Nieuws/updates Corona-virus (COVID-19) 1 juli 2022

Klik hier voor de revisie 10 van het Calamiteitenplan van de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Deze herziening van het Calamiteitenplan zorgt voor een verdere uitfasering van een aantal maatregelen. Dit omdat is bewezen dat de omstandigheden in het algemeen zijn verbeterd en ook omdat het meer aansluit bij de aanpak van andere landen.

Sommige paragrafen zijn verwijderd, maar de kopteksten zijn behouden, voor het geval de omstandigheden weer zouden verslechteren, zodat deze paragrafen indien nodig in de toekomst opnieuw kunnen worden opgenomen.

Houd u er rekening mee dat dit noodplan in werking treedt na het verstrijken van het huidige noodplan nummer 9, dat geldig is tot 30 juni 2022.

Tenzij anders vermeld, is dit Calamiteitenplan van toepassing op alle schepen die de vlag van Nederland voeren (inclusief Vissers trawlers > 75 meter) en houders van vaarbevoegdheids- en bekwaamheidsbewijzen uitgegeven door of namens Nederland.

Schepen blijven onderworpen aan het bestaande regime van wettelijke onderzoeken en certificeringen volgens geharmoniseerd systeem voor onderzoek en certificering (HSSC, zoals gewijzigd).

Bemanningen blijven onderworpen aan certificering en training. In uitzonderlijke gevallen waarbij verschillende pogingen zijn ondernomen om aan de eisen voor zowel het schip en/of de bemanning zonder succes, vanwege COVID-19-gerelateerde beperkingen te voldoen, kunnen de bepalingen van het Calamiteitenplan worden toegepast.