Aandacht voor ‘zwaar werk’ in vervolgtraject Pensioenakkoord

In juni 2019 kwam na bijna tien jaar onderhandelen een nieuw nationaal pensioenakkoord tot stand tussen de overheid en de centrale sociale partners, waaronder de FNV. De FNV leden, onder wie de leden van Nautilus, hebben hier in grote meerderheid voor gestemd. Hoe nu verder? Het pensioenakkoord kent nog veel nader uit te werken punten. Onder […]

Drukbezochte bijeenkomsten over Pensioen onderhandelaarsakkoord

Van 11 tot en met 13 juni jongstleden organiseerde de FNV, waarbij ook FNV Waterbouw is aangesloten, 21 informatiebijeenkomsten door het gehele land over het vorige week afgesloten Pensioen onderhandelaarsakkoord. Dit om de leden meer inzicht te geven over wat dit akkoord allemaal inhoudt. En om hen te helpen hun keus te bepalen met het […]

Internationale solidariteit op 1 mei

Miljoenen mensen vierden wereldwijd op 1 mei jongstleden de internationale Dag van de Arbeid. Ook in Amsterdam vierde de FNV, waarbij ook FNV Waterbouw is aangesloten, deze dag van sociale solidariteit. Vele duizenden mensen verzamelden zich op het Museumplein om actie te voeren voor een Socialer Nederland. Met name voor: • Een eerlijk loon • […]

Gecertificeerde 4e jaars STC Waterbouwers gaan op stage

In totaal 30 jonge 4e jaars waterbouwers (toekomstige baggermeesters, stuurmannen, werktuigkundigen) ontvingen 28 januari jongstleden tijdens het STC mbo College Maritiem & Techniek / Waterbouw certificatenuitreiking hun certificaat. Hiermee garandeerden zij zich meteen van een (2e) stageplaats bij erkende waterbouwbedrijven als Van Oord, Boskalis, De Boer, Jan De Nul, DEME, etc. Inmiddels heeft nagenoeg eenieder […]

Positie FNV Waterbouw/Nautilus in politieke discussie over minimumloon

Bescherming van de werkgelegenheid Sinds jaar en dag staat Nautilus pal voor een sterke en gezonde Nederlandse zeevaartsector. Werkgelegenheid voor onze leden, goede en sociale arbeidsvoorwaarden, veilig werk en respect voor maritieme professionals staan centraal. Sociale bescherming van zeevarenden en respect voor de regels zijn de absolute basis. In de zeevaart gelden internationale regels, zoals […]

Kom ook naar de FNV pensioen actievoorbereidingsdag

Sinds het klappen van de pensioenonderhandelingen eind vorig jaar is de FNV, waarbij FNV Waterbouw ook is aangesloten, samen met CNV en VCP volop in touw om acties voor te bereiden. Een eerste grote voorbereidingsactie staat gepland op 2 februari a.s. in Utrecht. U bent van harte welkom!

Kom naar de bijeenkomst Helden van sociaal Nederland

Wanneer: Woensdag 17 oktober van 10.30 tot 13.00 uur (inloop vanaf 10.00 uur) Waar: Tabaksfabriek (Van Nelle Fabriek), Van Nelleweg 1, 3044 BC Rotterdam Wat: Onze werkende helden aan het woord en de presentatie van een sociaal alternatief

Ana Duškov winnares Jong Haventalent prijs

‘Ik ga jongeren uit het hele land enthousiasmeren in de haven te werken’ Ana Duškov (24 jaar), werkzaam als management trainee bij ECT Rotterdam, won 7 juni de prijs van ‘Jong Haventalent’, tijdens de lustrumeditie van het Rotterdams Havenevenement. Uitgereikt in de Lloydzaal – gevuld met familieleden, vrienden, fans, Havenondernemers en -werkers – van de […]

FNV Waterbouw leden akkoord met nieuwe cao Waterbouw

Beste leden, Zoals bekend bereikten op 5 april jongstleden de bonden met de werkgevers een onderhandelingsresultaat voor de nieuwe CAO Waterbouw. Het resultaat kent een looptijd van een jaar (van 1-4-2018 tot en met 31-3-2019) en voorziet in een structurele

Het kantoor is gesloten op 10 en 11 mei 2018

Op Hemelvaartsdag (10 mei) en vrijdag (11 mei) is ons kantoor gesloten. U kunt ons wel per email bereiken: infowaterbouw@nautilusint.org