VEEL MELDINGEN BIJ MELDPUNT WATERBOUW

Vorige week hebben wij onze leden per e-mail een nieuwsbrief gestuurd en het Meldpunt Waterbouw geopend. Mocht u deze email gemist hebben dan vindt u hieronder alles over ons Meldpunt Waterbouw.

MELDPUNT WATERBOUW GEOPEND

We vinden het opvallend dat wij de laatste tijd steeds meer verontrustende signalen ontvangen over de sector Waterbouw. Er zou onder andere sprake zijn van een toename van vervanging van vaste medewerkers door goedkope arbeidskrachten.

Wij ontvangen berichten dat er Nederlandse werknemers op wachtgeld thuis zitten en dat in hun plaats goedkope (buitenlandse) werknemers worden ingehuurd. En dat er werknemers worden aangesteld op basis van flexibele arbeidscontracten. Door oneerlijke concurrentie op loon- en arbeidsvoorwaarden raken zo medewerkers hun vaste banen kwijt. Daarnaast melden zich leden bij ons, waar bij het minste of geringste voorval door hun werkgever wordt aangestuurd op beëindiging van hun vast dienstverband. Al met al verontrustende ontwikkelingen, die een uithollend effect hebben op goede werkgelegenheid in de sector.

Om ons een goed beeld te kunnen vormen van de aard en omvang van deze ontwikkelingen vragen wij u, indien u ook dit soort ervaringen heeft of u deze hoort van collega’s, dit bij ons te melden via ons Meldpunt Waterbouw.

Wij willen graag zoveel mogelijk informatie van u ontvangen waaruit we kunnen aantonen dat het principe van ‘echte banen’ en ‘gelijk loon en gelijk werk’ geweld wordt aangedaan!!

Met de verzamelde informatie zullen wij deze ontwikkelingen aan de kaak stellen bij de diverse bedrijven.

Wordt u ook geconfronteerd met dit soort zaken?

Laat het ons dan weten en meld u aan bij het ‘Meldpunt Waterbouw’. (De gegevens van het Meldpunt worden anoniem verwerkt.) Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Klik hier voor het formulier