Gehuldigd vakbondslid blikt 70 jaar terug

​“We maken er een mooi feestje van!” Dat ze de 93-jarige Jantinus Lanting toen wij hem belden met de vraag of wij hem op 1 oktober mochten huldigen voor zijn 70-jarig lidmaatschap.

Op 1 oktober 1945 werd de heer Lanting lid van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV). Het NVV was een op 1 januari 1906 opgerichte vakbond die in 1977, samen met het Nederlands Katholiek Vakverbond, is opgegaan in de FNV. Op de vraag waarom hij als 23-jariglid werd van de bond, antwoordt hij: ”Dat is toch normaal? De vakbond komt op voor je belangen als werknemer. Zowel individueel, als je bijvoorbeeld met ontslag wordt bedreigd, als bij het afsluiten van de cao voor alle werknemers. ” De heer Lantingwas toentertijd werkzaam als elektricien en een ander vakbondslid ,uit zijn woonplaats Emmen, heeft hem lid gemaakt. Onze jubilaris herinnert zich nog goed dat hij als kaderlid de deuren langs ging om bij de leden contributie op te halen.

Halverwege de jaren ‘60 ging de heer Lanting als elektricien werken voor De Koninklijke Adriaan Volker Groep. Dit bedrijf is uiteindelijk via de HAM gefuseerd met Van Oord. Op de muur in de gang hangt nog een schilderij dat hij heeft meegenomen uit Hong Kong. Daar was de heer Lanting werkzaam bij een landaanwinningsproject. Op de vraag hoe hij bij Volker terecht kwam, zegt hij: “Ach jongen…hoe lang geleden is dat wel niet? Dat weet ik niet meer”. Wel geeft hij aan dat hij nooit voor minder loon ergens anders is gaan werken. Dat advies geeft hij ook onze jongere leden graag mee.

FNW-Waterbou-Lantinga_500Uitbrander
Onze jubilaris bewaart goede herinneringen aan de saamhorigheid aan boord. Het eten – zes gangen diners als we hem mogen geloven – en uiteraard ook het borreltje, zorgden voor gezellige tijden aan boord. “Daarom ben ik zo gezond oud geworden”, vertelt hij met een knipoog. Ook verheugde hij zich altijd op brieven van zijn thuisfront. Drie van zijn zes kinderen zijn aanwezig om het jubileum samen met hem te vieren. Oudste dochter Henny weet nog goed dat zij met de hele familie een brief schreven aan hun vader als hij in het buitenland werkte. Ieder kind schreef dan een paar regels. Haar vader was wel eens drie maanden weg en dan weer één maand thuis. Soms, als hij na maanden weer thuis kwam, kregen ze met terugwerkende kracht een uitbrander van hun vader.

Trots op lidmaatschap
Dat de heer Lanting trots is op zijn lidmaatschap van de bond, lijdt geen twijfel. Op de kast in zijn woonkamer staat een hele reeks felicitatiekaarten van zijn kinderen en kleinkinderen. Op zijn jasje prijkt de gouden FNV speld die hij ontving bij gelegenheid van zijn 50- jaar lidmaatschap. Charley Ramdas – voorzitter van FNV Waterbouw – bevestigt het FNV speldje met briljant op het jasje van de heer Lanting voor 70 jaar lidmaatschap. Charley vertelt dat hij het een grote eer vindt dat hij dit namens de bond mag doen en dat het echt heel bijzonder is dat iemand zo lang lid is. Ook reikt hij een speciale oorkonde uit die ondertekend is door Ton Heerts, voorzitter van de FNV. De heer Lanting wil deze naast zijn klok ophangen en zegt tot slot tegen zijn aanwezige kinderen: “Als jullie niet meer voor mij kunnen zorgen, dan bel ik de bond!”.