Uitnodiging jaarvergadering FNV Waterbouw

Ieder jaar organiseert FNV Waterbouw omstreeks mei een algemene ledenjaarvergadering. Zo ook dit jaar. De jaarvergadering van FNV Waterbouw wordt gehouden op:

Woensdag 29 mei 2019
Locatie: Kantoor FNV Waterbouw/Nautilus International,
Schorpioenstraat 266, 3067 KW Rotterdam
Aanvang: 13.00 uur

In de vergadering zullen onder andere aan de orde komen: het jaarverslag en de jaarrekening 2018, begroting en werkplan 2019.

Daarna willen wij met de leden de actuele ontwikkelingen in de sector bespreken. We hebben enerzijds in de cao afspraken gemaakt waarbij er in Nederlandse vaklieden wordt geïnvesteerd. Zoals regelingen die in de maak zijn om oudere medewerkers gezond hun pensioen te laten halen. Anderzijds zien wij dat er steeds minder Nederlandse vaklieden in vast dienstverband op de schepen werken.

Na de vergadering nodigen wij u uit voor een diner. In verband met de reservering bij het restaurant stellen wij het op prijs dat u zich van tevoren opgeeft.

Aanmelden
U kunt zich opgeven voor de jaarvergadering door voor 10 mei 2019 een e-mail te sturen naar infowaterbouw@nautilusint.org of bellen naar 010-2862989. In de week van 14 mei ontvangt u de agenda.

Wij zien uw aanmelding graag tegemoet.
Met vriendelijke groet,

C. Ramdas
voorzitter