FNV Waterbouw jaarvergadering tot nader order uitgesteld

In verband met de zeer onzekere tijden inzake alle maatregelen rondom het corona virus wordt de FNV Waterbouw Jaarvergadering, die gepland stond voor 27 mei a.s., tot nader order uitgesteld.

FNV Waterbouw voorzitter Charley Ramdas: ‘De onzekerheid rond het coronavirus raakt ons allemaal en uiteraard ook onze leden. Rekening houdend met de recente maatregelen van het kabinet en de berichtgevingen van het RIVM, valt niet te verwachten dat op korte termijn sprake zal zijn van een aanzienlijke verlaging van de besmettingsrisico’s. Om die reden besluiten veel organisaties als die van ons hun leden en medewerkers niet te laten deelnemen aan bijeenkomsten met risico’s voor de gezondheid. In dit verband hebben we als FNV Waterbouw bestuur zorgvuldige afwegingen gemaakt over het wel of niet laten doorgaan van de op 27 mei a.s. geplande jaarvergadering en daarbij gekeken naar eventuele alternatieve (digitale) scenario’s. Als bestuur hebben wij ons daarbij laten bijstaan door een notaris, die met ons gekeken heeft wat statutair wel en wat niet mogelijk is.’

Gezondheid op eerste plaats

‘Aangezien gezondheid voor ons op de eerste plaats komt en onze statuten weinig ruimte bieden voor digitale vergaderingen, achten wij het als bestuur op dit moment de enige passende oplossing de jaarvergadering tot nader order uit te stellen. Bovendien mogen er tot 1 juni a.s. sowieso geen bijeenkomsten worden gepland. We houden de komende tijd nauwlettend de door de overheid aangekondigde spoedwetgeving met betrekking tot vergaderingen in de gaten. Onze leden horen wanneer dit kan van ons over een nieuwe datum voor de jaarvergadering.’