Boskalis/Fairmount ledenvergadering wil druk op Boskalis opvoeren

Protestactie Boskalis

 

Tijdens een goed bezochte ledenvergadering op 2 september bleek dat de Boskalis Bagger en Fairmount leden de druk op Boskalis op willen voeren.

 FNV Waterbouw voorzitter/Nautilus International secretaris Charley Ramdas: ‘Boskalis moet zijn kille reorganisatieplannen ernstig bijstellen, zodat niemand in de WW komt. En bovendien moet de ontslagaanvraag voor alle 34 Nederlandse Fairmount officieren van tafel. Daar zijn al onze leden het unaniem over eens.’
Inmiddels heeft het op 6 september ingestelde Boskalis/Fairmount actiecomité een nieuwe Boskalis actie uitgeschreven:

AANMOEDIGINGSACTIE FNV WATERBOUW/NAUTILUS ONDERHANDELAARS
Woensdagmiddag 14 september, van 14.00 tot 16.30 uur.
Voor de poort van het Boskalis hoofdkantoor.
Rosmolenweg 20, Papendrecht.

Deze middag overleggen de bonden met Boskalis over de onverantwoorde reorganisatieplannen.
Wie niet vaart, wordt verzocht zich aan te sluiten.
Wie wel vaart, wordt verzocht zich solidair te verklaren, onder het motto:
‘NIEMAND BIJ BOSKALIS/FAIRMOUNT/SMIT  DE WW IN’
Boskalis reorganisatieplannen
Als de Boskalis reorganisatieplannen doorgaan, zullen bij Fairmount Marine alle Nederlanders worden gedumpt en (via Anglo Eastern) vervangen worden door werknemers uit lage lonen landen, zoals Filipijnen en Oost-Europeanen. Ook bij Baggermaatschappij Boskalis is er sprake van pijn:1 op de 3 Nederlandse gezellen en 1 op de 7 Nederlandse officieren verliest hier zijn baan. Dit betekent dat er minimaal 60 gezinnen getroffen worden. Daarnaast is er bij Smit Salvage een reductie aangekondigd voor 22 zeevarenden. Het is niet onwaarschijnlijk dat ook bij Boskalis en Smit het Anglo Eastern model zal worden uitgerold.
Miscommunicatie ondernemingsraad Boskalis
Op dinsdag 6 september heeft de ondernemingsraad (OR) een update over hun zienswijze inzake de voorgenomen reorganisatie de vloot over gestuurd. Een paar zinnen uit dit bericht zouden zo gelezen kunnen worden dat de OR met Boskalis over een sociaal plan overlegt en dat de bonden niet beschikbaar zouden zijn geweest voor overleg over een sociaal plan.
Dit is onjuist! Alleen de bonden sluiten een sociaal plan, niet de OR, en de bonden  waren en zijn altijd beschikbaar voor overleg! Wij hebben inmiddels de OR hierop aangesproken en de OR heeft aangegeven dat dit niet zo bedoeld is. De OR zal hierover een nieuwe update rondsturen.