Voorbeeld Covid-19 Protocol voor waterbouwers aan boord van Nederlandse schepen beschikbaar!

Nautilus/FNV Waterbouw heeft samen met de overheid en werkgevers een voorbeeld Covid-19 Protocol voor waterbouwers/zeevarenden opgesteld. Dit Protocol ter bescherming van waterbouwers/zeevarenden voor besmetting met Covid-19 kan door Waterbouwwerkgevers ‘1 op 1’ voor gebruik aan boord worden overgenomen, maar kan ook op punten aangepast worden, wanneer de situatie op het specifieke (bijvoorbeeld kleinere) schip daarom vraagt.

Er is ook een voorbeeld vragenlijst toegevoegd, die de werkgever aan de werknemers kan toesturen voor het aan boord gaan.
In de Handreiking vindt u de toelichting op het voorbeeld Protocol en algemene informatie over Covid-19.

Verwijs uw werkgever hiernaar

Mocht er bij u aan boord geen Covid-19 Protocol gebruikt worden, verwijst u uw werkgever dan naar dit voorbeeld Covid-19 voor waterbouwers/zeevarenden. Mocht het protocol van uw werkgever op belangrijke punten afwijken, neemt u dan contact met ons op via infowaterbouw@nautilusint.org.