Reparatie-WW: zekerheid bij werkloosheid

Als u uw werk verliest, heeft u behoefte aan inkomenszekerheid. Het kabinet heeft besloten om de WW-uitkering uit te kleden. Door de WW uit te kleden, belanden mensen sneller in de bijstand, of hebben zij geen enkel inkomen meer omdat ze spaargeld hebben of een eigen huis, of een partner die verdient. Om de zekerheid op inkomen te behouden heeft de FNV, waarbij Nautilus ook is aangesloten, afspraken met werkgevers gemaakt om deze WW-afbraak te repareren.

Nautilus is blij met deze centrale behartiging van de werknemersbelangen. Met onze leden gaan we de komende tijd bespreken of we ook voor onze sectoren, waar nu gelukkig nog weinig werkloosheid voorkomt, nadere cao afspraken kunnen maken inzake de bovenwettelijke WW.

Wat u moet weten over de uitgeklede WW en de reparatie van de WW:

  • Tot nu toe bouwde een werknemer per jaar een maand WW-recht op. Als u 38 jaar gewerkt had, kon u dus rekenen op 38 maanden WW. Door de maatregelen van het kabinet wordt de duur van de WW verkort tot maximaal 24 maanden. De WW-reparatie houdt in dat het aantal maanden dat u gekort wordt op uw WW-uitkering, toch uitbetaald krijgt.
  • Door de uitgeklede WW bouwt u alleen over de eerste 10 gewerkte jaren nog 1 maand wettelijk WW-recht op, de daarop volgende jaren bouwt u nog maar 0,5 maand WW-recht per jaar op. Dus heeft u 12 jaar gewerkt, dan bouwt u 10 maanden WW-recht op over de eerste 10 gewerkte jaren, en 1 maand over de 2 jaren daarna, dus 11 maanden in totaal in plaats van 12 maanden.
  • Door goede reparatie-afspraken te maken in de cao gaan we er voor zorgen dat werknemers voor ieder gewerkt jaar één maand WW blijven opbouwen en dat het maximale recht op WW 38 maanden blijft. Dus als u 12 jaar heeft gewerkt en wettelijk recht heeft op 11 maanden WW, gaan we 1 maand repareren, zodat u dus 12 maanden WW-uitkering krijgt.
  • Zowel mensen met tijdelijk werk als mensen met vast werk bouwen WW-rechten op.
  • Jong en oud profiteert: Dankzij deze reparatie heeft u al na 10 jaar werken recht op de aanvullende WW. Daarbij telt iedere soort baan(tje) mee in de telling.

Hoe gaan we de afspraken vastleggen in de cao?
In de cao die voor uw bedrijf of sector geldt, gaan uw vakbondsvertegenwoordigers, samen met de leden, deze afspraken met de werkgever nader vormgeven en uitwerken.

Hoe wordt de reparatie betaald?
Verschillende kabinetten hebben ingegrepen in de duur en hoogte van de WW-uitkering. Dat is nu weer gebeurd. Voor de aanvullende WW die wij gaan afspreken in de cao’s willen we dergelijke ingrepen voorkomen. De werkgevers blijven het grootste deel, namelijk de eerste 24 maanden betalen. Werkgevers betalen 4,3% aan de WW. Vanaf 1 juli 2016 betalen werknemers een premie van maximaal 0,2% van hun SV (Sociale Verzekering) loon voor de WW-reparatie. Dit gebeurt via uw loonstrookje en loopt op tot maximaal 0,75% in 2020.

Wanneer verandert er iets voor mensen die WW krijgen?
Dit is afhankelijk van het aantal jaar dat u gewerkt heeft. Wie meer dan 24 jaar heeft gewerkt, ziet vanaf 1 januari 2016 zijn of haar WW-rechten ieder kwartaal met 1 maand verminderen tot een minimumaantal van 24 maanden WW. Wie bijvoorbeeld 30 jaar heeft gewerkt en op 1 juli 2016 werkloos wordt, heeft geen recht meer op 30 maanden WW, maar nog maar op 27 maanden WW. Wie tussen de 10 en 24 jaar heeft gewerkt, merkt pas wat van de wetswijziging in de WW als hij of zij vanaf 2017 werkloos wordt. Deze mensen bouwen in 2016 geen hele maand WW op, maar een halve maand WW. Worden zij werkloos in 2017, dan hebben zij een halve maand minder WW opgebouwd dan in de oude situatie.

Met de reparatie van de WW regelen wij dat de verminderde duur en opbouw van de WW wordt gerepareerd. Daardoor blijft de WW op het oude niveau.

Wie gaat de aanvullende regeling uitvoeren?
Vakbonden en werkgevers maken binnenkort afspraken met een organisatie die ervoor gaat zorgen dat mensen die recht hebben op reparatie van de WW, deze ook ontvangen. Het geld dat deze organisatie int, komt in een apart fonds te staan. Dit fonds wordt aangestuurd door werkgevers en werknemers, net zoals een pensioenfonds. De onafhankelijke partij int de premies en keert de uitkeringen uit.

De Stichting van de Arbeid is de afgelopen maanden druk bezig geweest een uitvoerder te kiezen. De meest gerede kandidaat om de reparatie van de WW uit te voeren is Raet. Met Raet wordt nu verder gesproken. Raet gaat in een paar cao’s proeftrajecten opzetten om te kijken wat er allemaal geregeld moet worden, zowel qua juridisch afspraken tussen cao-partijen en uitvoerder, als qua inrichting van de premie-inning en uitbetaling en hoe de gegevens die leiden tot premie-inning moeten worden uitgewisseld. De uitvoerder zal fungeren als doorgeefluik van de premies en uitkeringen. Er wordt een apart vehikel ingericht waar de premies worden gestald, voordat die worden uitgekeerd.