Gecertificeerde 4e jaars STC Waterbouwers gaan op stage

In totaal 30 jonge 4e jaars waterbouwers (toekomstige baggermeesters, stuurmannen, werktuigkundigen) ontvingen 28 januari jongstleden tijdens het STC mbo College Maritiem & Techniek / Waterbouw certificatenuitreiking hun certificaat. Hiermee garandeerden zij zich meteen van een (2e) stageplaats bij erkende waterbouwbedrijven als Van Oord, Boskalis, De Boer, Jan De Nul, DEME, etc. Inmiddels heeft nagenoeg eenieder ook een stageplaats gevonden.

In het zonnetje gezet

Allen werden fraai en humoristisch in het zonnetje gezet door hun mentor en erkend paardenmenner Richard Becker. Onder applaus van ouders, broers, zussen en fans beklommen de blije waterbouw studenten één voor één het podium van de fraaie Lloydzaal, op de 13e verdieping van het STC gebouw aan de Lloydstraat in Rotterdam. Nautilus/FNV Waterbouw communicatie adviseur Hans Walthie was er ook bij en sprak onder meer met Gijs Hol (20 jaar), uit Zevenhuizen, één van de gecertificeerden.

Baggeren in Ecuador

Gijs Hol: ‘Ik ben natuurlijk blij met het certificaat en vooral ook met mijn stageplek op de sleephopperzuiger Charles Darwin van Jan De Nul. Ik hoef gelukkig ook geen hertentamens meer te doen. Dus kan ik, na mijn stage van 5 maanden, gelijk mijn diploma op gaan halen. Dat geeft wel een lekker gevoel ja. Mijn eerste stage heb ik bij Bagger- en Aannemingsmaatschappij Van der Kamp uit Zwolle gedaan. Dus van een klein bedrijf, waar ik ook veel heb geleerd, ga ik nu naar een heel groot internationaal bedrijf, gevestigd in Luxemburg en België. We gaan een kanaal uitbaggeren en verbreden in Ecuador. Ik vaar dan 6 weken op, 6 af.’

‘Boem, dat is het’

‘Dat wordt wel spannend ja, zo ver weg. Ik kijk er vooral naar uit of ik de op school geleerde theorie kan gaan toepassen in de praktijk. Je krijgt hier op school een goede theoretische onderbouwing. Dat sluit goed aan bij de baggerpraktijk. Dat heb ik al tijdens mijn eerste stage gemerkt. Of ik als kind al wilde gaan baggeren? Nou, niet direct. Maar toen ik hier op de Open STC Dag kwam in 2015 en ik zag de praktijklokalen van de Waterbouw sectie, voelde ik gelijk ‘Boem, dat is het!’ Het lijkt me machtig om straks als machinist echt aan de slag te gaan na mijn studie hier!’

20190201GijsHol