Artikelen door Ingrid van Stijn

Vaccinaties voor zeevarenden in Rotterdam

Op 2 augustus is het vaccinatieprogramma (beperkt) uitgebreid in de Nederlandse zeehavenregio Rotterdam, voor alle zeevarenden van alle schepen die internationale reizen over zee maken. Deze uitbreiding is een proef die twee maanden duurt.

Fusie en statutenwijziging Nautilus/FNV Waterbouw

In Golf 1 schreven wij onlangs over de voorgenomen fusie van Nautilus International en FNV Waterbouw met ingang van 1 januari 2022. Inmiddels hebben informatiebijeenkomsten met onze leden plaatsgevonden. Uit deze bijeenkomsten bleek brede steun onder de aanwezigen voor de fusie. Het definitieve woord is nu aan de jaarvergaderingen van Nautilus International en FNV Waterbouw […]

Covid-vaccinatieprogramma voor zeevarenden gaat van start

Op 15 juni wordt in Nederland gestart met een vaccinatieprogramma voor zeevarenden. Voor dit COVID-19 vaccinatieprogramma onder beheer van de KVNR komen alle zeevarenden in aanmerking die werkzaam zijn op zeeschepen onder Nederlandse vlag of in Nederlands beheer. Dankzij dit programma kunnen de zeevarenden hun werk aan boord van zeeschepen wereldwijd veilig voortzetten.

Covid-vaccinaties voor zeevarenden onder handbereik

Medio juni wordt in Nederland gestart met een vaccinatieprogramma voor zeevarenden. Voor dit COVID-19 vaccinatieprogramma onder beheer van de KVNR komen alle zeevarenden in aanmerking die werkzaam zijn op zeeschepen onder Nederlandse vlag of in Nederlands beheer. Dankzij dit programma kunnen de zeevarenden hun werk aan boord van zeeschepen wereldwijd veilig voortzetten.

De Dag van de Arbeid: 1 mei

Op 1 mei viert FNV, waar Nautilus/FNV Waterbouw ook bij is aangesloten, de Dag van de Arbeid. Dit jaar maakt de FNV een online, interactief programma met een plenair deel en met keuzesessies. Er zijn diverse sprekers, muziek, cultuur en discussies.

Aanpassing corona regelgeving Verenigd Koninkrijk

Update 14 april 2021 Vanaf 28 maart 2021 is er een aanpassing in de corona regelgeving en testen voor reizigers naar de VK, waaronder zeevarenden: U hoeft geen coronavirus-test te doen voordat u naar Engeland reist als u een zeevarende of visser, inspecteur van schepen bent vanwege werkzaamheden aan een schip of als u door […]

FNV Waterbouw Jaarvergadering gepland op 21 september

De onzekerheid rond het coronavirus raakt ons nog steeds allemaal. Naar aanleiding van de laatste persconferentie van het kabinet en de berichtgevingen van het RIVM, valt niet te verwachten dat er op korte termijn sprake zal zijn van een aanzienlijke verlaging van de besmettingsrisico’s. Om die reden besluiten veel organisaties als die van ons nog […]

ITF Vaccin Brochure

De International Transport Workers’ Federation (ITF), waarbij Nautilus/FNV Waterbouw ook is aangesloten, heeft in samenwerking met de International Chamber of Shipping (ICS) een praktische brochure voor zeevarenden samengesteld over vaccinaties tegen Covid-19. In deze brochure worden de op feiten gebaseerde risico’s uitgelegd die samenhangen met de belangrijkste vaccinmerken die momenteel op de markt zijn.

Calamiteitenplan en richtlijnen

Update 24 maart 2021 Vaardocumenten Zeevaart Omdat voor certificaten en monsterboekjes het nu niet mogelijk is deze tijdig te verlengen, is hierin in voorzien met Coronavirus (COVID-19) calamiteitenplan en richtlijnen (Nederlandse zeevaart) van de Nederlandse overheid (ILT).

Save the Date: FNV Waterbouw/Nautilus OR Contact (mid)dag!

Op donderdag 20 mei 2021 wordt voor de 13e keer de OR-contactdag gehouden. Deelneming is open voor leden van Nautilus International/FNV Waterbouw en leden van de FNV. Maar ook niet-leden van een vakbond zijn van harte welkom. De contact (mid)dag wordt georganiseerd door advocatenkantoor Wybenga en Nautilus International.