Boskalis: Protestbrieven verstuurd

Zoals bekend heeft de ledenvergadering op 21 juli jl. besloten dat FNV Waterbouw/Nautilus International – namens de leden – een protestbrief zou sturen naar het UWV en de werkgever. Deze brieven zijn op 28 juli jl. verstuurd.

NIEUWE KADERLEDEN VAKBOND
Het gaat goed met het aanmelden van nieuwe kaderleden. Inmiddels hebben zich al zes leden als kaderlid Boskalis Bagger opgegeven. Er is nog steeds plek voor enthousiaste kaderleden/adviseurs.

PROTEST
De werknemers van Fairmount leggen zich niet neer bij hun aangekondigde collectieve ontslag. Hun werk blijft immers bestaan! Ook veel werknemers uit de Bagger zijn het oneens met de reorganisatie. Zij hebben hard meegewerkt aan de miljoenenwinsten. Is ontslag echt nodig nu het even iets minder gaat? Boskalis haalt nog steeds groot werk binnen en er is overal inhuur! Bovendien willen we kwalitatieve herplaatsingen. We kennen Boskalis als een sociaal bedrijf. Laat dit vooral zo blijven!

PROTESTACTIE VOLOP IN VOORBEREIDING
Het actiecomité (vakbondsbestuurders en kaderleden van Fairmount en Boskalis) is op 28 juli voor de eerste keer bijeengekomen. De volgende meeting van het actiecomité zal plaatsvinden op 11 augustus. In de week erop zal er een protestactie plaatsvinden. Om moverende redenen kiezen we er bewust voor om de exacte plaats, datum, tijdstip en vorm van onze protestactie nog niet te vermelden. Wel kunnen we melden dat deze protestactie een publieksvriendelijk en beschaafd karakter zal hebben.

DOE OOK MEE
Hoe meer mensen bij de protestactie zijn, des te krachtiger (lees: luider) signaal we kunnen afgeven. Wij zouden het daarom fijn vinden als zoveel mogelijk leden hierbij aanwezig zijn en zij hun partner/gezinsleden ook meenemen. Mocht u naar de protestactie willen komen, schroom dan niet om met ons contact op te nemen.

WORD ALLEMAAL LID…SAMEN STAAN WE STERKER!
Lid worden kan hier.