Kom naar de jaarvergadering op 31 mei in Rotterdam

FNV Waterbouw houdt op woensdag 31 mei 2017 haar jaarvergadering op het kantoor aan de Schorpioenstraat 266 te Rotterdam.
De vergadering begint om 15.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur. De dag wordt afgesloten met een diner bij een Chinees Restaurant om de hoek van het kantoor.

Agenda
Op de agenda staan onder meer het jaarverslag en de jaarrekening van 2016 en de begroting van 2017. Op de jaarvergadering kunnen alle leden hun stem laten horen over het beleid van FNV Waterbouw en legt het bestuur verantwoording af over het financieel jaarverslag.

Voorstel Statutenwijziging
De statuten dienen op een aantal punten aangepast te worden. Tot het wijzigen van de statuten kan alleen besloten worden in een algemene ledenvergadering.
Het voorstel van wijziging betreft artikel 9 lid 8 van de statuten. Dit heeft betrekking op het rooster van aftreden van de bestuurders. Voorheen bestond het bestuur van FNV Waterbouw uit vier bestuurders. In de statuten is vastgelegd dat tweejaarlijks de helft van de bestuurders aftreedt. Sinds 2015 bestaat het bestuur uit twee bestuurders en is de vermelding dat ieder bestuurder in het vierde jaar na zijn/haar laatste herverkiezing aftreedt voldoende.

Verder vullen wij om juridische redenen artikel 2 lid c met enige punten aan. Dit gaat over het incidenteel kunnen behartigen van belangen van leden van andere ITF bonden.

De voorstellen, waarin de wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, liggen conform het bepaalde in artikel 24 lid 3 van de statuten gedurende tenminste 1 maand voorafgaand aan de jaarvergadering op het kantoor aan de Schorpioenstraat 266 te Rotterdam ter inzage.

Waterbouwcampagne
Graag presenteren wij tijdens de jaarvergadering de eerste bevinding van onze Waterbouwcampagne die op 17 mei 2017 gelanceerd wordt.

Meld u aan
Wilt u deelnemen aan de jaarvergadering? Stuur dan voor 12 mei een email aan infowaterbouw@nautilusint.org. Nadat u zich heeft aangemeld ontvangt u een uitnodiging en de agenda.