Artikelen door Ingrid van Stijn

FNV Waterbouw Jaarvergadering gepland op 21 september

De onzekerheid rond het coronavirus raakt ons nog steeds allemaal. Naar aanleiding van de laatste persconferentie van het kabinet en de berichtgevingen van het RIVM, valt niet te verwachten dat er op korte termijn sprake zal zijn van een aanzienlijke verlaging van de besmettingsrisico’s. Om die reden besluiten veel organisaties als die van ons nog […]

ITF Vaccin Brochure

De International Transport Workers’ Federation (ITF), waarbij Nautilus/FNV Waterbouw ook is aangesloten, heeft in samenwerking met de International Chamber of Shipping (ICS) een praktische brochure voor zeevarenden samengesteld over vaccinaties tegen Covid-19. In deze brochure worden de op feiten gebaseerde risico’s uitgelegd die samenhangen met de belangrijkste vaccinmerken die momenteel op de markt zijn.

Calamiteitenplan en richtlijnen

Update 24 maart 2021 Vaardocumenten Zeevaart Omdat voor certificaten en monsterboekjes het nu niet mogelijk is deze tijdig te verlengen, is hierin in voorzien met Coronavirus (COVID-19) calamiteitenplan en richtlijnen (Nederlandse zeevaart) van de Nederlandse overheid (ILT). Het laatste contingency plan is hier te lezen: Corona virus (COVID-19) Contingency Plan and Guidelines | Publicatie | Inspectie Leefomgeving en […]

Save the Date: FNV Waterbouw/Nautilus OR Contact (mid)dag!

Op donderdag 20 mei 2021 wordt voor de 13e keer de OR-contactdag gehouden. Deelneming is open voor leden van Nautilus International/FNV Waterbouw en leden van de FNV. Maar ook niet-leden van een vakbond zijn van harte welkom. De contact (mid)dag wordt georganiseerd door advocatenkantoor Wybenga en Nautilus International. Vanwege de coronarestricties is er voor gekozen […]

,

Tuur Elzinga wint voorzittersverkiezing FNV

Tuur Elzinga (51) heeft de voorzittersverkiezing van de FNV, waar Nautilus/FNV Waterbouw ook bij is aangesloten, vandaag gewonnen. Hij volgt Han Busker op, die na vier jaar stopt als voorzitter. De leden konden afgelopen maanden kiezen tussen de FNV vice-voorzitters Kitty Jong en Tuur Elzinga. Elzinga kreeg 52,2% van de stemmen. Het Ledenparlement nam vervolgens […]

Welkom op de Nautilus online leden middag: 15 april a.s.

Het zijn bijzondere tijden. Zowel in ons privé – als in ons werkende leven is en blijft het belangrijk met elkaar veerkracht en flexibiliteit te tonen. Dat geldt uiteraard ook voor ons als vakbond. Bestaanszekerheid en behoud van werkgelegenheid staan centraal. Daarnaast zijn juist nu het afspreken van stevige sociale plannen, realiseren van goede ‘van […]

Discussieer mee over wanpraktijken bij de registratie van werk- en rusttijden in de scheepvaart en te nemen verbetermaatregelen

  De risico’s van uitputting op zee en het wijdverbreide misbruik van ‘werk- en rusturen registratie’ zullen worden besproken door een panel van experts tijdens een webinar dat gezamenlijk wordt georganiseerd door Nautilus International en Lloyd’s List. Wijdverbreide wanpraktijken in urenrapportage Dit webinar volgt op de publicatie van een schokkend nieuw rapport van de World […]