Zoveel mogelijk werknemers herplaatsen bij Boskalis

“Wij willen dat er zoveel mogelijk werknemers intern herplaatst worden bij Boskalis”, zegt FNV Waterbouw voorzitter Charley Ramdas vanochtend in reactie op de plannen van Boskalis en de consequenties hiervan voor werknemers.

De stevig gedaalde prijzen van onder meer olie en gas zetten de werkgelegenheid bij Boskalis onder druk. Het afgelopen jaar kon het bedrijf nog teren op een goed gevulde orderportefeuille, maar voor de nabije toekomst ziet het er minder goed uit, stelde de Boskalis directie vandaag bij de presentatie van de resultaten over 2015. Lees meer

Reparatie-WW: zekerheid bij werkloosheid

Als u uw werk verliest, heeft u behoefte aan inkomenszekerheid. Het kabinet heeft besloten om de WW-uitkering uit te kleden. Door de WW uit te kleden, belanden mensen sneller in de bijstand, of hebben zij geen enkel inkomen meer omdat ze spaargeld hebben of een eigen huis, of een partner die verdient. Om de zekerheid op inkomen te behouden heeft de FNV, waarbij Nautilus ook is aangesloten, afspraken met werkgevers gemaakt om deze WW-afbraak te repareren. Lees meer

,

OR Contactdag in Maritiem Museum Rotterdam

Op woensdag 16 maart 2016 organiseert Nautilus International/FNV Waterbouw voor de 9e keer de OR Contactdag; dit keer in het Maritiem Museum in Rotterdam.

De OR-contactdag is een goede gelegenheid om de banden met de Ondernemingsraden in de Binnenvaart, Zeevaart, Offshore en Waterbouw aan te halen en onderlinge ervaringen in de Medezeggenschap uit te wisselen. Lees meer

Van Oord accepteert FNV Waterbouw voorzitter weer als gesprekspartner

Eind november 2015 meldden wij u dat Van Oord uw vakbondsvertegenwoordiger, Charley Ramdas, niet langer als gesprekspartner namens FNV Waterbouw beschouwde. Directe aanleiding hiertoe was de vasthoudende opstelling van FNV Waterbouw, gesteund hierin door een overgrote meerderheid van onze leden bij Van Oord, inzake het aankaarten van de slechte leef- en arbeidsomstandigheden van medewerkers op het Prorva project.

Van veel werknemers van Van Oord ontvingen wij bovendien tal van steunbetuigingen, waarmee zij hebben aangegeven dat het niet aan de werkgever is om te bepalen wie hun vakbondsvertegenwoordiger is. Maar dat zij dit uiteraard zelf bepalen.

In december 2015 heeft FNV Waterbouw, mede op basis van alle steunbetuigingen, Van Oord schriftelijk gemeld hun besluit onacceptabel te vinden. Van Oord tastte hier immers de fundamentele rechten van werknemers aan. Tegelijkertijd riepen wij Van Oord op toch weer het gesprek met ons aan te gaan om verdere escalatie te voorkomen. Temeer omdat wij niet alleen vanuit het Prorva project, maar ook vanuit andere projecten, verontrustende signalen bleven ontvangen.

Constructief gesprek
Inmiddels heeft Van Oord aan onze oproep gehoor gegeven en hebben wij met elkaar weer een constructief gesprek gevoerd. Met ook als resultaat dat ondergetekende door Van Oord weer wordt geaccepteerd als uw rechtmatige vakbondsvertegenwoordiger.

Wij zullen niet alleen de ontwikkelingen op het Prorva project kritisch blijven volgen, maar uiteraard ook andere projecten en actuele ontwikkelingen. En daar waar nodig in contact treden met de Van Oord directie, Personeelszaken en/of de Ondernemingsraad.

,

Pensioenbijeenkomsten vakbonden: pensioenregeling behouden

In de voorbije weken hebben FNV Waterbouw en CNV Vakmensen een drietal bijeenkomsten gehouden over de toekomst van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw. Aan de hand van de resultaten van het vervolgonderzoek, uitgevoerd door het bureau Towers Watson, werden de opties voor de toekomst van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw besproken. De opties die onderzocht zijn, waren het Bedrijfspensioenfonds Koopvaardij en het pensioenfonds voor de Grafische sector/ Grafimedia ( PGB).

Directe aanleiding tot het onderzoek was de druk die op het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw staat. Dit wordt enerzijds ingegeven door de relatief kleine omvang van de uitvoeringsorganisatie van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw en de steeds zwaardere eisen die De Nederlandse Bank stelt. Om aan de zwaardere eisen te kunnen voldoen zal men steeds meer afhankelijk worden van externe expertise. Bovendien hebben we begrepen dat ook het bestuur van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw van mening is dat de uitvoeringsorganisatie kwetsbaar is. Lees meer

Bent u ook gebeld door een FNV Waterbouwmedewerker?

