Nieuw FNV Ledenparlement in de maak

De FNV, waarbij  FNV Waterbouw en Nautilus ook zijn aangesloten, kent sinds de fusie van de grote FNV bonden – FNV Bondgenoten, Abvakabo en FNV Bouw- een ledenparlement. Ruim 100 afgevaardigden van iedere sector waarin de FNV actief is, zijn hierin vertegenwoordigd.Het ledenparlement zet samen met het algemeen bestuur de (middel)lange termijn koers van de FNV uit, besluit over voorstellen en controleert het dagelijks en algemeen bestuur. Het ledenparlement is dus een belangrijk orgaan, dat voor een periode van vier jaar wordt aangesteld. Het huidige ledenparlement is aangesteld in 2013. In maart 2017 wordt het stokje overdragen aan een nieuwe groep afgevaardigden,die aanblijft tot 2021.

1 zetel voor FNV Waterbouw/Nautilus
Nautilus heeft recht op 1 zetel. De FNV zelf houdt hierover binnenkort verkiezingen. Aangesloten bonden, zoals Nautilus, kunnen van deze procedure afwijken. Het Nautilus bestuur, hierin unaniem ondersteund door de Raad van Advies, heeft nu besloten om ons huidige ledenparlement en Raad van Advies lid Henk Eijkenaar hiervoor weer aan te wijzen. Met als vervanger,- ook Henk’s huidige vervanger, het Raad van Advies lid Caro Cordes.

Verkiezingen voorzitter
Parallel aan de verkiezingen van het ledenparlement wordt er ook een nieuwe voorzitter van de FNV gekozen. Hier kunt u als FNV Waterbouw/Nautilus lid uw invloed laten gelden en zelf uw stem uitbrengen. U bepaalt dus mede wie het boegbeeld van de FNV wordt! Wilt u zelf in aanmerking komen voor de functie van voorzitter? Klik hier voor meer informatie.

Verkiezingen FNV bestuur
In het voorjaar van 2017 wordt tevens een nieuw algemeen en dagelijks FNV bestuur verkozen.
Op dit moment is de verkiezingsprocedure voor beide besturen nog in ontwikkeling. Binnenkort kunt u op deze (klik hier) web-pagina meer informatie over de procedure vinden.