FNV Waterbouw Jaarvergadering gepland op 21 september

De onzekerheid rond het coronavirus raakt ons nog steeds allemaal. Naar aanleiding van de laatste persconferentie van het kabinet en de berichtgevingen van het RIVM, valt niet te verwachten dat er op korte termijn sprake zal zijn van een aanzienlijke verlaging van de besmettingsrisico’s. Om die reden besluiten veel organisaties als die van ons nog altijd hun leden en medewerkers niet te laten deelnemen aan bijeenkomsten met risico’s voor de gezondheid.

In dit verband heeft het bestuur van FNV Waterbouw zorgvuldige afwegingen gemaakt over het tijdstip van de te plannen jaarvergadering en gekeken naar eventuele alternatieve (digitale) scenario’s.

Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp

Aangezien gezondheid voor ons op de eerste plaats komt en we er ook naar uitkijken elkaar live te ontmoeten acht het bestuur het, naar de inschatting van dit moment, de beste oplossing om de jaarvergadering te plannen op 21 september a.s., van 10.00 – 12.00 uur. Mits uiteraard de dan geldende coronaregels dit toelaten. Locatie: Van der Valk Hotel Rotterdam-Blijdorp.