Jo Meeuwsen 60 jaar lid van FNV Waterbouw

Praktijkervaring belangrijker dan diploma’s

Op 1 november 2015 was Jo Meeuwsen 60 jaar lid van FNV Waterbouw. De 80-jarige jubilaris wilde dit heuglijk feit niet ongemerkt voor bij laten gaan. Daarom gingen vakbondsmedewerkers Maarten Keuss en Ingrid Linschoten op 4 november naar Nijmegen om Jo te huldigen.

Vanuit de verte zag Jo ons al aankomen en stond enthousiast voor het raam te zwaaien. Bij binnenkomst was meteen duidelijk dat we met een (oud) baggeraar te maken hebben. Op de vensterbank in de woning van Jo en zijn vrouw Gerrie prijken namelijk twee mammoetkiezen. FNV-Waterbouw-Bagggermolen-Clara_500Volgens Jo heeft iedere grindbaggeraar dit type souvenirs in huis. Gedurende zijn loopbaan bij Grindbaggeraar Habouwaan heeft hij deze enorme maaltanden gevonden en bewaard. Toen Jo bij Habouwaan ging werken, werd hij tewerkgesteld op de baggermolen Clara (zie foto). Hij werkte in Panheel waar grind uit de Maas gewonnen werd. Daardoor zijn de Maasplassen ontstaan. De plassen worden daarom ook wel grindgaten genoemd; ze zijn ontstaan door de winning van grind dat er voorkomt dankzij sedimentatie vanuit de Maas.

Na 10 jaar kwam er abrupt een einde aan zijn loopbaan. Wat er op die dag precies gebeurd is, weet niemand. Jo werd om half twee s’middags bewusteloos naast de molen gevonden en pas om zes uur s ’avonds lag hij in het ziekenhuis. Dit duurde mede zo lang omdat de ambulance een lekke band had. In het ziekenhuis bleek dat hij een schedebasisfractuur opgelopen had. Sindsdien is hij al op 43 jarige leeftijd arbeidsongeschikt. “Veel te jong natuurlijk”, zegt Gerrie. “Ik had ineens een man thuis zitten die voorheen alleen in de weekenden thuis was”. Het duurde een tijd voordat iedereen daaraan gewend was.

Oorkonde Stichting Openbaar Carnaval Nijmegen
Gelukkig kan Jo -na een moeilijke tijd- zich dienstbaar maken voor de lokale Carnavals vereniging De Vrolijke Heikneuters. Voor al zijn vrijwilligerswerk heeft Jo in 2000 een oorkonde ontvangen en is hij benoemd tot Heer Van Knotsenburg. Ook is hij opgenomen in de orde van de Ere Loge. Op de oorkonde staat de te lezen dat hij kritisch, mopperend, bevlogen en met een oneindige werklust van onschatbare waarde is voor de het Nijmeegse Carnaval. Evenals de vakbond vervult de Carnavals vereniging ook een belangrijke sociale functie. Carnaval is niet alleen feesten en drinken. “Er wordt veel gedaan op sociale gebieden zoals voor zieken en minderbedeelden”, aldus Jo.
Jo was de jongste van vijf broers, zijn vader, een broer en twee neven waren ook werkzaam in de baggersector. . “Als je ging werken werd je gewoon lid van de bond.”, zo herinnert Jo zich. Op zijn twintigste werd hij lid van het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV) dat later, samen met het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, opging in de FNV.

Jo geeft aan dat praktijkervaring meer waarde heeft dan diploma’s. De vakbonden hebben zich altijd ingezet voor het erkennen van Eerder Verworven Competenties ( EVC), zodat praktijk ervaring officieel erkend wordt in een certificaat. Daardoor sta je sterker in het werk. Zeker niet onbelangrijk vindt onze jubilaris!