Als u uw werk verliest, heeft u behoefte aan inkomenszekerheid. Het kabinet heeft besloten om de WW-uitkering uit te kleden. Door de WW uit te kleden, belanden mensen sneller in de bijstand, of hebben zij geen enkel inkomen meer omdat ze spaargeld hebben of een eigen huis, of een partner die verdient. Om de zekerheid op inkomen te behouden heeft de FNV, waarbij Nautilus ook is aangesloten, afspraken met werkgevers gemaakt om deze WW-afbraak te repareren. Lees meer

Op woensdag 16 maart 2016 organiseert Nautilus International/FNV Waterbouw voor de 9e keer de OR Contactdag; dit keer in het Maritiem Museum in Rotterdam.

De OR-contactdag is een goede gelegenheid om de banden met de Ondernemingsraden in de Binnenvaart, Zeevaart, Offshore en Waterbouw aan te halen en onderlinge ervaringen in de Medezeggenschap uit te wisselen. Lees meer

Eind november 2015 meldden wij u dat Van Oord uw vakbondsvertegenwoordiger, Charley Ramdas, niet langer als gesprekspartner namens FNV Waterbouw beschouwde. Directe aanleiding hiertoe was de vasthoudende opstelling van FNV Waterbouw, gesteund hierin door een overgrote meerderheid van onze leden bij Van Oord, inzake het aankaarten van de slechte leef- en arbeidsomstandigheden van medewerkers op het Prorva project.

Van veel werknemers van Van Oord ontvingen wij bovendien tal van steunbetuigingen, waarmee zij hebben aangegeven dat het niet aan de werkgever is om te bepalen wie hun vakbondsvertegenwoordiger is. Maar dat zij dit uiteraard zelf bepalen.

In december 2015 heeft FNV Waterbouw, mede op basis van alle steunbetuigingen, Van Oord schriftelijk gemeld hun besluit onacceptabel te vinden. Van Oord tastte hier immers de fundamentele rechten van werknemers aan. Tegelijkertijd riepen wij Van Oord op toch weer het gesprek met ons aan te gaan om verdere escalatie te voorkomen. Temeer omdat wij niet alleen vanuit het Prorva project, maar ook vanuit andere projecten, verontrustende signalen bleven ontvangen.

Constructief gesprek
Inmiddels heeft Van Oord aan onze oproep gehoor gegeven en hebben wij met elkaar weer een constructief gesprek gevoerd. Met ook als resultaat dat ondergetekende door Van Oord weer wordt geaccepteerd als uw rechtmatige vakbondsvertegenwoordiger.

Wij zullen niet alleen de ontwikkelingen op het Prorva project kritisch blijven volgen, maar uiteraard ook andere projecten en actuele ontwikkelingen. En daar waar nodig in contact treden met de Van Oord directie, Personeelszaken en/of de Ondernemingsraad.

In de voorbije weken hebben FNV Waterbouw en CNV Vakmensen een drietal bijeenkomsten gehouden over de toekomst van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw. Aan de hand van de resultaten van het vervolgonderzoek, uitgevoerd door het bureau Towers Watson, werden de opties voor de toekomst van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw besproken. De opties die onderzocht zijn, waren het Bedrijfspensioenfonds Koopvaardij en het pensioenfonds voor de Grafische sector/ Grafimedia ( PGB).

Directe aanleiding tot het onderzoek was de druk die op het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw staat. Dit wordt enerzijds ingegeven door de relatief kleine omvang van de uitvoeringsorganisatie van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw en de steeds zwaardere eisen die De Nederlandse Bank stelt. Om aan de zwaardere eisen te kunnen voldoen zal men steeds meer afhankelijk worden van externe expertise. Bovendien hebben we begrepen dat ook het bestuur van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw van mening is dat de uitvoeringsorganisatie kwetsbaar is. Lees meer