Ledenvergaderingen Boskalis: 150 ontslagen?

In vervolg op ons bericht van  11 juli over de op aangekondigde grote reorganisatie bij Boskalis, brengen we alle betrokkenen  graag op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.
Ook nodigen we al onze leden uit voor een eerste ledenvergadering over de plannen die Boskalis met de Baggerdivisie en met Fairmount heeft en over een eventueel sociaal plan.

Uitnodiging ledenvergadering Fairmount Marine BV en Baggermaatschappij Boskalis BV: komt allen!

donderdag 21 juli  van 10.00 uur tot 12.00 uur voor Fairmount
van 13.00 uur tot 15.00 uur voor Boskalis Baggerdivisie
Smit volgt later!
Locatie: kantoor Nautilus, Schorpioenstraat 266 te Rotterdam.

boka schaardijk

Bagger, Fairmount en Smit Salvage reorganiseren
Inmiddels is duidelijk geworden dat de reorganisatie van Boskalis drie bedrijven betreft: de Baggermaatschappij, Fairmount Marine BV en Smit Salvage. Schepen en werknemers van andere bedrijven worden op dit moment niet getroffen. De Baggerdivisie en Fairmount hebben op 11 juli 2016 een melding tot voornemen collectief ontslag gedaan bij het UWV. Dit is een wettelijke verplichting wanneer men meer dan 20 gedwongen ontslagen verwacht. Na deze melding moet de werkgever 30 dagen wachten alvorens concrete ontslagaanvragen te kunnen doen. Dit is om overleg met de vakbonden te kunnen voeren. Voor Smit Salvage is geen melding collectief ontslag gedaan.
Op 13 en 14 juli hebben op uitnodiging van Boskalis eerste gesprekken plaatsgevonden tussen Boskalis en FNV Waterbouw/Nautilus waarin Boskalis haar plannen met de Baggerdivisie,  Fairmount en Smit Salvage heeft toegelicht.

Hoofdpunten reorganisatieplannen
Boskalis zal in de Baggerdivisie, bij Fairmount en bij Smit Salvage de komende drie jaar diverse schepen uit de vaart nemen en andere schepen langdurig opleggen. Een derde categorie zal in gebruik blijven, maar minder dan voorheen. In verband hiermee wil Boskalis in totaal 150 Nederlandse werknemers ontslaan. Voor 94 mensen bij Fairmount en in de Bagger is reeds collectief ontslag aangemeld. Bij Smit zullen de banen gefaseerd verdwijnen. Boskalis wil wel eerst proberen om mensen te herplaatsen. De werkgever is echter niet heel optimistisch over herplaatsingsmogelijkheden.
Fairmount: iedereen ontslaan en daarna outsourcing.
Fairmount wil drie van haar vijf schepen uit de vaart nemen. Twee varen er nog door. Voor alle 34 werknemers is collectief ontslag aangemeld.
Boskalis wil na het ontslaan van de vaste mensen de volledige bemanning van de twee schepen die doorvaren, inclusief (technisch- en crewing) management, gaan outsourcen.

FNV Waterbouw en Nautilus International staan hier kritisch tegenover.Dit gaan wij indringend met onze leden bespreken.

Uitgangspunt van de vakbonden: herplaatsing
Als bond denken wij dat zeevarenden en baggeraars vaak zowel in de Bagger als in de Offshore Wind of elders kunnen werken. Herplaatsing, zo nodig in combinatie met bijscholing, blijft, voor wie dat wil, ons uitgangspunt. Ook dit bespreken wij met onze leden.

Nut en noodzaak
Volgens Boskalis is de reorganisatie noodzakelijk. Maar wij krijgen de cijfers niet te zien omdat Boskalis dat beursgevoelige informatie vindt. Wij kunnen de noodzaak daarom niet hard aan de cijfers toetsen. Vooralsnog beschouwen wij dit pijnlijke plan daarom als een keuze van Boskalis en niet als een harde noodzaak. Boskalis heeft ook jarenlang grote winst gemaakt, mede dankzij de inspanningen van haar medewerkers. Boskalis heeft de bonden een voorstel voor een sociaal plan gestuurd. Dit voorstel zullen wij mede in het licht van het voorgaande bezien.

Ondernemingsraad
Boskalis heeft voor het hele concern een adviesaanvraag aan de ondernemingsraad gestuurd. Bonden en ondernemingsraad voeren op korte termijn overleg hierover. Daar doen behalve de bestuurder ook enkele van onze kaderleden aan mee. Omdat wij als bond samen met onze leden de koers willen uitzetten.

Eerste ledenvergaderingen 21 juli
Wij beseffen dat het vakantietijd is. Toch organiseren wij gezien de ernst van de situatie en de vele reacties van onze leden een eerste ledenvergadering op 21 juli.  Zie hierboven voor de tijden!
Voor Smit Salvage geldt een ander tijdpad. Onze leden bij Smit worden apart geïnformeerd, ook over een ledenvergadering.
Uiteraard staat het voor leden vrij (indien zij verhinderd zijn) om een familielid naar de ledenvergadering te sturen. Het vakbondskantoor is gelegen aan de Schorpioenstraat 266 Rotterdam. Het kantoor van Nautilus ligt op de 1ste verdieping van kantorencomplex A; naast NS station Rotterdam Alexander en winkelcentrum Alexandrium).
Graag horen wij via infoNL@nautilusint.org of u aanwezig zult zijn bij een van deze bijeenkomsten.

Niet-leden ook welkom
Niet-leden zijn ook welkom. Als zij ter plekke lid worden, mogen zij daarna ook meepraten over onze aanpak richting Boskalis en bieden wij hen zonodig ook hulp in dit traject.
Uiteraard zal er na de ledenvergadering een nieuw Bulletin/nieuwsbrief gemaakt worden en per mail naar de leden verstuurd worden.
Op onze nautilusint.org/nl/ en fnvwaterbouw.nl websites zullen we ook regelmatig een update zetten.Houd deze dus goed in de gaten de komende tijd!

Oproep nieuwe leden/kaderleden/contactpersonen
Als bond kunnen wij alleen een vuist maken samen met onze leden. Het is dus belangrijk om zoveel mogelijk leden te hebben. Als u collega’s lid kunt maken, worden wij daar met zijn allen sterker van. Laat het ons weten als wij u kunnen helpen bij de ledenwerving.

Kaderleden nodig
Verder is het belangrijk dat wij met een aantal actieve leden per bedrijf nauwer contact hebben, om samen met hen de strategie uit te zetten. Deze leden noemen wij kaderleden. Het helpt ons al als u contactpersoon wilt zijn in uw bedrijf(sonderdeel). Laat ons graag weten als u zo’n actieve rol in de bond wilt spelen.
U kunt zich opgeven als kaderlid via infoNL@nautilusint.org. De precieze rol die bij u past, bespreken we dan samen met u. Wij bieden onze kaderleden ook scholingen aan via de FNV.
U kunt ook altijd contact met ons opnemen via telefoonnummer 010-4771188.
Tot slot wensen wij iedereen (nogmaals) veel sterkte in dit pijnlijke traject. Wij zullen er als bond alles aan doen om deze situatie samen met u en uw collega’s zo goed mogelijk het hoofd te bieden.