Vakbondslidmaatschap loont: FNV Waterbouw wint wachtgeldzaak tegen Van Oord

Na een lang lopend traject heeft de rechtbank Rotterdam FNV Waterbouw in het gelijk gesteld inzake de juiste toepassing van de Wachtgeldregeling. Namens haar leden spande FNV Waterbouw vorig jaar een procedure aan tegen Van Oord.

FNV Waterbouw was en is van mening dat wanneer na afloop van een uitzendperiode in het buitenland er aansluitend geen werk door Van Oord kan worden aangeboden, de Wachtgeldregeling, opgenomen in de cao Waterbouw, direct van toepassing is. Van Oord betaalde echter pas wachtgeld nadat ze eerst het opgebouwd buitenlandverlof ( uit eerdere uitzendperioden), vierploegenverlof en cursusverlof hadden afgeschreven. En dan ook nog zonder overleg met de werknemers..!

Uitspraak rechtbank is duidelijk

De uitspraak van de rechtbank is duidelijk: Van Oord heeft de Wachtgeldregeling onjuist toegepast.

Volgens de rechter komt het voor risico van de werkgever als de werkgever geen werk kan aanbieden. De Wachtgeldregeling is dan bedoeld om inkomensterugval op te vangen op kosten van de werkgever. Niet zoals nu gebeurde door het afschrijven van verlofdagen op kosten van de werknemers. Daarnaast gaf de rechter aan dat verlof bedoeld is om werknemers uit te laten rusten na een lange periode van arbeid en niet om het niet kunnen aanbieden van werk op te vangen.

Het liefst was FNV Waterbouw zonder tussenkomst van een rechter eruit gekomen.
Jarenlang heeft FNV Waterbouw overleg gevoerd over dit dossier met Van Oord en hen er op gewezen dat zij de Wachtgeldregeling onjuist toepasten. Getracht is ook om samen een minnelijke regeling te treffen, het uiteindelijke resultaat daarvan was echter voor de leden onvoldoende, zodat er uiteindelijk geen andere mogelijkheid restte dan in het belang van onze leden hieromtrent een uitspraak door een onafhankelijke derde te laten doen. Wel is het zo dat Van Oord nog in hoger beroep kan.

Een groot succes dankzij de inzet van onze leden!

Om dit voor elkaar te krijgen hadden wij de beschikking over twee topadvocaten. Maar zonder informatie, doorzettingsvermogen en geduld van onze betrokken leden was dit nooit gelukt. Een groot compliment voor de inzet van onze leden dus!

Een mooi succes. En FNV Waterbouw doet meer. We onderhandelen over een goede cao en buitenlandregeling. We maken ons hard voor uw pensioen. We staan leden bij in individuele (ontslag) zaken en komen met u samen op voor veilig en gezond werken in deze mooie sector. En tegen verdringing van uw werk.

Samen staan we sterker: word ook lid!

U ziet het …..samen met onze leden kunnen wij veel bereiken. Met en voor u, de vakmensen in de waterbouw!
Om dit goede werk te kunnen blijven doen is het belangrijk dat wij voldoende leden hebben, want hoe meer leden, hoe meer invloed en nog meer resultaat!

Word ook lid, zodat we ons werk voor de werknemers in de Waterbouw kunnen voortzetten!

Klik hier om lid te worden.