Ledenraadpleging: duidelijke uitspraak over uitkomst Waterbouw cao onderhandelingen

Onze leden hebben zich duidelijk uitgesproken over de uitkomst van de cao onderhandelingen Waterbouw. Een overgrote meerderheid geeft aan dat wij de cao, zonder enige vorm van loonsverhoging, niet moeten ondertekenen.

Vorstverlet

Wel zullen we het artikel met betrekking tot het vorstverlet in de cao moeten aanpassen aan de nieuwe wettelijke voorschriften. Hierdoor wordt voorkomen dat werknemers straks, bij onwerkbaar weer, gedwongen worden om toch door te werken.

Ook wordt voorkomen dat bedrijven in financieel “zwaar weer” komen als zij geen werkzaamheden kunnen verrichten als gevolg van slechte weersomstandigheden, maar wel het salaris moeten doorbetalen. Werkgevers kunnen bij onwerkbaar weer een beroep doen op de WW.

Signaal afgeven aan werkgevers

Door de cao niet te tekenen, wil een merendeel van de leden de werkgevers een sterk signaal afgeven. Zij vinden hun opstelling, om zelfs de inflatie niet te willen compenseren, waardeloos! Overigens, het niet tekenen van de cao heeft geen negatieve gevolgen voor werknemers. Immers, de cao werkt na o.b.v. een verwijzing ernaar in de individuele arbeidsovereenkomst. Tegelijkertijd vinden de leden dat het nu niet het moment is om een beter resultaat af te dwingen. Wel goed om te vermelden is dat een kleinere groep leden nu overigens wel bereid is om over te gaan tot acties.

Voorbereidingen cao 2021

De cao voor 2020 loopt inmiddels al bijna weer af. Binnen enkele maanden al starten de voorbereidingen voor de cao 2021. Samen met de leden die een protestsignaal hebben afgegeven en de groep die tot actie wenst over te gaan, zullen we al bij de voorbereidingen van de cao 2021, rekening moeten houden met het moeten afdwingen van een aanvaardbare cao. Daarbij zal niet alleen gekeken worden naar de opstelling van werkgevers t.a.v. de loonsverhoging, maar zeker ook met betrekking tot een regeling om eerder te kunnen stoppen met werken. Wij roepen onze leden nu al op hieromtrent met hun collega’s te spreken. Zodat wij op zoveel mogelijk mensen kunnen rekenen om de druk op te voeren als de werkgevers zich weer weigerachtig opstellen.