Pensioenbijeenkomsten vakbonden: pensioenregeling behouden

In de voorbije weken hebben FNV Waterbouw en CNV Vakmensen een drietal bijeenkomsten gehouden over de toekomst van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw. Aan de hand van de resultaten van het vervolgonderzoek, uitgevoerd door het bureau Towers Watson, werden de opties voor de toekomst van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw besproken. De opties die onderzocht zijn, waren het Bedrijfspensioenfonds Koopvaardij en het pensioenfonds voor de Grafische sector/ Grafimedia ( PGB).

Directe aanleiding tot het onderzoek was de druk die op het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw staat. Dit wordt enerzijds ingegeven door de relatief kleine omvang van de uitvoeringsorganisatie van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw en de steeds zwaardere eisen die De Nederlandse Bank stelt. Om aan de zwaardere eisen te kunnen voldoen zal men steeds meer afhankelijk worden van externe expertise. Bovendien hebben we begrepen dat ook het bestuur van het Bedrijfspensioenfonds Waterbouw van mening is dat de uitvoeringsorganisatie kwetsbaar is.

Bijeenkomst pensioenen

Bijeenkomst pensioenen

Beoordeling onderzoeksresultaten 
FNV Waterbouw vindt het niet verstandig om al deze ontwikkelingen te negeren. Het gaat immers om uw huidig of toekomstig inkomen, afhankelijk of u gepensioneerd of nog werkzaam bent. Daarom hebben wij de onderzoeksresultaten op basis van de hieronder staande vragen beoordeeld.

  • waar is de kans op indexatie het grootst?
  •  waar is de kans op korten het kleinst?
  • waar kan de regeling integraal het beste worden uitgevoerd?
  • wat zijn de effecten van het gevoerde premiebeleid voor de premieontwikkeling?

Uit onze beoordeling komt het pensioenfonds PGB ongunstig uit de bus. De kans op indexatie is gegeven de lagere dekkingsgraad het kleinst. Ook kan het pensioenfonds PGB de Waterbouw-regeling niet integraal uitvoeren. Er zijn aanpassingen nodig om bijvoorbeeld de spaar- en arbeidsongeschiktheidsregelingen uit te kunnen voeren. Bovendien zal de premie op basis van het gevoerde beleid flink stijgen.

Wetsvoorstel Klijnsma
Voor de goede orde willen wij vermeld hebben dat tijdens een van de bijeenkomsten honderden handtekeningen van werknemers (inmiddels 450) uit de Waterbouw aan ons werden overhandigd. Daaruit blijkt dat zij de regeling willen behouden.

Voortzetting van de huidige regeling Waterbouw zou via aansluiting bij bijvoorbeeld Bedrijfspensioenfonds Koopvaardij door het aangekondigde wetsvoorstel door staatsecretaris Klijnsma, heel goed moeten kunnen. Het wetsvoorstel komt erop neer dat de bedrijfstak-pensioenfondsen, dus ook Bedrijfspensioenfonds Koopvaardij, zich zodanig kunnen omvormen, dat zij meerdere financieel gescheiden pensioenregelingen kunnen uitvoeren. Dat heet technisch: omvormen van een Bedrijfspensioenfonds( bijvoorbeeld BPF Koopvaardij) tot een Algemeen Pensioenfonds (APF) met ‘ringfencing’. Anders gezegd: met het wetsvoorstel kan de Waterbouw-regeling, met het daaraan gekoppeld vermogen, gescheiden worden ondergebracht bij een tot een APF omgevormd Bedrijfspensioenfonds. Dit Bedrijfspensioenfonds verzorgt de uitvoering. We hebben vernomen dat het pensioenfonds PGB zich niet gaat omvormen tot een APF met ringfencing.

Echter op dit moment is dit alles nog niet mogelijk, omdat de wet er nog niet is. Daarom willen de vakbonden de invoering van de wet eerst afwachten, omdat wij daardoor de Waterbouwregeling en de identiteit in stand kunnen houden. Tot die tijd lijkt het ons verstandig om het huidige pensioenfonds in stand te houden. Tijdens de pensioenbijeenkomsten heeft een overgrote meerderheid van de aanwezigen het voorstel van de vakbonden gesteund om tot een APF te komen, zodat onze Waterbouwregeling en onze identiteit in stand blijven.

Werkgevers willen ook wachten op nieuwe wetgeving
Inmiddels hebben wij de werkgevers medegedeeld dat we 450 solidariteits-handtekeningen (met dank aan de initiatiefnemers) hebben ontvangen. En hebben we met hen gesproken over de voortgang van dit pensioentraject. Dit heeft er onder meer toe geleid dat de werkgevers zich bereid hebben verklaard de planning van deze wetgeving nu eerst af te wachten, daar waar zij eerder een duidelijk andere voorkeur hadden uitgesproken.

Ook willen zij als de wet er door komt bij nog meerdere pensioenfondsen, die omgevormd zullen worden tot een APF, laten onderzoeken waar de Waterbouwregeling het beste kan worden ondergebracht.

Voorstel vakbonden oprichting Algemeen Pensioenfonds
Tijdens de pensioenbijeenkomsten heeft een overgrote meerderheid van de aanwezigen het voorstel van de vakbonden gesteund om tot een Algemeen Pensioenfonds( APF) te komen, zodat onze Waterbouwregelingen en onze identiteit in stand blijven.

> Klik hier en geef uw mening

Zodra er weer nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen wij u daar direct over informeren en u hierin betrekken.