Praktijkervaring belangrijker dan diploma’s

Op 1 november 2015 was Jo Meeuwsen 60 jaar lid van FNV Waterbouw. De 80-jarige jubilaris wilde dit heuglijk feit niet ongemerkt voor bij laten gaan. Daarom gingen vakbondsmedewerkers Maarten Keuss en Ingrid Linschoten op 4 november naar Nijmegen om Jo te huldigen.

Vanuit de verte zag Jo ons al aankomen en stond enthousiast voor het raam te zwaaien. Bij binnenkomst was meteen duidelijk dat we met een (oud) baggeraar te maken hebben. Op de vensterbank in de woning van Jo en zijn vrouw Gerrie prijken namelijk twee mammoetkiezen. Lees meer

​“We maken er een mooi feestje van!” Dat ze de 93-jarige Jantinus Lanting toen wij hem belden met de vraag of wij hem op 1 oktober mochten huldigen voor zijn 70-jarig lidmaatschap.

Op 1 oktober 1945 werd de heer Lanting lid van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). Het NVV was een op 1 januari 1906 opgerichte vakbond die in 1977, samen met het Nederlands Katholiek Vakverbond, is opgegaan in de FNV. Op de vraag waarom hij als 23-jariglid werd van de bond, antwoordt hij: ”Dat is toch normaal? De vakbond komt op voor je belangen als werknemer. Zowel individueel, als je bijvoorbeeld met ontslag wordt bedreigd, als bij het afsluiten van de cao voor alle werknemers. ” De heer Lantingwas toentertijd werkzaam als elektricien en een ander vakbondslid ,uit zijn woonplaats Emmen, heeft hem lid gemaakt. Onze jubilaris herinnert zich nog goed dat hij als kaderlid de deuren langs ging om bij de leden contributie op te halen. Lees meer

Vanuit FNV Waterbouw en CNV Vakmensen is het een hele tijd stil geweest in de onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse bemanningsleden en voor de bestaande groep Filipijnse bemanningsleden aan boord van de Rollingstone, Seahorse en Flintstone. De oorzaak hiervan is dat de onderhandelingen deze keer niet zonder slag of stoot zijn gegaan. Er is veel overleg en overredingskracht van ons met Tideway nodig geweest, voordat onderstaand resultaat tot stand is gekomen. Wat is er gebeurd?

Akkoord
Op 17 juni 2015 hebben wij in het onderhandelingstraject een akkoord over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse bemanningsleden en voor de bestaande groep Filipijnse bemanningsleden bereikt. Hierna werd door Tideway aangegeven dat zij de koppeling tussen de loonstijgingen van de Nederlanders en Filipijnen los wilde laten en een ander loonniveau voor de Filipijnen wilde hanteren. Lees meer