Overleg 25 augustus: Boskalis beweegt te weinig

Op 25 augustus vond overleg plaats tussen FNV Waterbouw/Nautilus en Boskalis over de voorgenomen reorganisatie bij Fairmount en Boskalis Bagger. Boskalis wilde bij beide bedrijven met ons onderhandelen over een sociaal plan. Dit was voor ons echter nog niet aan de orde.

SCHIJNBEWEGINGEN FAIRMOUNT
Bij Fairmount hebben wij de eis van onze leden afgeven dat de melding collectief ontslag van tafel moet. Het werk blijft hier immers aantoonbaar voor een groot deel bestaan. Wij hebben aangegeven dat wij en onze leden ons op alle manieren (juridisch, politiek, publicitair en anderszins, nationaal en internationaal) zullen verzetten tegen de onterechte ontslagplannen. Boskalis is tot op heden niet bereid gebleken haar ontslagvoornemen van tafel te halen of onze leden anderszins een handreiking te bieden. De melding collectief ontslag is dus niet van tafel!
Wel heeft de directie ons toegezegd ons standpunt intern nogmaals te zullen bespreken. En ook terug te zullen komen op ons herhaalde verzoek tot heroverweging van de melding collectief ontslag. Ondanks bereidheid van onze kant om constructief te overleggen over alternatieven wilde Boskalis ons en alle betrokken Fairmount medewerkers op dit moment niet tegemoet komen. Wij denken daarom dat het goed is om de druk hoog te houden. Graag bespreken wij met onze leden bij Fairmount op 2 september  hoe zij dit vorm willen geven.

BOSKALIS BAGGER: ONDERBOUWING REORGANISATIE NOG STEEDS NIET OP TAFEL
Bij Boskalis Bagger hebben wij onze eis herhaald om de ontbrekende informatie te ontvangen om te kunnen beoordelen of de sanering een keuze is of een noodzaak. En om inzicht te krijgen in de aard en omvang van de groep werknemers die volgens Boskalis boventallig moet worden. Dit omdat een goed sociaal plan, wat onze leden willen, altijd maatwerk is en wij deze informatie nodig hebben om ons werk te kunnen doen.

LICHTE TOENADERING BIJ BOSKALIS BAGGER
Boskalis volhardt in haar weigering om (financiële) informatie met ons te delen aangezien zij die beursgevoelig vindt. Wel hebben wij Boskalis Bagger voorzichtig bereid getroffen om inzicht te geven in de functies en leeftijdsopbouw van de voorziene boventalligen en de orderportefeuille in relatie tot de aantallen werknemers en hun functies. Ook hebben wij informatie gevraagd over de uitwisselbaarheid van functies concern-breed. Als deze toezeggingen inderdaad worden nagekomen, biedt dit een voorzichtige opening voor verder overleg over een goed sociaal plan.

LEDENVERGADERING 2 SEPTEMBER: KOMT ALLEN!
Graag bespreken wij dit alles uitgebreid met onze leden. Daarom nodigen wij  al onze leden bij Fairmount , Boskalis Bagger en ook bij Smit Salvage, waar de gesprekken binnenkort ook worden gestart, uit voor een belangrijke ledenvergadering.
Deze vindt plaats op vrijdag 2 september 2016 in het FNV gebouw aan de Pegasusweg 200 te Rotterdam. Dit kantoor is om de hoek van het Nautilus kantoor aan de Schorpioenstraat. Inloop met koffie is vanaf 10.30 uur, de vergadering is van 11.00 tot 13.00 uur. Met aansluitend ook lunchmogelijkheid.

WE REKENEN OP UW KOMST!
Geef u op, graag voor 1 september, bij ilinschoten@nautilusint.org