Op donderdag 14 en maandag 18 januari hebben een aantal medewerkers van FNV Waterbouw een groot aantal leden in de avonduren gebeld. De inzet was hen te vragen om te komen naar één van de pensioenbijeenkomsten. Daarnaast is het ook van belang te horen wat er speelt bij onze leden. Wij kunnen hen weer informeren over zaken die betrekking hebben op hun werk dan wel op hun werkgever.

FNV Waterbouw medewerkers bellen met leden

FNV Waterbouw medewerkers bellen met leden

Belangrijke kwesties
Het resultaat is dat we, naast aanvullende gegevens van onze leden, ook veel interessante gesprekken hebben gevoerd. Verontrustend is het groot aantal leden dat thuis zit op wachtgeld. Ook spraken we oudere leden die zich afvroegen of zij wel fit kunnen blijven tot aan hun pensioenleeftijd. Dit zijn belangrijke kwesties waar we mee aan de slag gaan en we gaan onderzoeken hoe wij hier onze leden kunnen ondersteunen.

E-mail adres
Het is helaas niet mogelijk om al onze leden te bellen, maar u kunt ook ons natuurlijk bellen. Heeft u lang geen email van ons ontvangen, dan kan het best zijn dat wij geen email adres van u hebben. Verandert u van werkgever, dan horen wij dat graag. Kortom, zorg ervoor dat wij op de hoogte zijn van uw reilen zeilen. Bel naar 010-2862985 of mail naar infowaterbouw@nautilusint.org.

Ton Heerts stopt als voorzitter FNV

FNV voorzitter Ton Heerts heeft vandaag in het ledenparlement van de FNV bekend gemaakt dat hij komende zomer gaat stoppen bij de FNV. Vanaf 1 mei zal hij zijn taken overdragen. Na 4 jaar heeft hij zijn opdracht, de FNV weer tot een krachtige bond te maken, afgerond.

Onder zijn voorzitterschap is de fusie tussen de grotere bonden gerealiseerd, de democratisering heeft gestalte gekregen en de verjonging van de FNV is op gang gebracht met een beweging als Young & United. Ook heeft hij het sociaal akkoord gesloten in 2013, waarvan de afronding afgelopen najaar plaatsvond.

Lees hier meer op FNV.nl

Ton Heerts

Ledenvergaderingen over de toekomst van het pensioenfonds Waterbouw

De komende ledenvergaderingen zullen wellicht DE BELANGRIJKSTE vergaderingen in de Waterbouw van de afgelopen en komende jaren worden.
Zoals u bekend is, staat de toekomst van het pensioenfonds Waterbouw ter discussie. Daarom willen wij met u praten over het goed regelen van uw oudedagsvoorziening. Immers, het niet meer zelfstandig blijven en het elders onderbrengen van het pensioenfonds kan gevolgen hebben voor uw pensioen!

Onderwerpen
In de ledenvergaderingen komen de hier onderstaande onderwerpen aan bod. Lees meer

Reparatie derde jaar WW

De vakbonden, waaronder FNV, en de werkgevers hebben, in overleg met minister Asscher van Sociale Zaken overeenstemming bereikt over de reparatie van het derde WW jaar. Deze afspraak is een uitwerking van het Sociaal Akkoord, dat in april 2013 werd afgesloten.

Ingrijpende versoberingen van de WW zijn hiermede gerepareerd, nu er een bovenwettelijke WW kan worden gerealiseerd tegen volgens de FNV aanvaardbare kosten voor werknemers. Nautilus is blij met deze centrale behartiging van de werknemersbelangen. Met onze leden zullen we de komende tijd gaan bespreken of we ook voor onze sectoren, waar nu gelukkig nog weinig werkloosheid voorkomt, nadere cao afspraken kunnen maken inzake de bovenwettelijke WW.

Lees meer op de FNV website

FNV Waterbouw komt op voor belangen Van Oord leden Prorva Project

FNV Waterbouw is verheugd uit de pers te hebben vernomen dat Van Oord voor ruim 470 miljoen euro aan nieuwe contracten heeft binnengehaald in Kazachstan. Van Oord deelde dit nieuws mede tijdens een bezoek van minister-president Rutte aan het Prorva project in Kazachstan.

Dit is goed nieuws voor Van Oord en goed nieuws voor de werkgelegenheid. En dat past ook goed in het verder succesvol uitdragen van ‘Hollands Glorie ‘ wereldwijd. Lees meer