Seminar FNV over Sociaal Europa

In aanloop tot de Sociale Top voor eerlijke banen en groei op 17 november in Göteborg start het Europees Verbond van Vakverenigingen (EVV) op 7 november de tiendaagse campagne It takes action to build a Pillar.

Op de Sociale Top zal de proclamatie plaatsvinden van de Europese Pijler van Sociale Rechten. De FNV organiseert op 7 november een seminar over een Sociaal Europa als start van deze EVV-campagne. Nautilus en FNV Waterbouw zijn ook aangesloten bij FNV.
Dit seminar heeft als overkoepelend thema: een betere bescherming van werknemers, in relatie tot Europa. Door middel van drie paneldiscussies – over sociale dumping en uitbuiting, gelijke behandeling en digitalisering/platformisering – wordt dit thema uitgediept.

Bescherming werkgelegenheid Europese zeevarenden
Op 16 november ligt de nadruk op het thema:
Een betere bescherming werkgelegenheid voor Europese zeevarenden! #TellJunckerEU
Twitter ook mee…bijvoorbeeld:
  • Bescherm werkgelegenheid voor Europese zeevarenden
  • Faire transitie naar robotisering/autonoom varen noodzakelijk
  • Stop social dumping in de Europese binnenvaart
  • Maritieme professionals geloven in de waarde van de Europese sociale dialoog