ITF steunt Nautilus International in de strijd om Boskalis te laten stoppen met het schrappen en uithollen van banen van zeevarenden

De internationale vakbond voor werknemers in de transportbranche (ITF) is solidair met Nautilus NL / FNV Waterbouw in hun strijd om maritieme dienstverlener Boskalis te verhinderen bekwame zeevarenden te ontslaan en de inhoud van functies te ondergraven.

Boskalis is voornemens om wereldwijd 650 banen te schrappen, waarvan 150 in Nederland. Het concern haalt 24 van haar schepen uit de vaart. Dit ondanks dat er vorig jaar een winst van €440 miljoen is behaald en €148 miljoen in de eerste helft van dit jaar.

In Nederland probeert Fairmount Marine – een volle dochteronderneming van Boskalis – zeevarende officieren in vaste dienst te vervangen door goedkopere arbeidskrachten. Dit door het volledig uitbesteden van de bemanning en het scheepsmanagement aan Anglo Eastern.

Nautilus NL/FNV Waterbouw hebben Boskalis en Fairmount om een financiële onderbouwing gevraagd waaruit blijkt dat de reorganisatie noodzakelijk is.

Jacqueline Smith, maritieme coördinator van ITF: “Boskalis blijft nog steeds winst maken, dus het is duidelijk dat dit een geval is van botte sociale dumping – ze laten kwetsbare werknemers specialistisch werk doen voor lage lonen. Het bedrijf misbruikt zeevarenden door hun salarissen te verminderen zonder rekening te houden met de gevolgen voor de werknemers. De ITF staat volledig achter Nautilus NL / FNV Waterbouw bij het aan het licht te brengen en aan de kaak te stellen van deze praktijken. De door Boskalis voorgenomen maatregelen zijn zowel slecht voor werknemers als voor de bedrijfsvoering.”

Algemeen secretaris van Nautilus International, Mark Dickinson, voegde daar aan toe: “Als er mensen ontslagen moeten worden als gevolg van werkvermindering, dan moet Boskalis ons de financiële gegevens verstrekken waaruit blijkt dat dat inderdaad onvermijdelijk is. Pas daarna kunnen we met hen de dialoog aangaan om ervoor te zorgen dat de betrokken werknemers intern worden herplaatst. Iets wat gemakkelijk te realiseren zou moeten binnen een mondiaal bedrijf als Boskalis dat meer dan 8.000 mensen in dienst heeft. Totdat ze hierin voorzien, zullen we tegen deze plannen blijven vechten. We zijn erg blij met de steun van de ITF die we daarbij krijgen.”

Voor het originele artikel klik hier.