Verkiezingen nieuwe FNV voorzitter

De FNV, waarbij FNV Waterbouw ook bij is aangesloten, kiest (van 4 februari t/m 9 maart, 11 uur) en benoemt op 10 maart a.s. een nieuwe voorzitter. De kandidaten hiervoor werden op 11 december 2020 bekend gemaakt. Het zijn de huidige FNV vice-voorzitters Kitty Jong en Tuur Elzinga.

Persoonlijke stembrief
Alle leden van de FNV en ook van FNV Waterbouw kunnen van 4 februari t/m 9 maart 2021 hun stem uitbrengen op de voorzitterskandidaat van hun keuze. Ieder lid ontvangt hiertoe op 4 februari een persoonlijke stembrief (en e-mail indien mailadres beschikbaar) met daarin een persoonlijke stemcode. Op fnvverkiezingen.nl kun je dan als lid met deze code inloggen en jouw stem uitbrengen. Nadat de uitslag op 10 maart bekend wordt gemaakt, benoemt het FNV Led
enparlement, het hoogste bestuursorgaan van de vakbond, waarin FNV Waterbouw/Nautilus ook 1 afgevaardigde heeft, vervolgens de voorzitter.

Online verkiezingsdebat
De campagneperiode van de verkiezingen van de voorzitter loopt van jongstleden 11 december 2020 tot en met 9 maart 2021 (11.00 uur). Vanuit het FNV Verkiezingsbureau wordt ook nog een online verkiezingsdebat op 3 februari 2021 georganiseerd. Dit debat is ook toegankelijk voor leden van FNV Waterbouw. Aanmelden hierover is nu reeds mogelijk voor onze leden, via www.fnv.nl/debatbijeenkomst.

Alle leden, ook van FNV Waterbouw, ontvangen bovendien begin februari nog een verkiezingskrant met daarin een korte presentatie van de kandidaten.