Herstart Waterbouw cao-onderhandelingen

In het voorjaar waren wij gestart met de cao-onderhandelingen ten behoeve van de nieuwe Waterbouw cao. Al snel werden de vakbonden geconfronteerd met het geklaag van werkgevers: de stikstof en PFAS restricties zorgden ervoor dat veel projecten of waren stopgezet of uitgesteld. Hierdoor vielen de inkomsten weg en namen de kosten toe, aldus werkgevers. Dat zou zelfs nog gevolgen kunnen hebben voor de werkgelegenheid.

ONAFHANKELIJK EIB ONDERZOEK
Om een goed beeld te krijgen van de situatie in de sector hebben de vakbonden aangedrongen op een onafhankelijk onderzoek. Vlak nadat het onderzoek door het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid (EIB) begon, brak bovendien de Corona crisis uit. Omstreeks mei van dit jaar werden de onderzoeksresultaten opgeleverd. Die hebben wij vervolgens met onze leden gedeeld. Uit het onderzoek bleek dat de maatregelen omtrent stikstof en PFAS daadwerkelijk een negatieve invloed hebben op de Waterbouwactiviteiten. Langzaam aan werd enig herstel gezien. Pas in 2022 wordt echt herstel verwacht. FNV Waterbouw heeft haar leden via een enquête gevraagd of zij het beeld dat uit het EIB onderzoek naar voren kwam, herkenden. Eind juni hebben wij de balans van de enquête opgemaakt. Met als conclusie dat het geschetste beeld door een merendeel van de leden werd herkend.

BEHOUD VAN KOOPKRACHT EN ARBEIDSPLAATSEN
Op basis van zowel het EIB onderzoek als de input van onze leden daarop hebben wij in juli de werkgevers benaderd om de onderhandelingen weer op te starten met een aangepaste inzet.
De aangepaste inzet is met leden van de FNV Waterbouw Raad van Advies besproken en houdt concreet in: een loonsverbetering die recht doet aan koopkrachtbehoud en behoud van arbeidsplaatsen in deze moeilijk tijd.

Vanwege de vakantieperiode staat de herstart van de onderhandelingen gepland op 25 augustus a.s..