij verder met waar wij mee bezig waren. Onderhandelen over een goed sociaal plan. Met als kern: ‘Niemand de WW in’. Uiteraard ondersteund met door onze leden verder te bepalen acties.

Leden-spoedvergadering 22 september: komt allen!

Wij houden een uiterst belangrijke Boskalis leden-spoedvergadering op donderdag 22 september van 19.00 tot 21.00 uur (inloop vanaf 18.30 uur) bij de FNV aan de Pegasusweg 200 in Rotterdam (om de hoek bij het Nautilus kantoor) Route-Pegasusweg-RotterdamAlexander.

Meld u svp aan bij infowaterbouw@nautilusint.org

Actiecomité 22 september

Voorafgaand aan de ledenvergadering komt van 16.00 tot 18.00 uur het actiecomité bijeen. Wij zorgen voor pizza’s. Als u actief wilt praten over welke acties we op touw gaan zetten, bent u ook hierbij van harte welkom.

 Meld u ook hiervoor svp aan bij infowaterbouw@nautilusint.org