Toch een akkoord over de loon- en arbeidsvoorwaarden met Tideway B.V.

Vanuit FNV Waterbouw en CNV Vakmensen is het een hele tijd stil geweest in de onderhandelingen over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse bemanningsleden en voor de bestaande groep Filipijnse bemanningsleden aan boord van de Rollingstone, Seahorse en Flintstone. De oorzaak hiervan is dat de onderhandelingen deze keer niet zonder slag of stoot zijn gegaan. Er is veel overleg en overredingskracht van ons met Tideway nodig geweest, voordat onderstaand resultaat tot stand is gekomen. Wat is er gebeurd?

Akkoord
Op 17 juni 2015 hebben wij in het onderhandelingstraject een akkoord over de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de Nederlandse bemanningsleden en voor de bestaande groep Filipijnse bemanningsleden bereikt. Hierna werd door Tideway aangegeven dat zij de koppeling tussen de loonstijgingen van de Nederlanders en Filipijnen los wilde laten en een ander loonniveau voor de Filipijnen wilde hanteren.

Na veel overleg met Tideway hebben we kunnen bereiken dat deze verandering met consequenties op dit moment niet doorgevoerd wordt. Bij de volgende onderhandelingen vanaf 2017 heeft Tideway aangekondigd dat er een voorstel over het loslaten van de automatische koppeling tussen de loonstijgingen van de Nederlandse en Filipijnse bemanningsleden komt. Het staat partijen vrij om altijd met eigen voorstellen te komen. Dit geldt ook voor FNV Waterbouw.
Hieronder leest u de huidige afspraken.

Nederlandse bemanningsleden
Er is afgesproken dat de bereikte resultaten in het buitenlandcontract van 10 februari 2015 met terugwerkende kracht per 1 juli 2014 voor de Nederlandse bemanningsleden aan boord van de Rollingstone, Seahorse en Flintstone gaan gelden. Van de resultaten in het buitenlandcontract worden de volgende punten voor Tideway uitgezonderd: de reisdagen (regeling bij Tideway is al beter), de zorgverzekering (Tideway vergoed 100%; exclusief wettelijke bijdrage) en het aanscherpen of nader invullen van de genoemde artikelen in de uitzendvoorwaarden buitenland, welke specifiek van toepassing zijn op van Oord en Boskalis.

Filipijnse bemanningsleden
Met betrekking tot de Collective Agreement for Filipino ratings wordt er een gedifferentieerde gageschaal ingevoerd, welke meer aansluit bij de internationale maritieme lonen voor Filipijnse zeevarenden. Op basis van anciënniteit en periodieke evaluaties bieden deze gedifferentieerde gageschalen doorgroeiperspectief voor Filipijnse bemanningsleden, die nieuw bij Tideway in dienst komen.

De Filipijnse zeevarenden die reeds in dienst van Tideway zijn, worden in deze gedifferentieerde gageschaal senior in hun huidige functies, waarbij de hoogte van hun gage niet wijzigt. De complete gageschaal wordt conform de beloningsafspraak uit het onderhandelingsresultaat in het buitenland contract op de genoemde datums met de afgesproken percentages verhoogd.
Bovengenoemde loon- en arbeidsvoorwaarden zijn afgesloten tot en met 30 juni 2017