Calamiteitenplan en richtlijnen

Update 24 maart 2021

Vaardocumenten Zeevaart

Omdat voor certificaten en monsterboekjes het nu niet mogelijk is deze tijdig te verlengen, is hierin in voorzien met Coronavirus (COVID-19) calamiteitenplan en richtlijnen (Nederlandse zeevaart) van de Nederlandse overheid (ILT).

Het laatste contingency plan is hier te lezen: Corona virus (COVID-19) Contingency Plan and Guidelines | Publicatie | Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) (ilent.nl).

Dit calamiteitenplan is van toepassing op alle schepen die de vlag van Nederland voeren, inclusief visserijtrawlers >75 meter. Bij het samenstellen van dit deel van het calamiteitenplan en de richtlijnen heeft de Inspectie Leefomgeving en Transport rekening gehouden met Circulaire IMO nr. 4204/ Add.5 van 17 maart 2020.

Monsterboekjes en Nederlandse vaarbevoegdheidsbewijzen en bekwaamheidsbewijzen

Vaarbevoegdheidsbewijzen die zijn verlopen of zullen verlopen tussen 19 maart 2020 en 30 juni 2021, blijven geldig (vanaf de vervaldatum) voor een maximum van 6 maanden.
Monsterboekjes die verlopen op 30 juni 2021, blijven geldig (vanaf de vervaldatum) voor een maximum van 6 maanden.

Zie Kiwa register.

Certificaten voor medical aid of medical care die zijn verlopen of zullen verlopen tussen 19 maart 2020 en 30 juni 2021, blijven geldig (vanaf de vervaldatum) voor een maximum van 6 maanden.
Een monsterboekje, Nederlands vaarbevoegdheidsbewijs en Nederlands bekwaamheidsbewijs, welke verloopt vóór of óp 31 maart 2021, kan tot maximaal zes maanden vanaf de afloopdatum worden gebruikt. Echter niet langer dan tot en met 30 juni 2021, afhankelijk van welke datum het eerst wordt bereikt.
Indien u aan alle eisen voldoet en de mogelijkheid heeft om een aanvraag te doen, wordt aangeraden om tijdig een aanvraag te doen via het digitale aanvraagportaal van Kiwa Register.

Medische zeevaartkeuringen

Op basis van artikel 47 van de wet zeevarenden mogen zeevarenden een medische keuring, welke tijdens de reis verloopt of niet tijdig kan worden verlengd, tot maximaal zes maanden vanaf de afloopdatum gebruiken. Een Medische keuring certificaat die afloopt in de periode tussen 15 maart 2020 en 30 juni 2021, blijft 6 maanden geldig vanaf de vervaldatum. Dit betekent dat certificaten welke geldig zijn tussen 19 maart 2020 en 30 juni 2021, gebruikt kunnen worden voor het aanvragen van een COC of COP.